Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 39

Listen to find out how to tell a short story in English.
गोष्ट इंग्रजीत कशी सांगायची?

Session 39 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I tell a short story?

Do you enjoy telling stories?
Listen to hear what you say when you ask someone to help you with a task.

तुम्हाला गोष्टी सांगायला आवडतं? चला आज गोष्ट सांगायला शिकू.  

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो, बीबीसीच्या How do I… मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे टॉम.

Tom
Hi everyone! Welcome to today’s programme!

Tejali
आज गोष्ट सांगण्याबद्दल बोलणार आहोत. इंग्रजीत गोष्ट सांगताना कुठले शब्द वापरायचे? आज बघू या. तुला गोष्टी आवडतात का टॉम?

Tom
Yeah! But only the ones that have happy endings!

Tejali
बरं, तुला याबद्दल काय वाटत सांग. काही लोक पर्वत  mountain चढत होते. तिकडे त्यांना एक अस्वल दिसलं.  मग त्याच्या वाटाड्याने guideने त्यांना काय करायला सांगितलं?

Insert
We were walking up the mountain, when we saw a bear. Luckily, before we started walking, our guide had given us instructions. We followed her instructions. We looked at the bear and walked away slowly. As we were walking, the bear left and went into the woods.

Tejali
ते हळू हळू , दबक्या पायांनी बाजूला झाले. आणि अस्वल आल्या पावली परत जंगलात परत गेलं. जंगल म्हणजे woods.बरं झालं न त्याच्यासोबत चांगला वाटाड्या होता. या गोष्टीचा पहिला भाग ऐका . एकाच वेळी दोन गोष्टी घडतायत. बघा बर . लोक पर्वतावर चढतायत आणि त्यांना अस्वल दिसतंय.

Insert
We were walking up the mountain, when we saw a bear.

Tom
The speaker walking was the action in progress. It was in progress when they saw the bear. They use the past continuous tense.

Tejali
इथे चालू भूतकाळ वापरलाय. ‘Was  किंवा were’ +  क्रियापदाचं ING रूप’ हे वापरून चालू भूतकाळाचं वाक्यं तयार करतात.  कथेतील इतर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर चालू असलेली दुसरी घटना सांगताना, चालू भूतकाळ वापरतात. या गोष्टीत त्यांनी पर्वत चढता चढता अस्वल पाहिलं. त्याबद्दल त्यांनी म्हटलंय ‘we saw a bear’. इथे see चा साधा भूतकाळ saw वापरला.

Tom
Let’s practice some past continuous. We don’t usually stress was or were. Repeat after me:

were
were walking

We were walking.

looking
was looking

I was looking at him.   

Tejali
इथे अजून एक महत्वाचं म्हणजे घटनाक्रम. गोष्टीचा पहिला भाग ऐका. आधी काय घडलं वाटाड्याने काही सूचना दिली की लोकांनी चालायला सुरूवात केली?

Luckily before we started walking, our guide had given us instructions.

Tom                                                                                                                                                                            
So, first, the guide gave the group instructions. Next, they started walking. The speaker says the guide ‘had given us instructions’. This sentence uses the past perfect tense.

Tejali
एका घटनेच्या आधी दुसरी घटना घडली हे सांगण्यासाठी पूर्ण भूतकाळ म्हणजे past perfect tense वापरलाय. यात ‘had’ आणि क्रियापदाचं past participle रूप वापरतात.

Tom
Notice that the speaker used the adverb ‘before’ to show what happened first. They said ‘before we started walking, our guide had given us instructions’. Had given is the past perfect tense.

Let’s practise the pronunciation together. ‘Had’ is not usually stressed when we use the past perfect tense. So, repeat after me.

Had
Had given
She had given
She had given us instructions.

Tejali
हे काळांचं गणित तुम्हाला कितपत लक्षात आलंय ते बघू जरा. मी काही प्रश्न विचारते, त्याचं उत्तरं सांगा. नंतर याचं बरोबर उत्तरं तुम्हाला ऐकू येईल.  तुम्ही काही कामासाठी जात होता आणि तुम्हाला जमिनीवर एक 'envelope' पाकीट पडलेलं दिसलं.

Tom
I was walking to work and I found an envelope on the floor.

Tejali
आता तुम्ही ते उघडलंत, त्यात पैसे होते. इथे दुसर वाक्य past perfect मध्ये हवं, त्यासाठी had वापरायचं   

Tom
I opened the envelope and someone had put money in it.

Tejali
वाव, मी विचार करतीये, नंतर काय झालं असेल बरं

Tom
I'm afraid we don't have time to find out. How do you think it ends?

Tejali
आता तुम्ही एखादी छोटीशी गोष्ट इंग्रजीतून सांगू शकता. सराव करत राहा.  Why not practise by telling us a story on our social media page? We’d love to hear it! पुन्हा भेटू 'How do I… पुढच्या भागात.

Learn more!

1. Past simple

घडून गेलेल्या घटनेबद्दल सांगताना साधा भूतकाळ वापरतात. चालू भूतकाळ किंवा पूर्ण भूतकाळाबद्दल  तुलना किंवा त्यातला फरक दाखवण्यासाठी साधा भूतकाळ वापरतात. 

We saw a bear.

We followed her instructions.

The bear left and went back into the woods

2.    Past continuous

घटना घडलेली असताना दुसरी घटना घडत असेल तर अशा घटनेबद्दल सांगताना चालू भूतकाळ वापरतात. यासोबत 'to be' चं भूतकाली रूप आणि क्रियापदाचं 'ing' रूप वापरतात. 

We were walking up the mountain, when we saw a bear.

As we were walking, the bear left.

 3.   Past perfect
एकमागोमाग घडलेला घटनाक्रम सांगताना पूर्ण भूतकाळ वापरतात. यासोबत 'had' आणि क्रियापदाचं past participle वापरतात. 

Luckily, before we started walking, our guide had given us instructions.
We did what she had told us.

I had seen bears before this trip.

How do I tell a short story?

3 Questions

Choose the correct option.
योग्य उत्तरं निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

What would you like to tell a story about? Come and tell us what you're watching Facebook group.
तुम्हाला कशाबद्दल गोष्ट सांगायला आवडेल?  आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • mountain
  पर्वत

  bear
  अस्वल

  woods
  जंगल

  guide
  वाटाड्या

  face
  चेहेरा, तोंड देणे