Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 9

Listen to find out how to talk about your interests in English.
ฟังคลิปเสียงเพื่อฝึกพูดถึงสิ่งที่สนใจเป็นภาษาอังกฤษ

Session 9 score

0 / 5

 • 0 / 5
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about my interests?

คุณสนใจเรื่องอะไรบ้าง?

เติมคำในช่องว่างต่อไปนี้

I'm interested in ________.

อย่าลืมติดตามบทเรียนภาษาอังกฤษกับเรา เพื่อฝึกพูดถึงสิ่งที่คุณสนใจนะคะ!

ฟังคลิปเสียงเพื่อตรวจคำตอบ และเปรียบเทียบกับบทพูด

Show transcript Hide transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... วันนี้อยู่กับแคลร์ และแซมค่ะ

Sam
Hello, everybody!

Clare
ในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษารูปประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับพูดถึงส่ิงที่เราสนใจกันนะคะ ไปฟังตัวอย่างของผู้พูดสามคนที่ตอบคำถามว่า 'คุณสนใจอะไร' ซึ่งสิ่งที่เราสนใจ ในภาษาอังกฤษก็คือ 'interests' ค่ะ ไม่ต้องกังวลหากยังฟังไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกที ส่วนคำศัพท์ตัวช่วยของวันนี้ มี 'comics' หรือการ์ตูนนะคะ ไปฟังกันเลยค่ะว่าสามคนนี้สนใจอะไรเหมือน ๆ กันบ้างหรือไม่

• I'm interested in all types of art, but I like photography the most.
• I'm very keen on sports! I really like anything with a ball.
• I'm really into comics. Superhero comics are my favourite.

Clare
ตกลงเขาสนใจอะไรเหมือนกันบ้างไหมคะ?

Sam
No, they all had completely different interests!

Clare
สำหรับผู้พูดคนแรก 'ชอบศิลปะทุกแขนง' โดยเฉพาะ 'การถ่ายภาพ' หรือ 'photography' ส่วนคนที่สองสนใจกีฬา 'อะไรก็ตามที่ใช้ลูกบอล' 'anything with a ball' และคนที่สามสนใจการ์ตูน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ 'superhero comics'.

Sam
But how do we know that these are the things they like?

Clare
ให้สังเกตวลีที่เขาใช้พูดถึงสิ่งที่สนใจค่ะ เริ่มกันที่สองตัวอย่างแรกนะคะ ฟังคำกริยาที่ใช้กันอีกครั้งนะคะ

• I like photography.
• I really like anything with a ball.

Sam
Easy, right? They both used the verb 'like'! And you can change 'like', so you can say 'I really like' something to make it stronger, for example.
Now let's listen to speaker one again. What does he say before 'all types of art'?

• I'm interested in all types of art.

Clare
เขาพูดว่า 'I'm interested in' แปลว่า 'ฉันสนใจใน' ตามด้วยคำนามที่หมายถึงสิ่งที่สนใจค่ะ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ 'art'.

Sam
Yes, 'interested' is an adjective, so we need to use the verb 'be' before it, and we use 'in' after it – always. Let's practise – repeat after me:
I'm interested in art.
You're interested in sports.
He's interested in comics.

Clare
Thank you, Sam. ส่วนประโยคต่อไป พูดถึงกีฬานะคะ - วลีที่ผู้พูดคนนี้ใช้ ก่อนหน้าคำว่า 'sports' คืออะไร ไปฟังกันค่ะ

• I'm very keen on sports!

Clare
ใช้คำว่า 'keen on' ค่ะ มีความหมายเหมือนกับ 'interested in' แต่ 'keen' ต้องใช้คู่กับ 'on' นะคะ 'keen on' และเนื่องจากเป็นคำคุณศัพท์ ดังนั้นก็ต้องมีกริยา 'be' ด้วยค่ะ

Sam
Quick practice! Repeat after me:
I'm keen on art.
You're keen on sports.
He's keen on comics.

Shall we listen to the final speaker?

Clare
Yes! เขาพูดว่าอะไร ก่อนคำว่า 'comics' คะ?

• I'm really into comics.

Clare
วลีนี้ แปลว่า 'สนใจใน' บางสิ่งค่ะ ประกอบด้วยคำกริยา 'be' และคำว่า 'into' ตามด้วยคำนาม โดยในตัวอย่าง เขาพูดว่า 'really' หรือ 'very' ก่อน 'into' ด้วยนะคะ เพื่อเน้นว่าสนใจมากจริง ๆ ค่ะ แต่วลีนี้ ไม่ค่อยเป็นทางการนักใช่ไหมคะแซม?

Sam
Yes, it's used more when speaking. Let's practise the pronunciation. Repeat after me:
I'm into art.
You're really into sports.
He's very into comics.

Clare
ต่อไปมาฝึกโต้ตอบกันค่ะ ให้นึกถึงสิ่งที่เราสนใจก่อนนะคะ จากนั้นก็นำมาแต่งประโยค โดยใช้คำว่า 'interested' พูดแล้วเปรียบเทียบรูปประโยคกับของแซมนะคะ

Sam
I'm interested in languages.

Clare
Great! ต่อไป ให้ใช้คำว่า 'keen' พูดถึงสิ่งที่เราสนใจค่ะ ให้เลือกว่า จะใช้ 'in' หรือ 'on' กับคำนี้ด้วยนะคะ พูดแล้วรอเปรียบเทียบกับประโยคของแซมค่ะ

Sam
I'm keen on languages.

Clare
Well done! และข้อนี้ ให้พูดถึงความสนใจเหมือนเดิม แต่ใช้ 'into' ค่ะ

Sam
I'm into languages.

Clare
เก่งมากค่ะ! และหากว่า 'you're into learning English with us' ก็อย่าลืมกลับมาติดตาม How do I… ตอนต่อไปด้วยนะคะ Bye!

Sam
Yes, please. I'm very keen on that! Bye, everyone!

> More episodes of How do I...

Learn more! 

1. ต้องใช้คำกริยาใดพูดถึงสิ่งที่สนใจ?
ใช้คำกริยา 'like' ที่แปลว่า 'ชอบ' วางไว้หน้าคำนามหรือ gerund (คำกริยาลงท้ายด้วย '-ing' ที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม)

subject + like + noun/ gerund (สิ่งที่สนใจ)

 • I like photography.
 • She likes swimming.

หรือเติมคำหน้า 'like' เพื่อสื่อความรู้สึกมากขึ้น เช่น 'really' (แต่ใช้ 'very' ไม่ได้!)

 • I really like photography.
 • She really likes swimming.

2. จะใช้คำคุณศัพท์พูดถึงสิ่งที่สนใจได้อย่างไร?
มีคำคุณศัพท์ + คำบุพบท สองแบบที่ได้พบบ่อย

subject + be + interested in + noun/ gerund (สิ่งที่สนใจ)

 • I'm interested in art.
 • She's interested in swimming.

subject + be + keen on + noun/ gerund (สิ่งที่สนใจ)

 • I'm keen on art.
 • She's keen on swimming.

และสื่อความรู้สึกที่มากขึ้นโดยเติมคำว่า 'very' หรือ 'really' หน้าคำคุณศัพท์

 • I'm very interested in art.
 • I'm really keen on art.

3. วิธีพูดข้างต้น มีข้อแตกต่างกันในแง่ความเป็นทางการหรือไม่?
วลีข้างต้นสามารถใช้ได้ในทุกบริบท แต่หากต้องการพูดแบบไม่เป็นทางการ มีวลี 'be into' ที่ใช้ได้เช่นกัน

subject + be into + noun/ gerund (สิ่งที่สนใจ)

 • I'm into art.
 • She's into swimming.

และสื่อความรู้สึกที่มากขึ้น โดยเติมคำว่า 'very' หรือ 'really' หน้า 'into'.

 • I'm very into art.
 • She's really into swimming.

How do I talk about my interests?

5 Questions

Choose the correct option.
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group to tell us what you’re interested in!
คุณสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้าง คุยกับเราได้ในเฟซบุ๊กกรุ๊ปนะคะ!

Join us for our next episode of How do I, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
กลับมาติดตาม How do I… ตอนต่อไป เพื่อฝึกบทสนทนาและพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

Session Vocabulary

 • interests
  ความสนใจ

  superhero comics
  การ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่

  all types of art
  ศิลปะทุกแขนง

  photography
  การถ่ายภาพ