Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 1

Listen to find out how to talk about rules and obligations in English.
ฟังคลิปเสียง เพื่อฝึกพูดถึงกฎข้อบังคับที่โรงเรียน

Session 1 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

จะพูดถึงกฎข้อบังคับที่โรงเรียนอย่างไรดี?

Which of these is not an obligation:
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ข้อบังคับ:
a. We have to arrive at 8:30.
b. We mustn’t use our mobile phones in class.
c. We must wear a uniform.
d. But we don’t have to wear specific shoes.

ฟังคลิปเสียงเพื่อตรวจคำตอบและเปรียบเทียบกับบทพูด

Show transcript Hide transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... กับแคลร์และแซมค่ะ

Sam
Hello, everybody. Welcome!

Clare
เริ่มบทเรียนกันเลยนะคะ มาฟังทอม คุยถึงกฎต่าง ๆ ที่โรงเรียนค่ะ ไม่ต้องกังวลหากไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดกัน แต่ฟังครั้งแรก ให้พยายามจับใจความว่า มีอะไรที่เขาบอกว่าให้เลือกได้

Example
We have to arrive at 8:30. We mustn’t use our mobile phones in class. We must wear a uniform but we don’t have to wear specific shoes.

Clare
ฟังทันไหมคะ? สิ่งหนึ่งที่เลือกได้ คือรองเท้าที่ใส่กับเครื่องแบบนักเรียนค่ะ แต่เรารู้ได้อย่างไรว่า เขาให้เลือกใส่อะไรก็ได้คะแซม

Sam
We’re going to have a look! Let’s start with the first thing he said.

Clare
โอเคค่ะ ในท่อนแรกเขาใช้คำกริยา ‘arrive’ ที่แปลว่ามาถึง แต่ก่อนหน้านั้น เขาพูดว่าอะไร? ฟังกันอีกทีค่ะ

Example
We have to arrive at 8:30.

Clare
เขาบอกว่า ‘have to’ ซึ่งหมายความว่า จำเป็นต้องทำตามนั้น โดยเราใช้ ‘have to’ ได้กับประธานทุกตัว ยกเว้น ‘he’, ‘she’ และ ‘it’ ซึ่งต้องใช้ ‘has to’
ส่วนหลัง ‘have to’ หรือ ‘has to’ ก็เติมคำกริยาในรูปเดิมที่ยังไม่ได้ผัน ซึ่งเราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ด้วยค่ะ

Sam
Yes, for example, I have to arrive at work at 9:00 but my friend - he has to arrive at 8:00.
Let’s practise the pronunciation. Notice that the ‘v’ in ‘have’ is pronounced more like an ‘f’ in ‘have to’. Repeat after me:
I have to arrive at 9:00.

He has to arrive at 8:00.

Clare
Great! มาฟังกฎต่อไปนะคะ คราวนี้เขาใช้คำกริยา ‘use’ แต่มีอะไรนำหน้า ฟังอีกทีนะคะ

Example
We mustn’t use our mobile phones in class.

เป็นคำว่า ‘mustn’t’ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ห้ามทำค่ะ เป็นรูปย่อของคำว่า ‘must’ และ ‘not’ ซึ่งใช้ได้กับประธานทุกตัว โดยไม่ว่าจะเป็น ‘I’ หรือ ‘he’ หรือ ‘we’ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปค่ะ

Sam
And the pronunciation is ‘mustn’t’. Let’s try that:
I mustn’t be late.

We mustn’t be late.

Now let’s listen to the next rule.

Clare
ต่อไป มีคำว่า ‘wear’ ที่แปลว่าสวมใส่ แต่ก่อนหน้านั้น จะมีคำกริยาและกริยาวลีด้วย สังเกตให้ดีทั้งสองอันนะคะ:

Example
We must wear a uniform but we don’t have to wear specific shoes.

Clare
เขาพูดว่า ‘I must wear a uniform’ ฉันต้องใส่เครื่องแบบ
ซึ่งในที่นี้ ‘must’ มีความหมายเหมือนกับ ‘have to’ นะคะ คือเป็นสิ่งที่ต้องทำ
และเช่นเดียวกับ ‘musn’t’ เวลาใช้ในประโยค ไม่ต้องเปลี่ยนรูปตามประธานค่ะ

Sam
Please repeat after me for the pronunciation:
I must wear a uniform.
He must arrive at 8:00.

Clare
และในท่อนสุดท้าย เราจะได้ยินประโยค ‘I don’t have to…’ ซึ่งแปลว่า ‘ฉันไม่จำเป็นต้อง...’ ซึ่งก็หมายถึงเลือกได้นั่นเองค่ะ คือจะไม่ทำหรือทำก็ได้แล้วแต่เรา

Sam
And, again, it’s ‘don’t have to’ for everyone apart from ‘he’, ‘she’ and ‘it’, where we say ‘doesn’t have to’. Let’s practise. Repeat after me:
I don’t have to wear a uniform.
She doesn’t have to wear a uniform.

Clare
Thanks, Sam. ทำความเข้าใจกับสามวิธีอธิบายสิ่งที่ต้องทำ และอีกวิธีการบอกว่าเลือกได้ไปแล้ว ต่อไปมาฝึกพูดกันบ้างค่ะ
ให้บอกเวลาที่ต้อง ‘arrive’ ที่ทำงาน ซึ่งมีสองวิธีที่ใช้ได้นะคะ แต่อย่าลืมใช้คำว่า ‘at’ ก่อนที่จะบอกเวลาด้วย จากนั้นรอฟังคำตอบจากแซมค่ะ:

Sam
I have to arrive at 9:00.
I must arrive at 9:00.

Clare
Great! ต่อไป ให้ฝึกพูดว่า คุณสามารถเลือก ‘wear a suit’ ไปทำงานหรือไม่ก็ได้ค่ะ จากนั้นรอฟังคำตอบจากแซมนะคะ:

Sam
I don’t have to wear a suit.

Well done! Now you can talk about rules and obligations! And, unfortunately, we have to end there.

Clare
Yes, we must! Bye!

Sam
Bye!

> More episodes of How do I...?

Learn more!

1.จะอธิบายถึงสิ่งที่จำเป็นต้องทำหรือเป็นข้อบังคับได้อย่างไร?

เลือกพูดได้สองแบบ:

 • We have to arrive at 8:30.
 • We must wear a uniform.

 2. จะบอกว่าห้ามหรือต้องไม่ทำบางสิ่งได้อย่างไร?

ใช้วลีนี้:

 • We mustn’t use our mobile phones in class.

 3. จะพูดอย่างไร ถึงสิ่งที่เลือกทำหรือไม่ทำก็ได้?

ใช้วลีนี้: 

 • We don’t have to wear specific shoes. 

4. รูปประโยคเป็นอย่างไร?

have to

 • I/ you/ we/ they + have to + base verb (คำกริยาที่อยู่ในรูปพื้นฐาน)
 • He/ she/ it + has to + base verb

must

 • subject + must + base verb

must not

 • subject + (must + not) mustn’t + base verb

not have to

 • I/ you/ we/ they + don’t have to + base verb
 • He/ she/ it + doesn’t have to + base verb

How do I talk about rules at school?

3 Questions

Choose the correct answer.
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

What rules do you have to follow? Come and tell us on our Facebook group!
คุณต้องทำตามกฎอะไรบ้าง? มาคุยกับเราได้ในเฟซบุ๊กกรุ๊ปนะคะ!

Join us for our next episode of How do I, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
กลับมาติดตามตอนต่อไปของ How do I... เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟัง

Session Vocabulary

 • arrive
  เดินทางถึง

  use (our mobiles phones in class)
  ใช้ (โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน)

  wear
  สวมใส่

  a uniform
  เครื่องแบบ

  specific shoes
  รองเท้าที่เจาะจงแบบ