Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 18

Listen to find out how you can complain in a restaurant in English.
हॉटेलमध्ये गेल्यावर तक्रार करायची असल्यास इंग्रजी कसं वापरायचं ते शिकू या

Session 18 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I make a complaint at a restaurant?

Listen to find out how you can complain in a restaurant in English.
हॉटेलमध्ये गेल्यावर तक्रार करायची असल्यास इंग्रजी कसं वापरायचं ते शिकू या. 

 

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो, बीबीसीच्या 'How do I…'मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली.

James
And I'm James. Hi everyone!

Tejali
हल्ली हॉटेलमध्ये जाणं बरेचदा होतंच. हॉटेलमध्ये गेल्यावर कधीकधी असं होतं की तिथल्या काही गोष्टी आपल्याला आवडत नाहीत, अशा वेळी आपण तिथे तक्रार करतो. पण ही तक्रार करताना जर का योग्य शब्द हाताशी असतील तर आपलं काम थोडं जास्त सोपं होईल. चला तर ऐकूया, हॉटेलमध्ये गेल्यावर तक्रार कशी करायची?

Presenter 1
Excuse me! I'd like to talk to the manager.

Presenter 2
Waiter! I'd like to make a complaint.

Presenter 3
I'm sorry, but could I have a moment?

Tejali
Do you think they were polite ways to start complaining James?

James
Yes, definitely. The first person said 'Excuse me', which is very polite, and the third person said 'I'm sorry'.

Tejali
'Excuse me' किंवा 'I'm sorry' म्हणजे दिलगिरी व्यक्त करणे.

James
The people complaining also said ‘I’d like to’, which is a very polite way to say what you want.

Tejali
'I'd like to' म्हणजे मला असं किंवा हे करायला आवडेल. मला 'I want to' पेक्षा 'I'd like to' हे जास्त चांगलं.

James
Let's practice the pronunciation. Listen and repeat after me.

'I'd like'

'I'd like to'

'I'd like to make a complaint'

Tejali
आता यात 'to'चा उच्चार 'tuh' असा केलाय, ऐकलं का तुम्ही. पुन्हा ऐका एकदा.

James
'I'd like to make a complaint'.

Tejali
मला सांगा आता हॉटेलमध्ये गेल्यावर कुठल्या प्रकारच्या तक्रारी असू शकतात?

James
Lots of things! The food, the plates, the cutlery, the table, the bill or the service, for example.

Tejali
कधी Plates म्हणजे  ताटं खराब असतात, कधी cutlery म्हणजे काटे-चमचे स्वच्छ नसतात, कधी बिल जास्त येतं तर कधी तिथली एकूणच service, तिथली सेवा आपल्याला आवडत नाही.

James
Let's hear an example. What is the customer's problem?

Presenter 1
Could I have a new knife? This one is dirty!

James

The customer asked a question using 'could'. Could is a polite way to make a request.

Tejali
एखाद्याला विनंती करण्यासाठी सगळ्यात उत्तम शब्द म्हणजे 'could'. त्यातून जरा जास्त नम्र वाटतं. काही उदाहरणं ऐकू.  

Presenter 3
Could I have a moment?

Presenter 2
Could I speak to the manager?

Presenter 1
Could I have a new knife? This one is dirty!

Tejali
इथे त्या वेटरला त्याने अगदी नम्रपणे, शांतपणे त्याने सांगितलं की मला तुमच्या मॅनेजरशी बोलायचंय. आणि मग त्याने त्याची अडचण सांगितली. आता पुढचं उदाहरण ऐकू.

Presenter 2
Could I speak with the manager? I ordered two coffees, but the bill says I ordered three!

James
Oh dear! The customer had a problem with their bill! They were overcharged.

Tejali
'Overcharged' म्हणजे जास्त बिल करणे. हे ऐकू या.  

Presenter 3
Could you cook my steak more? It's too pink in the middle.

Tejali
चला, जरा परत नीट समजून घेऊ. Waiter! I'd like to make a complaint.

James
I'm sorry, what seems to be the problem?

Tejali
There's a hair in my soup! Could you get me another?

James
Certainly, I'm very sorry! I'll get that for you right away.

Tejali
आता तुम्ही जरा सराव करा. वेटरला सांगा की तुम्हाला दिलेली सुरी अस्वच्छ dirty आहे, तुम्हाला नवी सुरी हवीय.

James
Could I have a new knife, please? This knife is dirty!

Tejali
छानच! तुमची अडचण खरंच गंभीर असेल तर वेटर किंवा व्यवस्थापक तुम्हाला योग्य रीतीने 'compensation' देतात .

Presenter 1
I'm terribly sorry, I'll comp you a free dessert.

Tejali
'To comp' म्हणजे विनामूल्य. Dessert म्हणजे जेवणानंतर खायचा गोड पदार्थ.

Presenter 2
My apologies! I'll fix the problem and give you a voucher for your next visit.

Tejali
'A voucher' म्हणजे पावती. याचा वापर वेगवेगळ्या अर्थाने होतो. इथे त्यांना म्हणायचं, मी तुम्हाला पुढच्या वेळी सवलत देतो. पुढच्यावेळी तुम्हाला सवलत मिळेल असं मी लिहून देते.

James
Excellent! So the next time you have a problem when you go out to eat, you'll be able to complain with confidence!

Tejali
आता, पुढच्या वेळी हॉटेलमध्ये गेल्यावर काही अडचण आली तर तुम्हाला माहितीये कसं बोलायचं ते सराव करत राहा. पुन्हा भेटू How do I च्या पुढच्या भागात.Bye!

Learn more!

1. वेटरचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी काय कराल? 
   हे म्हणा :

 • Excuse me!
 • I’m sorry, but…
 • Waiter?

2. तुमची तक्रार कशी सांगाल? 
    यासाठीही अनेक शब्दप्रयोग आहेत. सुरूवात अशी करा 

 • I’d like to talk to the manager.
 • I’d like to make a complaint.
 • Could I have a moment?

3. आणि मग नम्रतेने सांगण्यासाठी म्हणा 

 • Could you…?

 4. शांतपणे, नम्रतेने सांगितलं तर वेटर किंवा व्यवस्थापक तुमचं म्हणणं नीट ऐकून घेण्याची शक्यता जास्त असते. 

How do I make a complaint at a restaurant?

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Would you like more episodes of How do I? Come and accept or refuse our offer on our Facebook group!
तुम्हाला आणखी भाग ऐकायचे आहेत का? आमच्या फेसबुक पेजवर सांगा.

Join us for our next episode of How Do I...?, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • Polite
  नम्र

  Angry
  रागावलेला

  Excuse me!
  मला माफ करा , दिलगिरी व्यक्त करण्यासाठी

  I’d like to…
  मला __ हे करायला आवडेल.

  Could you…?
  तू ___ हे करू शकशील का?

  Complain (verb)
  तक्रार करणे

  Complaint (noun)
  तक्रार

  Knife
  सुरी

  Overcharged
  जास्त पैसे आकारणे

  Fork
  काटाचमचा

  Dirty
  खराब

  Compensation
  भरपाई

  To comp
  भरपाई देणे

  Voucher
  पावती