Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 5

Listen to find out how to make predictions about the future in English.
ฟังบทเรียนเพื่อฝึกพูดถึงคาดการณ์เป็นภาษาอังกฤษ

Session 5 score

0 / 2

 • 0 / 2
  Activity 1

Activity 1

How do I make predictions about the future?

ประโยคใดสื่อว่าผู้พูดมั่นใจในเวลากลับถึงบ้านมากกว่า?

1. I'm not sure what my plans are today but I'll be home at 10:00, I think.
2. I always finish work at 5:30 so I'm going to be home at 6:00.

ฟังคลิปเสียงเพื่อตรวจคำตอบและเปรียบเทียบกับบทพูด

Show transcript Hide transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... กับแคลร์และแซมค่ะ

Sam
Hello, everyone!

Clare
ในบทเรียนนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคาดการณ์ถึงอนาคตนะคะ ฟังบทสนทนาของผู้ที่คาดการณ์ เวลาที่เขาน่าจะอยู่ที่บ้าน หรือ 'be home' ค่ะ
ไม่ต้องกังวลหากฟังไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวมีคำอธิบายให้ค่ะ แต่ฟังรอบแรก ให้พยายามจับใจความว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ใครมั่นใจกว่ากัน

I'm not sure what my plans are today but I'll be home at 10:00 o'clock, I think.
I always finish work at 5:30 so I'm going to be home at 6:00 o'clock.

Clare
คนผู้หญิงดูจะคาดเดาได้แน่นอนกว่านะคะ ว่าจะอยู่บ้านเวลากี่โมง แต่เรารู้ได้อย่างไรคะแซม?

Sam
Good question! It all depends on the grammar we use.

Clare
ดังนั้น มาฟังอีกทีนะคะ พยายามสังเกตหลักไวยากรณ์ที่ใช้ก่อนหน้าวลี 'be home' ในแต่ละกรณีด้วยนะคะ

I'll be home at 10:00 o'clock, I think.
I'm going to be home at 6:00 o'clock.

Sam
Did you hear the difference? The man used 'will' – he said 'I'll' – and the woman used 'be going to' before the verb 'be'. And which one was more certain?

Clare
คำพูดของตัวอย่างผู้หญิง 'certain' หรือแน่นอนกว่านะคะ ซึ่งเขาใช้ 'be going to' เพื่อพูดถึงอนาคต บวกกับ 'evidence' ที่แปลว่าหลักฐานหรือเหตุผลที่ชัดเจนด้วย

Sam
Yes, and what was the evidence? Let's listen again, this time try to hear why the woman is more certain and why the man is less certain.

I'm not sure what my plans are today but I'll be home at 10:00 o'clock, I think.
I always finish work at 5:30 so I'm going to be home at 6:00 o'clock.

Clare
เขาใช้ประโยคที่บอกว่า 'I'm not sure' หรือไม่แน่ใจ และ 'I think' หรือผมคิดว่า ซึ่งบ่งบอกว่า เขาไม่ค่อยแน่ใจว่าจะ 'will be home at 10:00' หรือไม่ค่ะ
นี่ทำให้ฟังดูเหมือนเขากำลังคาดเดา และไม่แน่ใจว่าจะอยู่บ้านกี่โมงนะคะ
ส่วนผู้หญิง บอกชัดเจนว่าเธอเลิกงานห้าโมงครึ่ง 'always' หรือส่ำเสมอ ทำให้การคาดคะเนของเธอที่ว่า 'going to be home at 6:00' ฟังดูเป็นไปได้มากกว่าค่ะ

Sam
So, 'will', or the negative 'won't', if you don't have evidence and 'be going to', or the negative 'be not going to' if you do have evidence. And what happens after?

Clare
It's simple! หลังจากคำเหล่านี้ เราใช้คำกริยาในรูปเดิมที่ยังไม่ได้ผัน ซึ่งในประโยคตัวอย่าง ใช้ 'be' แต่เราจะใส่คำกริยาอะไรก็ได้ที่ต้องการนะคะ!

Sam
Now, let's practise the pronunciation. Repeat after me:
I'll be home at 10:00.
I won't be home at 10:00.
I'm going to be home at 6:00.
I'm not going to be home at 6:00.

Clare
Great! ต่อไปมาทดสอบสิ่งที่เรียนไปค่ะ ให้จินตนาการว่า มองออกไปนอกหน้าต่าง และเห็นว่าฟ้ามืดเต็มไปด้วยเมฆนะคะ จะใช้ 'will' หรือ 'going to' กับคำกริยา 'rain' ดีคะ ให้เริ่มต้นประโยคด้วย 'it' นะคะ พูดแล้วรอฟังเสียงแซมเฉลยค่ะ

Sam
It's going to rain.

Clare
Well done! สาเหตุที่ต้องใช้ 'going to' ก็เพราะเห็นชัดเจนแล้วว่าฟ้ามืด ฝนจะตกนะคะ
ต่อไป มาฝึกพูดคาดเดาสภาพอากาศกันอีกประโยคนะคะ คราวนี้ให้พูดถึงแดดออก 'be sunny' แต่ให้จินตนาการสถานการณ์เดิมว่ามองออกไปนอกหน้าต่าง ยังเห็นเมฆฝนอยู่ ดังนั้นต้องเป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะ พูดแล้วรอฟังเสียงแซมค่ะ

Sam
It's not going to be sunny.

Clare
Well done, everyone. แซมคะ คิดว่าคุณผู้ฟังจะกลับมาติดตาม How do I... กับเราอีกในสัปดาห์หน้าไหมคะ?

Sam
Yes, absolutely! It's going to happen, see you then, everyone.

Clare
Bye!

> More episodes of How do I...

Learn more! 

1. 1. ควรใช้วลีใดเพื่อพูดถึงคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต?
มีสองแบบที่พบได้บ่อย - 'will' และ 'be going to'

2. ใช้วลีเหล่านี้อย่างไรในประโยค?
ใช้ตามลำดับต่อไปนี้:

ประธาน + will + คำกริยาในรูปเดิมที่ยังไม่ได้ผัน

'Will' คงรูปเดิมไม่ว่าจะใช้กับประธานตัวใดก็ตาม

 • I think I'll have two children one day.
 • We'll move to a smaller house when we are older.

ประธาน + be + going to + คำกริยาในรูปเดิมที่ยังไม่ได้ผัน

สังเกตว่า เราผันรูป 'be' ตามประธานในประโยค

 • Look at the clouds! It's going to rain.
 • Careful, it's very icy! You're going to fall.

3. ฉันคาดการณ์ว่าบางสิ่งจะไม่เกิดขึ้น ต้องพูดอย่างไร?
ให้เติม 'not' ในประโยคปฏิเสธ ดังนี้:

ประธาน + will not (won’t) + คำกริยาในรูปเดิมที่ยังไม่ได้ผัน

 • We won't have cars in the future. We'll all have planes.

ประธาน + be + not + going to + คำกริยาในรูปเดิมที่ยังไม่ได้ผัน

 • Look at the sky, it's sunny! It's not going to rain.
 • Don't worry, it's not icy. You're not going to fall.

4. สองวลีข้างต้น มีความหมายต่างกันหรือไม่?
เราใช้ 'will' กับคาดการณ์ทั่วไป ซึ่งเราคิดว่าสิ่งนั้นอาจเป็นไปได้ในอนาคต แต่ไม่มีเหตุผลยืนยัน

 • I think I'll have two children one day.

(ประโยคนี้คาดเดาอนาคตของฉัน ซึ่งขณะที่พูดฉันไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่)

เราใช้ 'be going to' กับคาดการณ์ที่มีเหตุผลสนับสนุน

 • Look at the clouds! It's going to rain.

(ในประโยคนี้ ผู้พูดมองเห็นก้อนเมฆ ซึ่งเป็นหลักฐานว่าฝนกำลังจะตก)

 

How do I make predictions about the future?

2 Questions

Choose the correct answer.
มาเลือกคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะ

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

What predictions can you make about your future? Come and tell us on our Facebook group!
คุณคาดเดาอะไรเกี่ยวกับอนาคตบ้าง? มาคุยกับเราในเฟซบุ๊กกรุ๊ปนะคะ!

Join us for our next episode of How do I, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
กลับมาติดตามตอนต่อไปของ How do I... เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟัง

Session Vocabulary

 • to make a prediction
  การคาดเดา

  to be home at (time)
  อยู่ที่บ้านเวลา

  to be (more) certain
  แน่ใจ (มากกว่า)

  evidence
  หลักฐาน

  I'm not sure
  ฉันไม่แน่ใจ

  I think
  ฉันคิดว่า

  always
  เสมอ

  to rain
  ฝนตก

  to be sunny
  แดดออก