Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 48

Listen to find out what questions to ask about a new English word.

Session 48 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I ask about a word I don't know?

नवे शब्द शिकताना आपल्याला या गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागतं? 

 • spelling
 • pronunciation
 • position in a sentence

चला आता  याबद्दल जाणून घेऊ.      

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
Hi and welcome to How do I… with me, Presenter B, and Sam.

Sam
Welcome, everyone!

Tejali
एखादा वेगळा इंग्रजी शब्द आपण ऐकतो, आपल्याला चटकन तो समजत नाही. आपण म्हणतो परत सांग, pronunciation परत सांग. किंवा आपण म्हणतो त्याचं  'spelling सांग.

Sam
Yes, so you can use these questions in class or anytime you hear a new English word.

Tejali

इथे विद्यार्थी शिक्षकांना प्रश्न विचारतायत. ऐका.

 1. What does 'fascinating' mean?

2. What's 'fascinating' in my language?

3. How do you pronounce it?

4. How do you spell 'fascinating'?

5. How can I use it in a sentence?

Sam
Did you hear it? She was asking about the word 'fascinating', which means 'very interesting' and is an adjective.

Tejali
Yes! प्रश्न कशा प्रकारे विचारलेत ऐका. पहिले दोन प्रश्न परत ऐकू. दोन्हीमध्ये काय फरक आहे लक्षात येतंय का?

 • What does 'fascinating' mean?
 • What's 'fascinating' in my language?

Tejali
पहिल्या प्रश्नात definition म्हणजे व्याख्या विचारलीये तर दुसऱ्या प्रश्नात भाषांतर.

Sam
Yes, so they're a little different. We make question one with 'what does', then the word, then 'mean'. 'What does 'fascinating' mean?' or 'What does it mean?' Let's try that together - please repeat after me:

What does 'fascinating' mean?

What does it mean?

Tejali
आणि अनेकांना प्रश्नाची जुळवाजुळव करायची असते. इथे तिने म्हटलंय 'What means 'fascinating'?' पण हे चुकीचं आहे ना?

Sam
No, it's not correct, so please don't say it that way, say 'What does 'fascinating' mean?'

The next question was 'What's 'fascinating' in my language?' So here we start with 'What's' or 'what is', then the word or 'it', then 'in my language' or any other language. Let's try it:

What's 'fascinating' in my language?

What's 'fascinating' in Chinese?


What's it in Italian?

Tejali

आता पुढचं ऐकू. प्रश्नाची सुरूवात कशी झालीये याकडे लक्ष द्या.

 • How do you pronounce it?
 • How do you spell 'fascinating'?

 

Tejali
दोन्हीची सुरूवात झाली 'How do you…' ने.

Sam
And the second part is a verb – 'pronounce', 'say', 'spell', 'write' – and then 'it' or the word. Let's try it together:

How do you pronounce it?

Tejali
आणि शेवटच्या प्रश्नात हा शब्द वाक्यात 'sentence'मध्ये कसा वापरायचा हे विचारलं आहे. याचीही रचना सारखीच आहे. ऐका.

 • How can I use it in a sentence?

Tejali
सुरवात झाली 'How can I…'नी, ज्याचा अर्थ आहे मी कसं करू? 'How do you…' चा अर्थही असाच आहे.  म्हणजे प्रश्न विचारताना पण  'I' किंवा 'you' हे दोन्हीही  वापरू शकतो. मी कसं करू?  किंवा तू कसं करशील?

Sam
And then you put any verb, like 'use' or 'say', and then 'it'. Let's practise the pronunciation, and notice that 'can' sounds like 'k∂n' in this question. Please repeat after me:

How can I use it in a sentence?

How can I say it in a sentence?  

Tejali
Thanks, Sam. आता सराव करू या? समजा तुम्ही एखादा नवा शब्द ऐकलंत पण तो तुम्हाला नीट समजला नाही. त्याचा अर्थ काय, त्याला मराठीत काय म्हणतात हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. प्रश्न  कसा विचाराल? त्या शब्दाबद्दल विचारताना 'it' वापरा.  

Sam
What's it in Marathi?

Tejali
Well done! आता त्या शब्दाला मराठीत काय शब्द आहे हे विचारायचंय.  पुन्हा 'it' वापरायचं आहे.

Sam
What does it mean?

Tejali
Great! आता तुम्हाला शब्दाचा योग्य उच्चार काय आहे ते विचारायचंय आहे. यासाठी 'do' किंवा 'can' हे auxiliary verbs वापरू शकता आणि 'I' किंवा 'you' वापरा.

Sam
How can I pronounce it?

How do I pronounce it?

Tejali
Well done! आता एखादा शब्द अडला तर त्याबद्दल कसं व विचारायचं ते समजलंय तुम्हाला, सराव करत राहा, पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. Bye.

 Learn more!

1. शब्दाची व्याख्या कशी विचाराल?

हा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता :

 • What does [word] mean?

'What means [word]?' असं विचारणं व्याकरणाच्या दृष्टीने चुकीचं आहे

2. शब्दाचं भाषांतर कसं विचाराल?

हा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता:

 • What's [word] in [your language]?

तुम्ही हाही प्रश्न विचारू शकता:

 • How do you say [word] in [your language]?

3.  इतर तपशीलाबद्दल कसं विचाराल?

तुम्ही खालीलप्रमाणे वाक्यरचना करू शकता:

How do I + verb + it/ word?

How can I + verb + it/ word?

या संदर्भात 'do' किंवा 'can' हे auxiliary verbs आणि  त्यासोबत  'I' किंवा 'you' वापरा.

 • How do you pronounce it?
 • How do you spell it?

How can I use it in a sentence?

How do I ask about a word I don't know?

4 Questions

Put the words in the correct order.
शब्द योग्य क्रमाने लावा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group where you can practise these phrases! Come and tell us on our Facebook group.
Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • to mean
  अर्थ

  to pronounce
  उच्चार करणे

  to say
  म्हणणे

  to spell
  एक एक अक्षर सांगणे

  to write
  लिहिणे

  to use
  वापरणे

  a sentence
  वाक्यं                  

  fascinating
  मोहक