Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 22

Listen to find out how to ask for information in English.
इंग्रजीत माहिती विचारताना कुठली वाक्यं वापरायची ते आजच्या भागात शिकू या 

Session 22 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I ask for information politely?

ही वाक्यं नम्र ते तटस्थ या क्रमाने लिहा :

Where’s the nearest supermarket, please?

Tell me where the nearest supermarket is. 

Can you tell me where the nearest supermarket is, please?

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या ‘How do I…’मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे सॅम.

Sam

Welcome, everybody.

Tejali
कोणालाही काही माहिती विचारायची असेल तर कशा रितीने विचारायची ते आजच्या भागात शिकू. अॅडमने काही लोकांना जवळच्या ‘supermarket’ मध्ये कसं जायचं याबद्दल विचारलं. त्याला काय उत्तरं मिळाली ऐका. समजलं नाही तरी हरकत नाही, मी तुम्हाला नंतर समजावते.ते एकमेकांना ओळखतात का? चला ऐकू!  

Adam
Excuse me! Where’s the nearest supermarket, please?

Woman 1
Oh, yes. Turn down here on the left, then…

Adam
Hello! Sorry to bother you. Do you know where the nearest supermarket is, please?

Man
Yes, I do. Go straight down here, thenturn left

Adam

Hi there. Can you tell me where the nearest supermarket is, please?

Woman 2
Yes, of course I can. It’s just down here on the right…

Tejali
काय वाटतं तुम्हाला? सॅम, हे लोक अॅडमला ओळखतात असं वाटतं तुला?

Sam
No, I think he was talking to strangers, people he didn’t know. So he was being very polite.

Tejali
हो, आणि तो त्यांच्याशी खूप अदबीने ‘politely’ बोलत होता. त्याने कसे शब्द वापरले ?

Sam
Well, he used ‘please’ a lot! And also ‘excuse me’ and ‘sorry to bother you’ in a polite voice or intonation.

Tejali
हा ... लोकांच लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्याने काही अदबशीर शब्द वापरले.

Sam
Absolutely! And then he asked for the same thing, but in three different ways.

Tejali
पहिला प्रश्न परत ऐका. प्रश्नाची सुरूवात कशी झालीये?

Excuse me!  Where’s the nearest supermarket, please?

Tejali
पहिल्या प्रश्नाची सुरूवात होते ‘Where’s… ने , म्हणजे ‘where’ आणि ‘is’. ‘where’ आणि ‘is’.

मिळून झालं ‘Where’s…

Sam
Yeah, you can say ‘What’s the nearest supermarket?’ or ‘Which is the nearest supermarket?’

Shall we practise the pronunciation? Repeat after me:


Where’s the nearest supermarket, please?


What’s the nearest supermarket, please?


Which is the nearest supermarket, please?

Tejali
Thank you, Sam! अॅडमचा प्रश्न थेट पण अदबशीर होता. पण आपण थोडं फिरवून पण प्रश्न विचारू शकतो. आता  अॅडम काय म्हणाला ते परत ऐकू. प्रश्नाचा दुसरा भाग तसाच आहे पण सुरूवात बदलली आहे. ऐकूया.

Do you know where the nearest supermarket is?


Can you tell me where the nearest supermarket is, please?

Tejali
बरं, तर सुरूवात झाली Do you know where…?

Sam
And the second question started with ‘Can you tell me where…?’

Tejali
म्हणजे हे कुठे आहे ते मला सांगा. दोन्ही प्रश्नाचा शेवट कसा केला? सॅम काय म्हणतीये ऐका, ती ‘is’ कुठे आणि कसं म्हणतीये ते ऐका. आणि त्यामागोमाग तुम्ही म्हणा.

Sam
Ready? Repeat after me:

Do you know where the nearest supermarket is, please?

Can you tell me where the nearest supermarket is, please?

Tejali
एक लक्षात आलं का? यात थेटपणे विचारलेलं नाहीये. आणि ‘is’चा वापर वाक्याच्या शेवटी केलाय. आता सरावाची वेळ झाली. Toilet कुठे आहे? हे तुम्हाला  विचारायचं आहे. तुमच्या प्रश्नाची सुरूवात where ने करा आणि त्यात please नक्की वापरा.

Sam
Where’s the toilet, please?

Tejali
शाबास, या वेळी ‘is’चा वापर ‘the toilet’ नंतर करा.

Sam
Do you know where the toilet is, please?

Tejali
Good! किंवा तुम्ही, ‘Can you tell me where the toilet is, please? असंही म्हणू शकला असता.

Sam
Yes, well done, everyone!

Tejali
पुन्हा भेटू 'How do I…'? च्या पुढच्या भागात.Bye!

Learn more

1. एखाद्याला माहिती विचारताना त्याचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी कुठले शब्द वापरले जातात :

Excuse me!
Sorry!
Sorry to bother you.

2. मी समजा 
 ‘please’ आणि ‘thank you’ म्हणाले, ते पुरेसं आहे का?

थेट प्रश्नाच्या शेवटी please म्हटलं की त्याचा बाज नम्र प्रश्नात बदलतो. अशा वाक्यांची रचना खालीलप्रमाणे असते :

Where’s the nearest supermarket, please?

Where does bus number 10 leave from, please?

प्रश्नार्थक  शब्द 

be’ चं योग्य रूप

वस्तू/ गोष्ट

मुख्य क्रियापद


Where

What

Which

When

How

 

 

 is/ are

 

the nearest supermarket?

 

 

 

  does/ do

 

bus number 10

leave from?

3. इतर कुठल्या प्रकारे इंग्रजीतून प्रश्न विचारता येईल?

तुम्ही अप्रत्यक्षपणेही प्रश्न विचारू शकता :

Do you know where the nearest supermarket is, please?

Can you tell me where the nearest supermarket is, please?

4. अप्रत्यक्ष प्रश्नाची रचना कशी असते ?

यातला मुख्य फरक हा की अप्रत्यक्ष्य प्रश्नामध्ये आपण प्रश्नार्थक शब्दाने सुरूवात करत नाही. आपण म्हणतो 

Do you know…किंवा  Can you tell me… 
स्पष्टीकरण :

Do you know where the nearest supermarket is, please?

Can you tell me where bus number 10 leaves from, please?

नम्र शब्द 

प्रश्नार्थक शब्द 

वस्तू.गोष्टी 

be’ किंवा इतर क्रियापदे 

Do you know…

 

Can you tell me…

 where

what

which

when

wow

 

 the nearest supermarket

 

is/are?

bus number 10

leaves from?

 

How do I ask for information politely?

4 Questions

Choose the correct answer.
योग्य उत्तर निवडा. 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group, where you can ask us and the rest of the group for information!
आमच्या फेसबुक ग्रुपवर तुम्ही आम्हाला तुमचे प्रश्न विचारू शकता

Join us for our next episode of How do I...?, where we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • the nearest supermarket
  सुपरमार्केट जवळ  

  the toilet
  टॉयलेट 

  Excuse me!
  मला माफ करा

  Sorry!
  माफ करा 

  Sorry to bother you.
  त्रास देण्याबद्दल दिलगीरी