Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 6

Listen to find out how to talk about your location in English.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ, 'ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਹੋ' ਸੁਣੋ।

 

Session 6 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about my location?

ਸੈਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

2.ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

3. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ।

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ How do I… ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਮ ਹੈ। 

Sam
Hello, everybody. Welcome!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦਾ  ਐਪੀਸੋਡ ਸੈਮ ਦੀ ਬੈਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਥੇ?

Sam
Where are you, Ben?

Ben
I’m at the bus stop!

ਰਾਜਵੀਰ
ਬੈਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ‘bus stop’ , ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੈ।

Sam
Oh dear. While we wait, let’s talk about what ‘at’ means here. Ben said ‘I’m at the bus stop’.

ਰਾਜਵੀਰ
Yes Sam! ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।  ‘At’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਬੈਨ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ‘at the bus stop’। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ...

Sam
Someone’s at the door! Ben, is that you? Let me call him again!

Sam
Ben, where are you?

Ben
I’m on the bus.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ‘on the bus’, ਸ਼ਬਦ ‘on’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Sam
Yes, we use ‘on’ for bicycles, buses, trains, planes, ships… But, careful, because we use ‘in’ for cars and taxis.

ਰਾਜਵੀਰ
ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘on’  ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ...

Sam
It’s on the table.

And my feet are on the floor.

And we are on the 6th floor…and Ben is not… Let me call him again.

Sam
Ben, you’re so late. Where are you?

Ben
I’m in the office. But where is everyone? Where are you?

Sam
Oh, Ben! Which building did you go to?

ਰਾਜਵੀਰ
Oh no! ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੈਨ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ‘in the office’ ਅਸੀਂ ‘in’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਏ।

Sam
Exactly! We are ‘in the studio’, ‘in a building’, Ben is ‘in the wrong office’, and my coffee is ‘in my cup’. ‘At’, ‘on’ and ‘in’ can be confusing words because we use them to talk about time, as well…

ਰਾਜਵੀਰ
ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਥੇ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ‘be’ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Sam
Now, the pronunciation isn’t difficult, but it’s still useful to practise. We usually put more importance on the words after ‘at’, ‘on’ and ‘in’. Like this – repeat after me:

I’m at the bus stop.

I’m on the bus.

I’m in the office.

ਰਾਜਵੀਰ
Thanks, Sam. ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ? ‘The lift’ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣ ਲੈਣਾ।

Sam
I’m in the lift.

ਰਾਜਵੀਰ
Did you say the same as Sam? ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ‘the train’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ।

Sam
I’m on the train.

ਰਾਜਵੀਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ‘your friend’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘reception’ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Sam
Your friend’s at reception.

ਰਾਜਵੀਰ
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ‘reception’ ਨਾਲ ‘the’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ‘at’, ‘on’ ਅਤੇ ‘in’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Sam
Write to us on our Facebook group and tell us: where are you? That reminds me – where’s Ben?

ਰਾਜਵੀਰ
Join us next week for more How do I…. Bye, everyone.

Sam
Bye, bye!

Learn more!

1. ਕੀ ‘at’, ‘in’ ਅਤੇ ‘on’ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ‘at’, ‘on’ ਅਤੇ ‘in’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂਵ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

2. ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ‘at’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈਏ।

 • I’m at the bus stop.
 • Did you hear the doorbell? Someone’s at the door.
 • We’ve just arrived at the station.

ਅਸੀਂ ‘on’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ।

 • on the bus
 • on the train
 • on the plane
 • on the ship/ ferry

ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 'in' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • in a car
 • in a taxi

ਸ਼ਬਦ ‘on’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

 • The cup of coffee in on the desk.
 • My office is on the 2nd floor.
 • She’s sitting on the bed.

ਸ਼ਬਦ ‘in’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ।

 • She’s in her bedroom.
 • I’m in the lift.
 • They’re in the pool.

How do I talk about my location?

4 Questions

Put the words in the correct order.
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group ,to tell us where you are right now!
ਸਾਡੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਥੇ ਹੋ!

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
How do I…,ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ  ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • the bus stop
  ਬੱਸ ਅੱਡਾ

  the lift
  ਲਿਫ਼ਟ 

  reception
  ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ

  the entrance
  ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ