Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 25

Listen to find out how to talk about your journey to school or work.
तुम्ही शाळेत किंवा ऑफिसात कसं जाता? या प्रवासाबद्दल कसं बोलायचं ते आजच्या भागात शिकू या. tumhi

Session 25 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about my journey to school or work?

How do you travel to school or work? Listen to this programme to find out how to talk about your morning commute in English.
तुम्ही शाळेत किंवा ऑफिसात कसं जाता? या प्रवासाबद्दल कसं बोलायचं ते आजच्या भागात शिकू या.

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या How do I… मध्ये तुमचं स्वागत. मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे सॅम.

Sam
Welcome back, everyone!

Tejali
आज आपण बोलणार आहोत रोजच्या प्रवासाबद्दल. आपण शाळेत जातो, ऑफिसला जातो, क्लासला जातो. अशा छोट्या प्रवासाबद्दल कसं बोलायचं ते आज शिकू. हे ऐकू.

I often walk to work but sometimes I cycle.
I drive to work. It takes one hour.
I go to school by bus. I set off at 7 o'clock.

Tejali
काय लक्षात आलं यातून? लोक आपापल्या इच्छित ठिकाणी सायकलने, बसने गाडी चालवत किंवा चालत जातात. So, Sam, आपण आता यासंदर्भात कुठले शब्द कसे वापरायचे ते समजून घेऊ.  

Sam
Yes, let's listen to the first person again. What two verbs does he use to talk about how he gets to work?
I often walk to work but sometimes I cycle.

Tejali
इथे वापरलंय 'walk' म्हणजे चालणे आणि 'cycle'  सायकल चालवणे.

Sam
So you can say 'I walk to work or school' or 'I cycle to work or school'. Let's quickly practise that. Repeat after me:

I walk to work.  

I cycle to school.

The next person also uses a verb to say that they go by car – can you remember the verb? Let's listen again.

I drive to work.

Tejali
'Drive' म्हणजे गाडी चालवणे. यात ती व्यक्ती रोज दूरवर प्रवास करते याचाही उल्लेख आलाय. ती काय म्हणाली बरं?
I
drive to work. It takes one hour.

Sam
She says 'it takes one hour', so we can use the phrase 'it takes...' with a timeframe to talk about the length of a journey.

For example, 'it takes twenty minutes' or 'it takes three hours'. Let's quickly practise that. Repeat after me:

It takes one hour.

Tejali
प्रवासाला किती वेळ लागतो हे सांगण्यासाठी 'it takes…वापरायचं आणि नंतर तुम्ही प्रवासासाठी कुठले साधन वापरता त्याचाही उल्लेख करायचा. शेवटी काय म्हटलंय परत ऐकू. तो शाळेत जाण्यासाठी  – 'public transport' म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतो असं तो म्हणतोय. काय म्हणाला तो ?    

Let's listen again.

I go to school by bus.

Sam
Yes, so with public transport, you can say 'I go to school by...' or 'I go to work by…' and then give the type of transport. 

Let's practise that. Repeat after me, please:

I go to work by bus.

I go to work by train.

I go to school by taxi.

Tejali
तो घरून किती वाजता निघतो हे सांगण्यासाठी त्याने एक 'a phrasal verb'  वापरलंय. कुठलं बरं?  
I go to school by bus. I set off at 7 o'clock.

Sam
So he used the phrasal verb 'set off' which means 'begin a journey'. So we can say 'I set off at…' followed by the time we leave the house in the morning.

Let's practise. Repeat after me:

I set off…

I set off at 6 o'clock.

Tejali
Thanks, Sam.  मला वाटतंय की आता तुमच्या सगळं लक्षात आलंय. आता आपण सराव करू. तू ऑफिसला कशी जातेस, असं तुमच्या मित्राने विचारलंय. याचं उत्तरं कसं द्याल? तुम्ही ट्रेनने जाता. सांगा बरं.

Sam
I go to work by train.

Tejali
आता सांगा की तुम्ही घरातून सहा वाजता निघता.

Sam
I set off at 6 o'clock.

Tejali
आता तुम्हाला सांगायचंय की तुम्हाला पोचायला तीस मिनीटे लागतात.

Sam
It takes 30 minutes.

Tejali
Well done! आज इथेच थांबू, पुन्हा भेटू how do Iच्या पुढच्या भागात.. Bye!

Learn more

1)  छोट्या प्रवासाबद्दल वर्णन करताना कुठली क्रियापदं वापरात?

You can use these verbs:

walk = चालणे

drive= गाडी चालवणे

cycle=सायकल चालवणे

with this structure:  I _____ to school/work.

 • I drive to school.
 • I walk to work.

2)  सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी कुठले शब्द वापराल? 

यासाठी  : I go to school/work by____ (type of transport)

 • I go to school by bus.
 • I go to work by train. 

3)  माझा प्रवास सकाळी किती वाजता सुरू होतो याबद्दल कसं सांगायचं?

यासाठी दोन शब्दसमूह महत्त्वाचे  'set off' आणि त्यानंतर 'at'. यानंतर किती वाजता निघता ते सांगा.

 • I set off at 7 o'clock every morning.

4)  प्रवासाला किती वेळ लागतो हे कसं सांगणार?

यासाठी तुम्ही हे वापरा : 'it takes + लागणारा वेळ

 • It takes one hour.
 • It takes twenty minutes.

How do I talk about my journey to school or work?

3 Questions

Complete the gaps in these sentences.
रिकाम्या जागो योग्य शब्द भरा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Answer these questions about your journey to work or school. 

Come and tell us on our Facebook group.

या प्रश्नांची उत्तरं द्या आणि आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.

 • How do you get to school/work?
 • What time do you set off?
 • How long does it take?

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • train
   ट्रेन 

  bus
  बस 

  walk
  चालणे 

  cycle
  नाम : सायकल, क्रियापद : सायकल चालवणे  

  drive
  गाडी चालवणे 

  set off
  सुरुवात करणे (प्रवासाची)