Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 20

Listen to find out how to respond to an invitation.
ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

Session 20 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I reply to invitations?

Listen to find out how to respond to an invitation.
ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ।

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ How do I… ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਮ ਹੈ।

Sam
Welcome, everybody! Hello. 

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਨਾਂਹ।

Would you like to come to the cinema with us on Friday? 

 • I'd love to. Thank you!  
 • That sounds great!
 • Amazing! I’d love that.

ਰਾਜਵੀਰ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ? 

Sam
I’d love to! 

ਰਾਜਵੀਰ
Ha ha! Very clever. ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘yes’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜੁਆਬ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

That sounds great!

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਤਾਂ ‘That sounds great’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮ ਕੀ ਅਸੀਂ ‘great’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

Sam
Definitely! You can use ‘That sounds good’ or ‘That sounds lovely’ or ‘That sounds wonderful’ all with a very positive meaning

Now, let’s practise the pronunciation! Repeat after me:


That sounds great!

Let’s listen to two other people now. Do you notice anything similar about their answers?

I'd love to. Thank you!

Amazing! I’d love that.

ਰਾਜਵੀਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ‘I’d love’  ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ‘I’d’ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ, ‘I’ ਅਤੇ ‘would’ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘love’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। 

Sam
Yes! Can you also explain to our listeners what happens after ‘love’? 

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ‘I’d love to’, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ‘I’d love to come’. ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ‘come’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Sam
…or you can say ‘I’d love that!’, which has the same meaning.

ਰਾਜਵੀਰ
Yes! ‘I’d love to’, ‘I’d love to come’ ਅਤੇ ‘I’d love that’ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

Sam
Quick practice of pronunciation - repeat after me:

I'd…

I'd love to.

I’d love to come.

I’d love that.

And shall we also explain what ‘amazing’ means? 

ਰਾਜਵੀਰ
‘Amazing’ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਸੀ: ‘lovely’ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ ‘wonderful’ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ‘great’ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।

Sam
Time to practise the pronunciation. Repeat after me: 

Amazing!

Lovely!

Wonderful!

ਰਾਜਵੀਰ
Thanks, Sam. ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜੁਆਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ‘love’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਦੇ ਜੁਆਬ ਸੁਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ।

Sam

I’d love to. Thank you!

I’d love that. Thank you!

I’d love to come. Thank you!


ਰਾਜਵੀਰ
Well done! ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ‘That sounds…’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਮ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ।

Sam

That sounds lovely!

That sounds great!

That sounds amazing!

ਰਾਜਵੀਰ
Did you say the same? ਤੁਸੀਂ ‘That sounds wonderful!’ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Sam
Well done! I hope you get invited to do lots of fun things now! 

ਰਾਜਵੀਰ
Yes, then you can use what you’ve learned today! Thanks for joining us and see you next week for more ‘How do I…’ Bye!

Sam
Bye, everyone!

Learn more!

1. ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ 'yes' ਕਹਾਂ?

ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 'that sounds' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਕਿ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ।

 • That sounds great!
 • That sounds lovely!

2. ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜੁਆਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 'I'd love that', ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

'I would love that' ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 'I'd love that' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

 • Do you want to come to the cinema?
 • I'd love that!

3.'I'd love' ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ 'that' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 'I'd love' ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 'to' ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਂਅਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਿਆ ਜੋੜੋ।

 • I'd love to come.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 'I'd love to' ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • I'd love to.

How do I reply to invitations?

3 Questions

Put the words in the correct order.
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Would you like to study English with us? Join us on our Facebook group!
ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ Facebook group ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

Join us for our next episode of How do I…?, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
How do I…,ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • cinema
  ਸਿਨੇਮਾ

  That sounds lovely!
  ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ!