Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 44

Listen to find out how to receive a compliment in English.
स्पष्टीकरण मागताना इंग्रजी कसं वापराल?

Session 44 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I ask for clarification?

खालील परिस्थितीत स्पष्टीकरण मागण्याची आवश्यकता असते.:
- दिशा विचारताना when someone is giving you directions
- सूचना सांगताना when someone is giving you instructions
- जलद बोलताना when someone is speaking very quickly

तुम्हाला इतर काही प्रसंग आठवतात का?

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या 'How do I…'मध्ये तुमचं स्वागत. मी तेजाली आणि माझ्या सोबत आहे सॅम.

Sam
Phew, it's tipping it down out there! Hello everyone!

Tejali
Sorry, Sam? What did you say?

Sam
Oh, I said 'it's tipping it down out there', which means 'it's raining heavily outside'.

Tejali
Aha, thanks for clarifying! कधी कधी आपल्याला लक्षात येत नाही एखाद्यानं काय म्हटलंय ते. अशा वेळी आपण म्हणतो आ ? किंवा काय?  असं स्पष्टीकरण मागण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आज आपण ऐकणार आहोत. जसं मी म्हणाले 'Sorry, Sam. I didn't get that.' आता आणखी काही वाक्य ऐकू. त्यात काय माहिती दिलीये ऐका.

Inserts

A)    And my phone number is 07887107104.

 

B)    Sorry, could you repeat that more slowly?

C)    I'm sorry, I didn't quite get that.      

D)   Could you please say that again? I didn't quite catch that.

 

A)    Yes, of course. It's 07887…

Tejali
तो फोन नंबर सांगतोय, हो ना? इतरांनी काय म्हटलंय ऐकू या परत सांगा असं म्हणायचं असेल तर प्रश्न कसा विचाराल?

Inserts

Sorry, could you repeat that more slowly?

I'm sorry, I didn't quite get that.

Sam
OK, so they both started with 'sorry'. You can just say 'sorry', or 'I'm sorry', or say it as a question, like this: 'Sorry?'

Tejali
मला समजलं नाही, परत सांग  हे कसं विचारलंय?

Inserts

I didn't quite get that.

I didn't quite catch that.

Tejali
OK, so वाक्याची सुरुवात झाली  'I didn't quite…' ने आणि त्यात 'get' आणि 'catch', ही क्रियापदं वापरली. यांचा वापर समजणे या अर्थाने होतो.

Sam
Yes, and you can, of course, simply say 'I didn't quite understand'. Shall we explain what 'quite' means in this situation?

Tejali
Yes, इथे 'quite' म्हणजे पूर्णपणे या अर्थाने वापरलंय आहे. ब्रिटीश लोक थेटपणे बोलणं पसंत करत नाहीत. त्यामुळे ते बोलताना 'quite' चा वापर करतात.

Sam
Exactly! So when we say 'I didn't quite get that', we're really saying 'I didn't completely understand what you said'. Let's practise that - please repeat after me.

I didn't quite get that.

I didn't quite catch that.

I didn't quite understand that.  

Tejali
Thank you, Sam. आता तुम्हाला परत सांग, असं म्हणायचं असेल तर ...

Insert

Could you repeat that more slowly?

Could you please say that again?

Tejali
आता इथे बघा , एकच प्रश्न दोन प्रकारे विचारला आहे. सुरूवात  'Could you…' किंवा 'Could you please…', ने केलीये आणि पुढे 'repeat that' किंवा  'say that again', असं म्हटलंय.

Sam
And you can add 'more slowly' at the end. Let's quickly practise together - please repeat after me.

Could you repeat that more slowly?

Could you please say that again?

Did you notice that we use 'could you' and not 'can you' in these questions? 'Can you' is correct, but 'could you' is a little more polite.

Tejali
आता वेळ झालीये सरावाची. समजा कोणीतरी तुम्हाला रस्ता विचारला. पण त्यांनी एवढ्या पटकन विचारलं की ते काय बोलतायत ते तुम्हाला समजलं नाही. काय म्हणाल अशा वेळी? सांगा बरं.

Sam
I'm sorry…

Tejali
Well done! फक्त 'sorry' म्हणून मग पुढे विचारलं तरी चालतं. तेव्हा वाक्यात 'get' किंवा 'catch' वापरा. 

Sam
I didn't quite get that.

I didn't quite catch that.

Tejali
Good work!आणि नंतर त्यांना म्हणा, जरा हळू सांगता का?  

Sam
Could you repeat that more slowly?

Tejali
Wonderful. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता 'Could you please say that again?'

Join us next week for another episode of 'How do I…'

Sam
Sorry, I didn't quite understand that.

Tejali
You are very funny, Sam. चला, पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

 Learn more!

1.  काही समजलं नाही तर समोरच्याचं बोलण थांबवून परत  कसं विचारायचं?  

 • Sorry!
 • I'm sorry…
 • Sorry?

 2.  समजलं नाही हे कसं सांगाल?

       In any of the following ways:

 • I didn't quite understand that.
 • I didn't quite get that.
 • I didn't quite catch that.

यासाठी  'get' आणि 'catch' ही क्रियापदे वापरतात. 'Quite' चा वापर संभाषणात मृदुता आणण्यासाठी केला जातो ज्याचा अर्थ आहे, पूर्णपणे समजलं नाही. 'That' म्हणजे ज्याबद्दल बोलतोय ते. उदा : 'I didn't understand what you just said'.

3. ‘पुन्हा सांग’ हे कसं सांगाल?

तुमच्याकडे हे पर्याय आहेत :

 • Could you repeat that more slowly, please?
 • Could you please say that again?

सुरूवात 'could you…' ने करा आणि नंतर क्रियापद वापरा. 'Repeat' आणि 'say (something) again' चा अर्थ एकच आहे. वाक्याच्या सुरुवातीला किंवा 'could you' नंतर 'Please' वापरू शकता.

How do I ask for clarification?

4 Questions

Put the words in the correct order.
शब्द योग्य क्रमाने लावा. 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group where you can practise these phrases! Come and tell us on our Facebook group.
Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • It's tipping it down out there! = It's raining heavily outside!
  खूप पाउस पडतोय

  get = catch = understand (in this context)
  समजणे  (या संदर्भात)

  quite = completely (in this context)
  पूर्णपणे  (या संदर्भात)

  more slowly
  धीमेपणे