Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 5

Listen to find out how to use 'there is' and 'there are' in English.
 'There is' आणि 'there are'चा वापर कसा करायचा ते आजच्या भागात ऐकू.

Session 5 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about what food is in my kitchen?

या शब्दांचे अर्थ तुम्हाला माहिती आहेत  का ? त्यासाठी Session Vocabulary पहा. 

a pepper

an onion

cheese

milk

eggs

tomatoes

carrots

                  

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या How do I…मध्ये तुमचं स्वागत. मी, तेजाली आणि माझ्या सोबत आहे सॅम.

Sam
Hello! Hope you're well, everyone!

Tejali
या भागात आपण 'there are' आणि 'there is' याचा वापर कसा करायचा ते शिकणार आहोत. चला, तर मग आज आपला मित्र लुईस बरोबर सुरुवात करू. त्याच्या फ्रीजमध्ये काय काय आहे ते तो आपल्याला सांगतोय. त्यातले कुठले पदार्थ वापरून दुपारसाठी त्याला स्वयंपाक करता येईल हे तुम्हाला ठरवायचं आहे. काही शब्दांकडे नीट लक्ष द्या: 'a pepper' म्हणजे ढोबळी मिरची, 'an onion' कांदा, 'cheese', 'milk' म्हणजे दूध, 'eggs' म्हणजे अंडी, 'tomatoes' म्हणजे टोमॅटो.

There's a pepper and there's an onion. There's some cheese but there isn't any milk. There are some eggs and some tomatoes, but there aren't any carrots.

Tejali
त्याच्याकडे ढोबळी मिरची, कांदा, थोडं चीज, काही अंडी आणि टॉमेटो आहेत.

Sam
Mmmmh, maybe an omelette? What do you think?

Tejali
Yes! तो 'ऑमलेट' बनवू शकतो.! त्याने फ्रीजमध्ये काय आहे किंवा काय नाही हे सांगण्यासाठी त्याने कुठले शब्द वापरले? पहिलं वाक्य पुन्हा एकदा ऐका– 'a pepper' आणि 'an onion' च्या आधी काय म्हणाला बरं?

There's a pepper and there's an onion.

Tejali
ऐकलंत का तुम्ही? तो म्हणाला 'there's'. There आणि is हे दोन्ही शब्द मिळून झालं there’s. आता हे दोन शब्द वेगवेगळे असले तरी जेव्हा आपण सहज बोलतो तेव्हा तो एकच शब्द वाटतो. वस्तूचं एकवचन असेल तेव्हा त्यासोबत ‘is’ वापरायचं असतं.

Sam
Yes, so let's practise this together. Please repeat after me:

There's…

There's a…

There's a pepper.

There's an onion.

Tejali
Great! तो आणखी काय म्हणाला– त्याच्या 'there's' मध्ये काही बदल झाला का?

There's some cheese but there isn't any milk.

Tejali
यावेळेसही त्याने 'there's' वापरलं, परंतु त्यात त्याने चीज शब्दापूर्वी 'some' म्हणजे काही हा शब्द वापरला. 'Cheese’ आकड्यात मोजता येत नाही, त्यामुळे ते असंख्यावाचक नाम आहे. त्यासाठी आपण 'some' वापरलंय.

Sam
So we can't say 'a', like with 'a pepper' or 'an onion', and when you pronounce 'some' you usually say it very quickly. Let's practise together – repeat after me.

some

some cheese

There’s some cheese.

Tejali
यानंतर लुईस ने आपल्याला त्याच्या फ्रीजमध्ये दूध नाही असे सांगितले, यासाठी त्याने 'milk' या असंख्यावाचक नामाच्या मागे 'any' आणि 'isn't' हे दोन शब्द वापरले.

Sam
Exactly! Let's practise that – repeat after me:

There isn't…

There isn't any…

There isn't any milk. 

Tejali
आता शेवटचं वाक्य ऐकू, लुईस ने त्याच्या शेवटच्या वाक्यात एकवचन वापरले की अनेकवचन?

There are some eggs and some tomatoes, but there aren't any carrots.

Tejali
तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली का? 'Eggs', 'tomatoes' आणि 'carrots' ही अनेकवचनी रूपं आहेत. इथे व्याकरण बदललेलं समजलं का तुम्हाला?

Sam
Yes, we change 'is' to 'are', but we still use ‘some' and 'any'. Let's practise:

There are some eggs.

There are some tomatoes.

There aren't any carrots.

Tejali
Thanks, Sam. चला तर मग आज काय शिकलात ते बघू.
तुमच्याकडे फ्रीजमध्ये एक अंड आहे – हे तुम्ही कसं सांगाल? त्यासाठी तुम्हाला 'an egg' हे वापरायचं आहे.  नंतर सॅमचं उत्तरही ऐका.

Sam
There's an egg.

Tejali
Did you say the same as Sam?

आता तुमच्या फ्रीजमध्ये कांदे बिलकुल नाहीत. कांदे मोजता येतात हे लक्षात ठेवा. म्हणून त्यासाठी तुम्ही 'there isn't any' किंवा 'there aren't any' असं म्हणाल का? विचार करा आणि नंतर सॅमचं उत्तर ऐका.

Sam
There aren't any onions.

Tejali
Did You say the same?  छान! बरं आता तुमच्याकडे थोडं दूध आहे. तुम्ही दूध आकड्यात मोजू शकत नाही, म्हणून तुम्ही 'a' किंवा 'some' म्हणाल का?

Sam
There's some milk.

Tejali
Well done! But सॅम, फ्रीजमध्ये काय काय आहे हे सांगण्यासाठी एवढेच शब्दप्रयोग आहेत?

Sam
No, absolutely not! You can use them to talk about what's in your town or city, what's in your room, even what's in your bag! So practise today!

Tejali
नक्कीच, आज इथेच थांबूया, पुन्हा भेटू How do I.....पुढच्या भागात  Bye.

Sam
Bye, bye.

Learn more!

1. 'There is' आणि 'there are' चा वापर कसा करायचा?

'There' आणि 'be' चं रूप आणि त्यानंतर येतं नाम.एकवचन असेल तर  'is' वापरतात. अनेकवचन असेल, असंख्यावाचक नाम असेल तर 'are' वापरतात.

There's a pepper in the fridge. (pepper = एकवचन, संख्यावाचक नाम)

There's some cheese in the fridge. (cheese = असंख्यावाचक  )

There are four tomatoes in the fridge. (tomatoes = अनेकवचन संख्यावाचक)


2. 'Some' चा वापर कसा करायचा?

'Some' अनिश्चित प्रमाण किंवा संख्येसाठी वापरतात. एकापेक्षा जास्त पण अनिश्चित, अनेकवचनी, संख्यावाचक नामासाठीही some वापरू शकतो. यासोबत 'there are' वापरा.

There are some tomatoes in the fridge.

असंख्यावाचक नामासोबतही some वापरतात, त्यासोबत 'there's' वापरा.

There's some cheese in the fridge.

3. नसणे, नाही यासाठी काय वापरायचं?

विरुद्ध अर्थाचं बोलायचंय किंवा एखादी गोष्ट नाहीये तर त्यासाठी 'be' नंतर 'not' वापरतात, नामाच्या आधी any वापरा.

There isn't a pepper in the fridge. (pepper = = एकवचन, संख्यावाचक नाम )

There isn't any cheese in the fridge. (cheese = असंख्यावाचक)

There aren't any tomatoes in the fridge. (tomatoes = अनेकवचन संख्यावाचक)

4. 'Any' कसं वापराल ?

नकारार्थी वाक्यांत, अनेकवचनी, संख्यावाचक नाम असल्यास not सोबत any वापरतात. यासाठी 'there aren't' वापरतात.

There aren't any tomatoes in the fridge.

किंवा असंख्यावाचक नामासोबतही याचा वापर होतो. अशा वेळी तुम्हाला  'there isn't' वापरायचं आहे.

There isn't any cheese in the fridge.

How do I talk about what food is in my kitchen?

4 Questions

Put the words in the correct order.
शब्द योग्य क्रमाने लिहा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group, to tell us what's in your fridge, town, room or bag!
तुमच्या फ्रीज, बॅग, खोलीत काय आहे हे आमच्या फेसबुक ग्रुपवर सांगा .. आम्ही त्यावर प्रतिक्रिया देऊ.

Join us for our next episode of How Do I...?, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • in the fridge
  फ्रीजमध्ये 

  a pepper
  ढोबळी/सिमला मिरची 

  an onion
  कांदा 

  cheese
  चीज 

  milk
  दूध 

  eggs
  अंडी 

  tomatoes
  टोमॅटो 

  carrots
  गाजर

  an omelette
  आॅमलेट/धिरडं