Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 18

How do I…talk about future plans?
तुमच्या भविष्यकालीन योजनेबद्दल सांगताना कसं बोलाल?

Session 18 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about future plans?

यातला कुठला बेत नक्की आहे?

 1. Yes, I’m going to take a Spanish class.
 2. I’d like to take up running three times a week.
 3. I might travel to Scotland to see an old friend.

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या ‘How do I…’मध्ये  तुमचं  स्वागत. मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे फिल. 

Phil
Hello, everybody. Welcome!

Tejali
आपल्याला काय करायचंय किंवा आपण काय करणार आहोत याबद्दल इंग्रजीतून कसं बोलायचं ते आजच्या भागात शिकणार आहोत. चला सुरू करू, ही वाक्य ऐका.  

Do you have any plans for this summer?       

Yes, I’m going to take a Spanish class.          

I’d like to start running three times a week.   

I might travel to Scotland to see an old friend.

Tejali
काय लक्षात आलं तुम्हाला? ती मुलगी म्हणाली, तिला स्पॅनिश शिकायचं आहे. तिने हे कसं सांगितलं बघूया?

Phil
Yes, why not?

Tejali
सुरूवात झाली एका प्रश्नाने, ‘Do you have any plans for….आणि मग त्यात वेळेचा उल्लेख आला. म्हणजे प्रश्न झाला ‘Do you have any plans for this summer’.

Do you have any plans for next month?

Do you have any plans for next year? 

Tejali
या सर्व वाक्यांत लोक, ते नंतर काय करणार आहेत त्याबद्दल सांगत आहेत. पहिल्या मुलीने काय सांगितलं ते परत ऐका      
Yes, I’m going to take a Spanish class.

Tejali
त्यांनी 'going to' वापरलं. जे आपण आधीच ठरवलं आहे ते सांगण्यासाठी 'going to' वापरतात.

Phil
OK, let’s quickly practise the pronunciation together! Notice that when we say 'going to' it often sounds more like ‘gonna’.  'I’m gonna take a Spanish class’ Repeat after me: ‘I’m gonna take a Spanish class’.    

‘I’m gonna take a Spanish class’

Tejali
त्यानंतर तो दुसरा मुलगा काय म्हणाला?

I’d like to start running three times a week.

Tejali
तो म्हणाला, ‘I’d like’ to start running, ‘I’d like’ हे ‘I would like’चं छोटं रूप आहे. आपल्याला  काही करायची इच्छा आहे हे सांगण्यासाठी ‘would like’ वापरतात.

Phil
OK, Let’s practise the pronunciation again. Remember that we say 'I would' as 'I'd'. Repeat after me: ‘I’d like to start running three times a week.'    

I’d like to start running three times a week.       

Tejali
आता सगळ्यात शेवटी ती मुलगी काय म्हणाली ऐकू.        

I might travel to Scotland to see an old friend.

Tejali
एखादी गोष्ट शक्य तर आहे, पण ती करता येइल की नाही सांगता येत नाही; अशा वेळी mightचा उपयोग होतो. हे एक महत्त्वाचं क्रियापद आहे. म्हणजे ती मुलगी स्कॉटलंडला जाईल किंवा जाणारही नाही. Might सोबत to वापरत नाहीत. ती म्हणाली ‘I might travel’

Phil
And let’s practise the pronunciation together. Notice how 'to' in 'travel to Scotland' sounds like 'tuh' Repeat after me: ‘I might travel to Scotland           

‘I might travel to Scotland'             

Tejali
Thanks, Phil. आपण काय करणार आहोत किंवा आपले काय प्लॅन आहेत याबद्दल सांगताना कसे शब्द वापरायचे ते समजलंय तुम्हाला. सराव करत राहा. आता समजा तुम्ही ठरवलंय तुमच्या मित्राच्या घरी गाडी चालवत जायचं, drive करत जायचं. कसं सांगाल? विचार करा आणि उत्तर द्या, आणि नंतर फिलचं उत्तरही ऐका.

         
Phil
'I'm going to drive to my friend’s house tomorrow'.


Tejali
ठीक आहे, आता समजा शनिवारी तुम्हाला म्युजियम मध्ये जायचं आहे. कसं सांगाल? यातला महत्त्वाचा शब्द आहे ‘visit’. 

Phil
I’d like to visit a museum on Saturday.

Tejali
शाबास! आता शेवटचा प्रश्न, समजा तुम्हाला रविवारी बीचवर जायचं आहे, कसं सांगाल, यासाठी तुम्हाला ‘go’ हा शब्द वापरायचा आहे.

Phil
I might go to the beach on Sunday.

Tejali
शाबास! I hope तुमचं उत्तर बरोबर आलंय.

Phil
Well done! Now you know how to talk about future plans!

Tejali
Great! पुन्हा भेटूया  ‘How do I’ च्या पुढच्या भागात. Bye!

Learn more!

1. नक्की ठरलेल्या योजनेबद्दल सांगताना कसं सांगायचं
यासाठी be + going to चा वापर होतो. व्यक्तीप्रमाणे ‘be’ चं रूप बदलतं.

 • I am going to meet Sarah for a coffee.
 • She is going to come after work.
 • We are going to talk about our plans.

2. आपल्या भविष्यकालीन इच्छा आकांक्षांबद्दल सांगताना कसं सांगाल?
तुमच्या इच्छा (शक्य असतील व नसतील), त्यांच्याबद्दल बोलताना चा वापर करतात. याचं लघुरूप करताना ‘d’ वापरतात.

 • I’d like to study Italian.
 • We’d like to go abroad this summer.
 • She’d like to meet some new people.

3. भविष्यकाळातील गोष्ट जी करणे शक्य आहे पण घडेल की नाही सांगता येत नाही, अशा गोष्टीबद्दल सांगताना कुठला शब्द वापरतात?
अशा घटनेबद्दल सांगताना ‘might’ वापरतात. अशा वाक्यांत ‘to’ चा वापर होतो.

 • I might go swimming.
 • We might watch a film.
 • He might take a day off work.

4. भविष्यकाळातील गोष्ट जी करणे शक्य आहे पण घडेल की नाही सांगता येत नाही, अशा गोष्टीबद्दल सांगताना कुठला शब्द वापरतात?
अशा घटनेबद्दल सांगताना ‘might’ वापरतात. अशा वाक्यांत ‘to’ चा वापर होतो.

 • Do you have any plans for next month?
 • Does he have any plans for next year?
 • Do we have any plans for this summer?

How do I talk about future plans?

4 Questions

Choose the correct answer.
योग्य उत्तर निवडा. 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Tell us if you have any plans for this week on our Facebook group!
तुमचा प्लॅन काय आहे ते आमच्या फेसबूक ग्रुपवर सांगा.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • start running
  धावायला सुरुवात करा

  take a class
  एखादा क्लास लावून घेणे

  modal verb
  साहाय्यकारी क्रियापदे