Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 30

Listen to find out how to interrupt people.
 संभाषणात व्यत्यय आणताना कुठले शब्द वापराल?

 

Session 30 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I interrupt people?

कुठलं वाक्य जास्त नम्र वाटतं?

 1. Please let me speak.
 2. Excuse me, can I just jump in?

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या  How do I… मध्ये तुमचं स्वागत. मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे.

Tom
Hello! Welcome to today’s episode.

Tejali
आता आपण तीन वेगवेगळी वाक्यं ऐकणार आहोत. त्यात काय साम्य आहे ओळखता. 

A)   …and it's important that we make sure…

B)   Excuse me, sorry to interrupt! Can I just come in here?

A)   …and it's important that we make sure…

B)   Sorry, can I just jump in here?

A)   …and it's important that we make sure…

B)   Apologies for interrupting. May I just add something?

Tejali
प्रत्येक संवादात एकाने दुसऱ्याच बोलणं मधेच तोडलंय, ‘interrupt’ केलंय. So, Tom, shall we look at the language that people use when they want to interrupt?  

Tom
Good idea! Let's listen to how each speaker begins. 
   
Excuse me, sorry to interrupt!
Sorry,

Apologies for interrupting.

Tom
Did you get it? All of the speakers begin with an apology. They all say sorry!

Tejali
खरं तर कोणाचं बोलणं मधेच तोडणं योग्य नाहीच. पण गरज लागलीच तर ... अशा वेळी माफी मागून पुढे बोलंण योग्य.

Tom
That’s right. After we say ‘sorry’, we can use a verb with ‘to’. That’s why we say ‘sorry to interrupt’. Let's practise the pronunciation of this. The ‘to’ is not stressed. Repeat after me.

Interrupt

To interrupt
Sorry to interrupt!

Tejali
आणि ‘apologise’ नंतर येईल ‘for’, आणि त्यानंतर क्रियापद, क्रियापदाला–ING लागेल. हे ऐका, लक्षात येईल.  

Apologies for interrupting.

Tejali
यासाठी आणखी कुठले शब्द वापरता येतील रे? जे थोडे आणखी polite असतील?

Tom
Of course! Let’s listen to the speakers again. What’s similar about these sentences?
   
Can I just come in here?
Can I just jump in here?
May I just add something?

Tom
Did you get it? They are all questions!

Tejali
या प्रश्नात त्या व्यक्ती संभाषणात व्यत्यय आणण्याची परवानगी मागतायत. त्यांन मधेच काहीतरी बोलायचंय. योग्य शब्दात नम्रतेन आपलं बोलण मांडणं हाही संभाषणाचा शिष्टाचार आहे.

Tom
That’s correct. We use ‘may I’ and ‘can I’ to make polite requests. The speakers ask permission to interrupt. They don’t repeat the word ‘interrupt’. They use different expressions. What are they?

Can I just come in here?
Can I just jump in here?
May I just add something?

Tejali
ते म्हणाले ‘come in here’, ‘jump in here’ आणि ‘add something’. हे सर्व शब्द ‘interrupt’ साठी informal समानार्थी शब्द आहेत . यात ‘just’ पण वापरलंय. जसं आपण म्हणतो न , जराऐकता का.. तसच.  Tom, can you demonstrate the pronunciation, please?

Tom
Yes! Note that the pronunciation of ‘can’ changes when we use it in a question. Let’s practise together. Repeat after me.

Can I
Can I just
Can I just jump in here?
Sorry, can I just jump in here?

Tejali
Thanks, Tom. आता सरावाची वेळ आली. आपल्याला वापरायचं  ‘apologies for’ आहे. यापुढे कुठलं क्रियापद येईल? आणि तुम्हाला यासोबत ‘add something’? पण वापरायचं आहे.

Tom
Apologies for interrupting! May I just add something?

or
Apologies for interrupting! Can I just add something?

Tejali
अरे वा, आता let’s try ‘jump in’. यासोब त एक शब्द वापरलेला आठवतोय, जसं आपण म्हणतो, जरा एक मिनिट किंवा जरा ऐका अशा अर्थाचा. तो ही वापरा.

Tom
Sorry, can I just jump in here?

or,
Sorry, may I just jump in here?

Tejali
शाब्बास. तुमच्या मित्रांसोबत याची प्रॅक्टिस नक्की करा.

Tom
Excuse me, sorry to interrupt, can I just jump in here? We are out of time! So we’ll have to say goodbye. Goodbye everyone!

Tejali
Oh! Thanks for telling me! आता थांबायला हवं. सराव करत राहा, पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Learn more

1)    बोलणं तोडताना कुठले शब्द वापरतात?

एखाद्याचं बोलण तोडताना पहिल्यांदा दिलगिरी व्यक्त कारण सर्वांत महत्त्वाचं. यासाठी हे शब्द वापरले जातात.

 • Sorry
 • Excuse me
 • Apologies [for interrupting]

‘apologies for’ नंतर येणाऱ्या क्रियापदाला  –ing प्रत्यय लागतो.

2)   नंतर काय करायचं?

यानंतर तुम्हाला विचारायचं आहे कि तुम्हीही काही बोलू शकत का किंवा संभाषणात भाग घेऊ शकता का. यासाठी ‘can’ किंवा ‘may’ वापरा.

 • Excuse me, may I just add something?
 • Sorry, can I just add something?

3)   Interrupt साठी आणखी कुठले शब्द वापरता येतील?

 ‘Interrupt’ साठी या शब्दांचा वापर करता येतो.:

 • jump in
 • come in
 • butt in
 • add something

 

How do I interrupt people?

3 Questions

Complete the gaps in these sentences.
रिकाम्या जागा भरा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

WWhat are you scared of? Come and tell us on our Facebook group.

तुम्हाला कशाची भीती वाटते आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • interrupt
  व्यत्यय

  apologies
  दिलगिरी