Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 37

Listen to find out how to give someone a compliment in English.
दाद देताना, प्रशंसा करताना इंग्रजी कसं वापरायचं ते आजच्या भागात शिकू. 

Session 37 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I compliment someone?

दाद कशी द्यायची? प्रशंसा कशी करायची?

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या How do I मध्ये तुमचं स्वागत मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे टॉम. 

Tom
Welcome, everyone!

Tejali
कोणाची प्रशंसा करताना, कोणाचं कौतूक करताना इंग्रजी कसं वापरायचं ते आजच्या भागात शिकणार आहोत. 

Tom
Ah, you're so good at that – you always know what to say! 

Tejali
Thanks!  चल ऐकू. जेइंगने काय केलं? आणि डॅनला काय वाटतंय त्याबद्दल?

Hi Dan! Nice to see you.

Hello Jiaying! I really enjoyed your presentation today. You were great.

Thank you! You're so good at asking useful questions.

You look really nice, by the way. I like your new haircut!

Thanks, Dan! And that jacket really suits you. It's a good colour on you. 

Tejali
तिने प्रेझेंटेशन दिलं आणि ते डॅनला आवडलं. तो म्हणाला:

Hello Jiaying! I really enjoyed your presentation today. You were great.

Tejali
एखाद्याची प्रशंसा करण्यासाठी सगळ्यात सोपा उपाय म्हणजे 'great' वापरा .

Tom
You notice that we use it with the verb 'to be' in the appropriate tense. Dan used 'great' but you can use other positive adjectives like fantastic, brilliant or amazing.

Listen and repeat:

You were fantastic! 

You were brilliant!  

You were amazing!  

Tejali
ही सहजपणे केलेली प्रशंसा होती. पण एखाद्याला खास गोष्टीबद्दल तुम्हाला बोलायचं असलं त्याचा उल्लेख वाक्यात करा. हे ऐका.

You're so good at asking useful questions.

Tejali
जेइंगने टॉमचं उत्तम प्रश्न विचारल्याबद्दल कौतुक केलं.

Tom
Pay attention to the sentence stress  - 'so' is strongly stressed. Listen and repeat:

You're so good at asking questions. 

You're so good at listening.

You're so good at explaining things.

Tejali
आता हे ऐका. यात डॅन जेइंगचं कशाबद्दल कौतुक करतोय?

You look really nice, by the way. I like your new haircut!

Tejali
तिच्या हेअरकटबद्दल त्याने तिचं कौतुक केलं.

Tom
'You look really nice' is a general compliment and then we can use 'I like your…' to comment on something specific.

 Tejali
त्याबदल्यात जेइंग डॅनला म्हणाली की तिला त्याचं जॅकेट आवडलं. ऐका ती काय म्हणाली.

Thanks, Dan! And that jacket really suits you. It's a good colour on you.

Tejali
ती म्हणाली 'That jacket really suits you'. 'Suits' म्हणजे खु  लून दिसणे, छान दिसणे.

Tom
When Jiaying said 'It's a good colour on you' it meant the same thing – it means that it is a suitable colour for them to wear. 

Tejali
बरोबर. आता तुमची एक छोटीशी परीक्षा घेते. बघू तुम्हाला compliment देता येतीये का नीट. तुमच्या मित्राने आत्ताच एक खूप प्रेझेन्टेशन दिलंय. त्याचं कौतुक करायचंय तुम्हाला. सांगा बर कसं कराल? विचार करा आणि नंतर टॉमचं उत्तरही ऐका.

Tom
You were great!

Tejali
आता तुम्हाला सांगायचंय तू छान समजावतोस.  तुमचा वेळ सुरू होतोय आता. 

Tom
You're so good at explaining things!

Tejali
आता तुम्हाला सांगायचंय की तू छान दिसतेस आणि हा ड्रेस तुला अगदी छान दिसतोय. सांगा बरं.   

Tom
You look really nice, by the way. I like your suit!

Tejali
आता सांगा की तुझा शर्ट छान आहे आणि त्याचा रंग अगदी खुलून दिसतोय 

Tom
That shirt really suits you. It's a good colour on you.

Tejali
शाबास, आता जमलंय तुम्हाला नीट. I'll be expecting to hear a few more from you!

Tom
Your timing is great! You're so good at knowing when to end the programme.

Tejali
हो. I think listening to this programme really suits you! पुन्हा भेटू How Do I च्या पुढच्या भागात.

Learn more!

 1.  Be great/ fanastic / brilliant

सरसकटपणे आपण ही क्रियाविशेषणं वापरू शकतो. यासोबत 'to be' चं योग्य रूप वापरा.

You were great!

You are fantastic!

2.  be so good at something

काही विशिष्ट गोष्टीबद्दल प्रशंसा करायची असेल तर त्या शब्दाच्या आधी at वापरा. या वाक्यात  so ही वापरता येईल.

You're so good at asking questions.

You're so good at listening.

You're so good at explaining things.

3.  look really nice

You look really nice चा वापर तू छान दिसतेस/ दिसतोस असं सांगण्यासाठी करतात. कोणाचा हेअरकट, कपडे आपल्याला आवडले तर त्याबद्दल सांगतानाही हे वाक्य वापरता येतं. 

You look really nice, by the way. I like your new haircut!

She looks really nice, by the way. I like her top!

He looks really nice, by the way. I like his shoes!

4.    suits you

We can use the verb suitम्हणजे अनुरूप, खुलून दिसणे. एखादा कपडा किंवा रंग अगदी छान दिसतोय हे सांगण्यासाठी good on वापरतात.

That jacket really suits you. It's a good colour on you.

Those trousers really suit you. Blue is a good colour on you.

How do I compliment someone

4 Questions

Choose the correct answer.
योग्य उत्तरं निवडा. 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

What's the nicest compliment you have ever received! Come and tell us what you're watching Facebook group.
 तुम्हाला आतापर्यत मिळालेली सर्वांत छान दाद कोणती? आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • presentation
  प्रस्तुतीकरण 

  questions
  प्रश्न 

  haircut
  केशरचना

  jacket
  जाकीट