Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 4

Listen to find out how to respond to news.
एखाद्या बातमीला प्रतिक्रिया देताना कुठले इंग्रजी शब्द वापरायचे ते आजच्या भागात ऐकू.

Session 4 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I respond to news?

Listen to find out how to respond to news.
एखाद्या बातमीला प्रतिक्रिया देताना कुठले इंग्रजी शब्द वापरायचे ते आजच्या भागात ऐकू.

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या 'How do I…'मध्ये तुमचं स्वागत! मी तेजाली आणि माझ्या सोबत आहे सॅम.

Sam
Welcome, everybody! Hello.

Tejali
डेव्हिड आणि मेगनमधलं हे संभाषण ऐका. आजच्या भागात एखादी बातमी कळल्यानंतर त्याला प्रतिसाद देताना कुठल्या प्रकारचे इंग्रजी शब्द वापरतात ते शिकू. नीट ऐका, डेव्हिड कुठली test म्हणजे कुठली परीक्षा देतोय काही लक्षात येतंय का?

DavidI’m nervous. I'm taking my driving test this afternoon!

Megan
Good luck! Hope it goes well.

David
The driving test was terrible. I failed!

Megan
Oh, I'm sorry to hear that. Better luck next time!

David
The driving test was fine this time. I passed!

Megan
Well done. Congratulations!

Tejali
डेव्हिडने 'driving test' म्हणजे गाडी चालवण्याची चाचणी दिली. प्रत्येक वाक्यात डेव्हिडने वेगळी बातमी दिली आहे आणि मेगननेही त्याला त्याप्रमाणे वेगवेगळा प्रतिसाद दिला आहे. पहिल्यावेळी तो म्हणाला तेव्हा त्याची test होणार होती, तेव्हा मेगन काय म्हणाली.

Good luck! Hope it goes well.

Tejali
मेगन म्हणाली 'Good luck! 'आणि 'Hope it goes well' म्हणजे तुझी टेस्ट चांगली जाऊ दे. इथे It म्हणजे त्याची test. पण समजा एकापेक्षा जास्त परीक्षा असतील तर?

Sam
You would say 'they' – 'Hope they go well!'

You can also say 'I' in 'hope it goes well', but we like to make things shorter in English, so we usually just start with 'Hope…'

Tejali
आणि आपल्याला दोन्ही वाक्यं दरवेळी एकत्र बोलायची गरज नाहीये. हो ना सॅम?

Sam
Oh no, you can just say one!

Now, let's practise the pronunciation! Repeat after me:

Good luck!
 
Hope it goes well!
 

Let's listen to Megan again. This time it's bad news!

Oh, I'm sorry to hear that. Better luck next time.

Tejali
परत इथे दोन वेगवेगळी वाक्यं वापरलीत. ही एकत्र किंवा वेगवेगळीही वापरता येतील. इथे मेगन काय म्हणालीये? इथे तिने सहनुभूती उत्तर दिलंय. ती म्हणाली ‘I’m sorry to hear that!’…

Sam
…and if you want to make this stronger, say: 'I'm so sorry to hear that!'…

Tejali
आणि नंतर म्हणाली …and second she said 'Better luck next time',  म्हणजे पुढच्यावेळी होईल नीट!

Sam
Again, this is short. You could say 'I wish you better luck next time!' or 'I hope you have better luck next time!' They all have the same meaning.

Quick practice of pronunciation – repeat after me:

I'm sorry to hear that.

Better luck next time.

Tejali
आणि आता हे ऐकू. इथे काहीतरी चांगलं घडलंय... त्यावर मेगन काय म्हणाली? Here's Megan:

Well done. Congratulations!

Tejali
आता तुम्हाला 'Well done' माहीती असेलच, मी प्रत्येक भागात एकदा तरी म्हणतेच.. हो ना!  

Sam
Yes! You can also say ‘Good work!', 'Good job!', 'Excellent!', 'Amazing!', 'Wonderful!'…

Tejali
आणि 'Congratulations!' Congratulations बऱ्याच ठिकाणी वापरता येतं. लग्न, वाढदिवस, बक्षीस समारंभ अनेक ठिकाणी... पण जेव्हा कोणी काही साध्य करतं तेव्हा 'Well done' वापरणं जास्त श्रेयस्कर ठरतं.

Sam
Absolutely! Time to practise the pronunciation. Repeat after me: 

Well done!  

Congratulations!

Tejali
Thanks, Sam. आता करूया सराव. समजा तुमच्या मित्राला लॉटरी लागली. मग त्याला काय म्हणाल? सांगा बरं...  आणि नंतर सॅमचं उत्तरही ऐका.  

I just won the lottery! I'm so happy!

Sam
Congratulations!

Tejali
Excellent! आता एका तुमचा हा मित्र काय सांगतोय? काहीतरी वाईट घडलंय.

I lost my dog! I'm so sad.

Tejali
मग काय म्हणाल त्याला?

Sam

I'm so sorry to hear that!

Tejali

काय म्हणालात तुम्ही? बरोबर आलं का? शाबास! आणि नाही जमलं तरी प्रॅक्टिस करत रहा.

Sam
Yes, and congratulations, and good luck! Bye bye, everyone!

Tejali

पुन्हा भेटू  How do I…च्या पुढच्या भागात  Bye!

Learn more!

1. नंतर घडणाऱ्या घटनेसाठी शुभेच्छा कशी द्याल?
यासाठी सर्वसाधारणपणे हे वापरतात:

 • Good luck!
 • Hope it goes well!

 तुम्ही  ‘I hope…’ किंवा फक्त  ‘Hope…’, इथे  ‘it’ म्हणजे ती गोष्ट किंवा घटना. 

 • Hope they go well!

तुम्ही  ‘I hope…’ किंवा फक्त  ‘Hope…’, इथे अनेक गोष्टी आहेत म्हणून ‘they’ वापरलं आहे. 

 • All the best!
 • Best of luck

2. वाईट घटना घडली असेल तर काय म्हणाल?
वाईट घटना घडली असेल तर तुम्ही खालील वाक्यं वापरू शकता:

 • I’m sorry to hear that. ऐकून वाईट वाटलं.
  आपण वाक्यात  ‘sorry’ च्या आधी  ‘so’ किंवा  ‘so very’ वापरू शकतो.
 • Better luck next time. पुढच्या वेळेसाठी शुभेच्छा

 ‘I wish you better luck next time!’ आणि  ‘I hope you have better luck next time!' या दोन्हीचा अर्थ सारखाच आहे,

एकाद्याला परीक्षेत, मुलाखतीत अपयश आलं, त्याच्या प्रयत्नांना अपयश आलं तर अशा वेळी हे वाक्यं वापरू शकता.

3. एखादी चांगली बातमी असेल तेव्हा काय म्हणाल?
यासाठी आपण खालील शब्द वापरू शकतो:

 • Congratulations! अभिनंदन

आनंदी, चांगल्या बातम्यांसाठी हे शब्दप्रयोग वापरतात:

 • Excellent!
 • Amazing!
 • Wonderful!
 • Well done!
 • Good work!
 • Good job!

कोणी अतिशय कष्टाने काही साध्य केलं असेल तर त्यासाठी well done वापरतात, पण लग्नाच्या वेळी शुभेच्छा देताना well done वापरू नका.

How do I respond to news?

3 Questions

Choose the correct option to respond to people’s news.
योग्य उत्तर निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Do you have any news? Come and tell us on our Facebook group, and we’ll respond!
तुम्हाला काही सांगायचं का आम्हाला? आमच्या फेसबुक ग्रुपवर सांगा .. आम्ही त्यावर प्रतिक्रिया देऊ.

Join us for our next episode of How Do I...?, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • a driving test
  गाडी चालवण्याची चाचणी 

  the lottery
  सोडत 

  lost (past simple of ‘lose’)
  हरवला ( हरवणे चा भूतकाळ)