Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 20

Listen to find out how to respond to an invitation.
आमंत्रणाला प्रतिसाद कसा द्यायचा ते आजच्या भागात शिकूया.

Session 20 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I reply to invitations?

Listen to find out how to respond to an invitation.
आमंत्रणाला प्रतिसाद कसा द्यायचा ते आजच्या भागात शिकूया.

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या ‘How do I…’ मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे सॅम.

Sam
Welcome, everybody! Hello.

Tejali
तुम्हाला कोणी बोलावणं केलं तर त्याला उत्तर देताना कसे शब्दप्रयोग वापरायचे ते आज समजून घेऊ. ही वाक्यं ऐका. मित्राने सिनेमाला येतेस का असं विचारलं आहे? कोणी काय काय उत्तर दिलं? ऐका.

Would you like to come to the cinema with us on Friday?

 • I'd love to. Thank you!
 • That sounds great!  
 • Amazing! I’d love that!

Tejali
समजलं? प्रत्येकाने निमंत्रण आनंदाने स्वीकारलं. सॅम यासाठी काय शब्द वापरले ऐकूया?   

Sam
I’d love to!

Tejali
Ha ha! Very clever. या सगळ्या वाक्यांत त्यांनी yes न वापरताही होकार दर्शवला. लक्षात आलं का? हे वाक्य ऐका बरं, yes ऐवजी त्यात काय म्हटलं आहे? 

That sounds great!

Tejali
तो म्हणाला, ‘That sounds great’ म्हणजे ऐकून छान वाटलं. आपण great ऐवजी दुसरं काय वापरू शकतो? सॅम, सांगतेस? 

Sam
Definitely! You can use ‘That sounds good’ or ‘That sounds lovely’ or ‘That sounds wonderful’ all with a very positive meaning. Now, let’s practise the pronunciation! Repeat after me:

That sounds great!

Let’s listen to two other people now. Do you notice anything similar about their answers?

I'd love to. Thank you!

Amazing! I’d love that.

Tejali
ऐकलंत? ते दोघेही ‘I’d love to’ म्हणाले. I आणि would मिळून झालं ‘I’d’, आणि त्यापुढे आलं ‘love’ म्हणजे आवडेल.  

Sam
Yes! Can you also explain to our listeners what happens after ‘love’?

Tejali
‘I’d love to’ एवढंच म्हणालात तरी चालेल, तिथे परत come म्हणायची गरज नाही.

Sam
…or you can say ‘I’d love that!’, which has the same meaning.

Tejali
Yes! ‘I’d love to’, ‘I’d love to come’ आणि ‘I’d love that’ यातलं काहीही वापरता येइल.

Sam
Quick practice of pronunciation - repeat after me: 

I'd…         

I'd love to.

I’d love to come.     

I’d love that.

And shall we also explain what ‘amazing’ means?

Tejali
‘Amazing’ म्हणजे विस्मयकारक.सॅम, आपण ‘lovely’ ,‘wonderful’ किंवा ‘great’ वापरू शकतो.

Sam
Time to practise the pronunciation. Repeat after me: 

Amazing!    

Lovely!      

Wonderful!
       
Tejali
Thanks, Sam. आता कोणी बोलावणं केलं तर त्याला कसं उत्तर द्यायचं ते समजलं आहे.
समजा तुम्हाला कोणी रात्री जेवणासाठी निमंत्रण दिलंय. याला तुम्ही कसं उत्तर द्याल सांगाल? यासाठी तुम्हाला loveहा शब्द वापरायचा आहे. तुम्हाला तीन प्रकारे उत्तर देता येईल, आणि हो, त्याने invite केलं म्हणून आभार मानायला विसरू नका.     

Sam
I’d love to. Thank you!

I’d love that. Thank you!

I’d love to come. Thank you!

Tejali
Well done! आता विचार करा तुम्हाला कोणी फुटबॉल खेळायला बोलावलं, कसं उत्तर द्याल? यासोबत ‘That sounds…’ हे वापरायचं आहे.   

Sam
That sounds lovely!

That sounds great!

That sounds amazing!

Tejali
Did you say the same? ‘That sounds wonderful!’ असंही तुम्ही म्हणू शकता येईल.

Sam
Well done! I hope you get invited to do lots of fun things now!

Tejali
Yes, पुन्हा भेटूया How do I च्या पुढच्या भागात. Bye! 

Sam
Bye, everyone!

Learn more!

1. आमंत्रणाला होकार देताना 'yes' म्हणायलाच हवं का?
 नाही, तुम्ही 'that sounds' असं म्हणून पुढे great, lovely, wonderful असे होकारार्थी शब्द वापरू शकता.
• That sounds great!
• That sounds lovely!

2. 'I'd love that' म्हणजे काय?

'I would love that' चं लघुरूप आहे 'I'd love that'
• Do you want to come to the cinema?
• I'd love that!

3. 'I'd love' सोबत क्रियापदाऐवजी 'that' वापरता येईल का?
• I'd love to come.

4. आणि यात शेवटी 'come' म्हणायचीही गरज नाही. 

• I'd love to.

How do I reply to invitations?

4 Questions

Put the words in the correct order.
शब्दांचा योग्य क्रम लावा. 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Would you like to study English with us? Join us on our Facebook group!
तुम्हाला आमच्यासोबत इंग्रजी शिकायला आवडेल का? आमच्या फेसबुक ग्रुपवर आम्हाला सांगा. 

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • cinema
  चित्रपट 

  That sounds lovely!
  चांगला बेत आहे.