Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 26

ฟังคลิปเสียงเพื่อฝึกวิธีพูดเปรียบเทียบเป็นภาษาอังกฤษ
Listen to find out how to compare two things.

 

Session 26 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I compare two things?

Listen to the people in the programme. Do they prefer eating in or eating out?

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง ‘How do I...’ วันนี้อยู่กับแคลร์และชานค่ะ

Sian
Hi, everybody! Welcome.

Clare
ในคลิปนี้ เราจะมาศึกษาวิธีเปรียบเทียบสองสิ่งเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ
เริ่มด้วยการฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในบ้าน - eating in - และการไปรับประทานนอกบ้าน - eating out - เริ่มแรกไม่ต้องกังวลหากไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะ แค่พยายามจับใจความก็พอค่ะว่า มีผู้พูดกี่คนที่ชอบรับประทานอาหารที่บ้าน และคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับเหตุผลใดบ้างนะคะ

Inserts
I prefer eating in because it's healthier.

Eating in because it's cheaper!

Eating out is better, but it's more expensive.

Clare
มีสองคน ที่ชอบรับประทานอาหารที่บ้านมากกว่านะคะ คุณผู้ฟังเห็นด้วยกับเหตุผลใดบ้างไหมคะ Sian, shall we look at the language we can use to compare two things? They all used comparative adjectives – คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบ – didn't they?

Sian
Yes, and there are some very simple rules to help you. So first let's look at adjectives with one syllable, like 'cheap'.

Clare
OK คำว่า ‘cheap’ แปลว่าราคาถูก จำได้ไหมคะว่าคำคุณศัพท์ที่มีพยางค์เดียว เวลาจะใช้เปรียบเทียบต้องผันรูปอย่างไร ฟังอีกทีค่ะ

Insert
Eating in because it's cheaper!

Sian
Ok so we add the letters 'e r' to a one-syllable adjective. So 'cheap' becomes 'cheaper'.

Clare
กฎนี้ใช้ได้กับคำคุณศัพท์อื่น ๆ ที่มีพยางค์เดียวได้ด้วยนะคะ แค่เติม ‘e r’ ต่อท้ายค่ะ

Sian
So cold becomes 'colder', and short becomes 'shorter'. Now let's look at two-syllable adjectives that end with the letter 'y'. Like 'healthy'.

Clare
Yes, so healthy is ดีต่อสุขภาพ - แล้วจะทำให้เป็น comparative ได้อย่างไร ฟังอีกครั้งค่ะ

Insert
I prefer eating in because it's healthier.

Sian
So again we add 'er' but this time you have to check the spelling.

Clare
ใช่ค่ะ แต่ระวังเรื่องตัวสะกดด้วยนะคะ เราตัด ‘y’ แล้วเติม ‘ier’ ค่ะ ดังนั้น healthier ต้องสะกดว่า h-e-a-l-t-h-i-e-r

Sian
And we do this with other adjectives ending in 'y'. So pretty becomes 'prettier' – with 'i e r' at the end.
Now, can you remember what happens with other adjectives that are longer than one syllable – for example 'expensive'? Let's listen again to check.

Insert
It's more expensive.

Clare
สำหรับคำคุณศัพท์ที่มีมากว่าสองพยางค์ เราเติมคำว่า ‘more’ เข้าไปข้างหน้า ส่วนคำคุณศัพท์ก็ยังอยู่ในรูปเดิมค่ะ

Sian
So 'interesting' becomes 'more interesting' and 'difficult' becomes 'more difficult'. Easy right? But careful because there are some exceptions!

Clare
Ah yes ‘exceptions' แปลว่า ข้อยกเว้นค่ะ เช่น ส่ิงที่ดีกว่า เราไม่พูดว่า ‘gooder’ นะคะ แต่ต้องพูดว่าอะไร จำได้ไหมคะ Listen again.

Insert
Eating out is better.

Sian
So, if we want to say that something is 'more good' we say 'it's better'. And if we want to say that something is 'more bad', we use 'it's worse'.

Let's practise those. Repeat after me:
better
worse

Clare
ต่อไป มาฝึกพูดกันค่ะ

สมมุติว่าเราต้องการจะเปรียบเทียบการเรียนออนไลน์ - studying online - กับการเรียนในชึ้นเรียน - studying in class - จะพูดว่าการเรียนออนไลน์ง่ายกว่าได้อย่างไรคะ พูดให้ทันก่อนที่ชานจะเฉลยนะคะ

Sian
Studying online is easier.

Clare
พูดเหมือนกันไหมคะ ต่อไปให้เปรียบเทียบว่าการเรียนในชั้นเรียนแพงกว่าค่ะ

Sian
Studying in class is more expensive.

Clare
พูดเหมือนกันไหมคะ

Sian
Well done! Hopefully you are enjoying studying online with us!

Clare
And your English is getting better every day.
See you next time.

Sian
Bye!

1.จะเปลี่ยนคำคุณศัพท์ที่มีพยางค์เดียวให้เป็นคำคุณศัพท์เพื่อเปรียบเทียบได้อย่างไร? 

เติม ‘er’ 

 • Eating in is cheaper than eating out.
 • He is taller than me.

ระวังตัวสะกด - สำหรับคำที่ลงท้ายด้วยสระ 1 ตัวและพยัญชนะ 1 ตัว (e.g. big, hot) ต้องเพิ่มพยัญชนะสุดท้ายเป็นสองตัว 

 • It's hotter today than yesterday.
 • You look thinner today. 

2. แล้วคำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า 2 พยางค์ล่ะ?

ปกติแล้ว คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ‘y’ ต้องตัด ‘y’ ออกแล้วเติม ‘ier’ 

 • Eating at home is healthier.
 • This film is funnier than the last one. 

ส่วนคำคุณศัพท์อื่น ๆ ให้เติมคำว่า ‘more’ ข้างหน้า 

 • Eating out is more expensive

3. มีข้อยกเว้นหรือไม่?

มี! ข้อยกเว้นที่ควรจำคือ ‘good’ เปลี่ยนรูปเป็น ‘better’

ส่วน ‘bad’ เปลี่ยนเป็น ‘worse’ และ ‘far’ เป็น ‘further' 

 • My English is getting worse!

How do I compare two things?

3 Questions

Complete the gaps in these sentences.
เติมคำในช่องว่างเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Can you compare your country and the UK? Tell us on our Facebook group.
แต่งประโยคเปรียบเทียบประเทศของคุณกับสหราชอาณาจักร แล้วมาแชร์กันในเฟซบุ๊กกรุ๊ปของเรานะคะ

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
กลับมาติดตามตอนต่อไปของ How do I... เพื่อฝึกบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษนะคะ

Session Vocabulary

 • cheap
  ถูก

  expensive
  แพง

  healthy
  สุขภาพดี

  clean
  สะอาด

  thin
  ผอม