Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 45

How do I talk about things that make me angry?
राग आणणाऱ्या गोष्टींबद्दल कसं सांगाल?

Session 45 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about things that make me angry?

How do I talk about things that make me angry?
राग आणणाऱ्या गोष्टींबद्दल कसं सांगाल?

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
Hi and welcome to 'How do I…' with me, Presenter B, and Sam.

Sam
Yes, hello.

Tejali
तर, तुम्हाला राग येतो? खूप राग येतो? किंवा तुमच्या नाकावर राग असतो? मग  लोकांना सांगितलेलं बरं ना ... की मला या गोष्टींमुळे राग येतो. आजचा विषय लक्षात येतोय का? ज्या गोष्टींमुळे आपल्याला राग येतो अशा गोष्टींबद्दल कसं सांगायचं ते आजच्या भागात आपण जाणून घेणारोत. नेहमीप्रमाणेच आपण एका संभाषणाने सुरूवात करू. ऐका.

Inserts
1.  It makes me so angry when people drop litter.

2. It infuriates me when people drop litter.

3. It really gets to me when people drop litter.

4. People dropping litter drives me mad!

Tejali
कशाबद्दल राग आलाय सगळ्यांना? They were angry about 'people dropping litter'. Litter म्हणजे कचरा करणे.

Sam
Yes, that makes me angry, too!

Tejali
आता आणखी काही शब्द ऐकू. राग येणे यासाठी आणखी कुठले शब्द वापरतात?  पहील्या व्यक्तीने काय म्हटलंय?

Insert
It makes me so angry when people drop litter.

Tejali
OK, तो म्हणाला 'It makes me so angry when…', म्हणजे, यामुळे मला राग येतो.  यासाठी  'It makes me…' असंही म्हणता येईल. with any adjective to talk about any feeling, can't we, Sam?

Sam
Yes! So, for example, you can say 'It make me so happy when you visit'. We use 'so' here to make the feeling stronger. After 'when', we use the subject, for example 'people', and then a verb in the present simple, for example, 'drop'. Let's do some pronunciation – please repeat after me.

It makes me…
  
It makes me so angry when…    

It makes me so angry when people drop litter.

Tejali
आता बाकी दोघांनी काय म्हटलंय ते ऐकू. याचीही सुरूवात 'it' ने आणि शेवट 'when'ने होईल.

Inserts
It infuriates me when people drop litter.

It really gets to me when people drop litter.

Tejali
ऐकलंत? 'it infuriates me when…' आणि 'it really gets to me when…'. दोन्हीचा अर्थ सारखाच आहे.  'Infuriates' म्हणजे तिळपापड होणे आणि 'gets to me' ही खूप राग येणे. याचा वापर  अनौपचारिकपणे होतो.

Sam
Let's practise the pronunciation quickly:

It infuriates me…  

It infuriates me when people drop litter.  

It really gets to me…   

It really gets to me when people drop litter.

Tejali
आता शेवटचं. इथे वाक्यरचना थोडी वेगळी केलीये.  त्याला कशाचा राग येतो हे त्याने आधीच सांगितलंय. ऐका.

Insert
People dropping litter drives me mad!

Tejali
तो काय म्हणाला 'drives me mad!' which is also quite informal.

Sam
Yes, maybe don't use it with your boss! This time the sentence started with what makes him angry – 'people dropping litter'. And you can use this structure with all the phrases we've learned today, so you have two options. Let's practise the phrase first:

…drives me mad!

Now, option one is:

People dropping litter drives me mad!  

And option two is:

It drives me mad when people drop litter!

Tejali
Thank you, Sam! आता जे शिकलात त्याचा सराव करू. काही लोकांना त्याचं बोलण मधेच तोडलेलं आवडत नाही.  समजा तुम्हालाही असंच वाटतं आणि तुम्हाला हे सांगायचं आहे. यासाठी 'people interrupt me' हे वापरा. 

Sam
It makes me so angry when people interrupt me.

Tejali
Well done! आता तुम्हाला वाक्यरचना तीच वापरायची आहे पण 'makes me so angry' ऐवजी आणखी तीव्र शब्द वापरायचा आहे.

Sam
It infuriates me when people interrupt me.

Tejali
Great! आता तुम्हाला ज्या ज्या गोष्टींचा राग येतो त्याबद्दल तुम्ही बोलू शकता.

Sam
Yes! It feels good, actually!

Tejali
हो, आणि पुन्हा भेटू  'How do I…'च्या पुढच्या भागात.  

 Learn more!

1.  आपल्या भावनांबद्दल सांगताना साधारणपणे कोणते शब्द वापरतात

एखाद्या गोष्टीबद्दलच्या आपल्या भावना सांगताना वाक्यारचना खालील प्रामाणे होते:

It makes me + adjective + when…

 • It makes me angry when people lie.
 • It makes me happy when you visit.

'When' नंतर, subject (कर्ता) + verb (क्रियापद) येतं.
 It makes me angry when people lie.

 • It makes me happy when you visit.

 2.  'Angry'(रागावलेला), सोडून आणखी कुठले शब्द राग व्यक्त करण्यासाठी वापरले जातात

3. यासाठी खालील शब्दप्रयोग वापरता येतात. :

 • It infuriates me when… - 'to infuriate' खूप जास्त राग येणे
 • It gets to me when… 
 • It drives me mad when…

हे दोन्ही अनौपचारिक रितीने वापरतात

4.     वाक्यरचना बदलता येईल का?

हो. त्यासाठी 'it’ ने सुरुवात करा.:

 • It makes me angry when people lie.

ज्यामुळे तुम्हाला राग येतो त्याबद्दल बोलताना:

 • People lying makes me angry.

एक लक्षात घ्या की 'people' जरी अनेकवचन असलं तरी 'makes' एकवचनीच आहे. कारण 'people lying' चा वापर एक घटना किंवा एक कारण अशा अर्थाने केलेला आहे. 'People lying make me angry', हेही बरोबर आहे ज्यात 'make' अनेकवचनी वापरलं आहे . पण याचा वापर सहसा होत नाही.

How do I talk about things that make me angry?

3 Questions

Choose the correct option
योग्य उत्तरं निवडा. 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group where you can practise these phrases! Come and tell us on our Facebook group.
Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • to make someone + adjective (eg. To make someone angry)
  To make someone + विशेषण  

  to infuriate someone
  राग आणणे 

  to drop something
  खाली टाकणे 

  litter
  कचरा

  to interrupt someone
  अडथळा आणणे

  to cheat
  फसवणे