Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 6

Listen to find out how to talk about your location in English.
आपल्या ठिकाणाबद्दल इंग्रजीत कसं सांगायचं ते आजच्या भागात ऐकू.

Session 6 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about my location?

आजच्या भागात सॅम तिचा सहकारी बेनशी फोनवर बोलतीये. ते ऐकून या प्रश्नांची उत्तरं द्या.

1. पहिल्यांदा बोलला तेव्हा बेन कुठे होता?

2. दुसऱ्यांदा बोलला तेव्हा बेन कुठे होता?

3. सर्वात शेवटी बेन कुठे होता?                 

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या How do I…मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली आणि माझ्या सोबत आहे सॅम.  

Sam
Hello, everybody. Welcome!

Tejali
सॅम तिचा सहकारी बेनला फोन करतीये. एका महत्त्वाच्या मिटिंगसाठी तो वेळेवर पोहोचलेला नाहीये, त्यामुळे सॅमला त्याची काळजी वाटते आहे. तो कुठे अडकलाय हे जाणून घेण्यासाठी सॅमने त्याला फोन केला.

Sam
Where are you, Ben?

Ben
I’m at the bus stop!

Tejali
अरे देवा बेन अजून ‘bus stop’ वरच आहे

Sam
Oh dear. While we wait, let’s talk about what ‘at’ means here. Ben said ‘I’m at the bus stop’.

Tejali
Yes! ‘At’ म्हणजे काय? ‘At’ म्हणजे येथे, एखाद्या ठिकाणी. तुम्ही एखाद्या ठिकाणी पोहचला असाल त्यावेळी ‘at’ म्हणतात. बेन ‘at the bus stop’ आहे. आता दुसरं उदाहरण समजा कोणीतरी तुमच्या दारावर कुणीतरी टकटक केलं तर काय म्हणणार?

Sam
Someone’s at the door! Ben, is that you? Let me call him again!

Sam
Ben, where are you?

Ben
I’m on the bus.

Tejali
ठीक आहे, तो ‘on the bus’ आहे. वाहनासाठी ‘on’ वापरतात. पण यासाठी दोन अपवाद आहेत. हो ना सॅम?

Sam
Yes, we use ‘on’ for bicycles, buses, trains, planes, ships… But, careful, because we use ‘in’ for cars and taxis.

Tejaliहा ‘on’ आणखी कुठे वापरू शकतो? On म्हणजे च्या वर. एखाद्या पृष्ठभागावर गोष्ट असते किंवा आपण पृष्ठभागवर उभं असतो, तेव्हा ‘on’ वापरतात. उदाहरणार्थ, सॅम तुझा कॉफीचा मग ....   

Sam
It’s on the table.

And my feet are on the floor.

And we are on the 6th floor…and  Ben is not… Let me call him again.

Sam
Ben, you’re so late. Where are you?

Ben
I’m in the office. But where is everyone? Where are you?

Sam
Oh, Ben! Which building did you go to?

Tejali
Oh no! बेन चुकीच्या बिल्डिंगमध्ये गेला वाटतं! तो म्हणालेला की तो ‘in the office’ आहे. आपण चार भिंतींच्या आत असू किंवा एखाद्या गोष्टीच्या आत ठिकाणाच्या आत असू तेव्हा ‘in’ वापरतात.

Sam
Exactly! We are ‘in the studio’, ‘in a building’, Ben is ‘in the wrong office’, and my coffee is ‘in my cup’. ‘At’, ‘on’ and ‘in’ can be confusing words because we use them to talk about time, as well…

Tejali
आज आपण कुठे किंवा कोण याबद्दल कसं बोलायचं याकडे लक्ष देणार आहोत. यासाठी आपण त्या क्रियापदानंतर ‘be’ हे क्रियापद वापरतो.

Sam
Now, the pronunciation isn’t difficult, but it’s still useful to practise. We usually put more importance on the words after ‘at’, ‘on’ and ‘in’. Like this – repeat after me:

I’m at the bus stop.

I’m on the bus.  

I’m in the office.

Tejali
Thanks, Sam. आता तुम्ही काय शिकलात त्याची उजळणी करूया.

समजा तुम्ही लिफ्टमध्ये आहात. कसं सांगाल? ‘I’m…’ ने वाक्याची सुरुवात करा. ‘the lift’च्या आधी तुम्ही काय वापराल? विचार करा आणि सॅमचं उत्तरही ऐका.

Sam
I’m in the lift.

Tejali
Did you say the same as Sam?  आता तुम्ही तुम्ही ट्रेनमध्ये आहात, कसं सांगाल? ‘The train’च्या आधी काय वापराल? विचार करा, नंतर सॅम तुम्हाला उत्तर सांगेल. दोन अपवाद लक्षात आहेत ना? 

Sam
I’m on the train.

Tejali
अरे वा! तुमचं उत्तर पण सारखंच होतं का? छानच! आता बघा, तुम्हाला ऑफिसच्या बिल्डिंगच्या रिसेप्शनमधून फोन आला आहे. तुमचा मित्र तुम्हाला भेटायला आलाय. तुम्ही जेवायला जाणार आहात. रिसेप्शनिस्ट हा निरोप तुम्हाला कसा सांगेल? ‘Your friend’ पासून वाक्याची सुरुवात करा. ‘Reception’ म्हणजे स्वागत कक्ष.

Sam
Your friend’s at reception. 

Tejali
तुमच्या एक लक्षात आलं का, साधारणपणे ‘reception’च्या मागे ‘the’ वापरत नाही. आता तर तुम्हाला ठिकाणांसाठी ‘at’, ‘on’ आणि ‘in’ कसं वापरायचं हे समजलंय आहे.

Sam
Write to us on our Facebook group and tell us: where are you? That reminds me – where’s Ben?

Tejali
पुन्हा भेटू  How do I….च्या पुढच्या भागात Bye, everyone.

Sam
Bye, bye!

Learn more! 

1. At’, ‘in’ आणि  ‘on’ चा वापर वेळ आणि ठिकाणासाठी करता येतो का?

हो. पण आजच्या भागात आपण ठिकाणावर लक्ष देऊ.  At, on आणि in नंतर ठिकाणाचा उल्लेख करतात. हे नाम असतं.

2. यात काय फरक आहे?

एखाद्या ठिकाणी पोहोचल्यावर at वापरतात.

I’m at the bus stop.

Did you hear the doorbell? Someone’s at the door.

We’ve just arrived at the station.

वाहनाबद्दल बोलताना, ज्यात आपण बसू किंवा उभं राहू शकतो; ‘on’ वापरतात.  

on the bus

on the train

on the plane

on the ship/ ferry

**पण थोडं सांभाळून !!ज्या वाहनात आपण बसतो त्याबद्दल नेहमी  'in' वापरायचं.

in a car

in a taxi 

जेव्हा वस्तूला पृष्ठभागाचा आधार असतो तेव्हा ‘on’ वापरतात.

The cup of coffee in on the desk.

My office is on the 2nd floor.

She’s sitting on the bed.

कशाच्या तरी आत असतो तेव्हा, भिंतींनी वेढलेले असतो अशा वेळी ‘in’ वापरतात.

She’s in her bedroom.

I’m in the lift.

They’re in the pool.

How do I talk about my location?

4 Questions

Put the words in the correct order.
शब्द योग्य क्रमाने लिहा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group, to tell us where you are right now! 
 आमच्या फेसबुक ग्रुपवर येऊन आम्हाला सांगा, तुम्ही कुठे आहात.

Join us for our next episode of How Do I...?, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • the bus stop
  बसथांबा

  the lift
  उद्वहन, लिफ्ट  

   reception
  स्वागतकक्ष

  the entrance
  प्रवेश