Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 9

Listen to find out how to ask about someone’s birthday.
एखाद्याला त्याचा वाढदिवस कसा विचारायचा ते शिकू या.
[Image credit: Getty Images]

Session 9 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

तुझा वाढदिवस कधी असतो?

Listen to find out how to ask about someone’s birthday.
एखाद्याला त्याचा वाढदिवस कधी असतो हे कसं  विचारायचं ते शिकू या.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो. मी तेजाली. बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात मी तुमचं स्वागत करते. इथे आपण शिकतो रोजच्या वापरासाठी साधं सोपं इंग्रजी. वर्षातला सगळ्यात आवडता दिवस असतो आपला वाढदिवस.
चला या भागात, एखाद्याला त्याचा वाढदिवस कसा विचारायचा ते शिकू या.

Amy
When’s your birthday?

Phil
My birthday’s on June the 10th.

Amy
Mine’s on October the 3rd.


Tejali
ऐकलंत का नीट? समजलं नाही तरी हरकत नाही.आधी अॅमी ने फिल ला विचारलं, ‘When is your birthday?' म्हणजे  तुझा वाढदिवस कधी असतो? हे ऐकून त्या मागे म्हणा बरं 

When’s your birthday?


Tejali
त्यावर फिल म्हणाला, ‘My birthday’s on June the 10th.' म्हणजे “माझा वाढदिवस १० जूनला असतो”.तारीख आणि महिना सांगताना on शब्द वापरतात. ‘On May the 10th’ and ‘on April the 22nd.'

My birthday’s on June the 10th.


Tejali
इंग्रजीत वाढदिवस सांगताना आधी महिना आणि नंतर तारीख सांगितली जाते.हे इंग्रजी महिने ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

जानेवारी     January    
फेब्रुवारी     February
मार्च          March
एप्रिल        April
मे             May
जून           June
जुलै            July
ऑगस्ट       August
सप्टेंबर       September
ऑक्टोबर     October
नोव्हेंबर      November
डिसेंबर        December

 
Tejali
आता तारीख कशी सांगायची ते सांगते.एक, दोन आणि तीन साठी म्हणतात:-

First, second, third.


Tejali
चार ते वीस आकड्यांच्या सांगताना त्यांच्या शेवटी thलावतात. 

fourth

tenth

eighteenth


Tejali
वीस नंतरचेआकडे सांगताना वीस आणि पुढचा आकडा एकत्र करतात.

twenty-fourth

twenty-seventh

twenty-nineth

Tejali
म्हणूनफिलम्हणाली 'Mine’s on October the 3rd' माझा वाढदिवस 3 ऑक्टोबरला असतो. हे ऐका आणि त्यामागे बोला.  

Mine’s on October the 3rd.


Tejali
Great.  आता इतर लोक त्याचा वाढदिवस कसा सांगतात ऐकू या.

When’s your birthday?

My birthday’s on May the 23rd.

Mine’s on January the 10th.

 
Tejali
चला, परत करू या? ही इंग्रजी वाक्य ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

When’s your birthday?

My birthday’s on February the 13th.

Mine’s on August the 8th.


Tejali
मस्त...बघू या तुमच्या काय  काय लक्षात राहिलंय. ही मराठीतली वाक्य ऐका आणि ती इंग्रजीत कशी म्हणाल ते सांगा.

तुझा वाढदिवस कधी असतो?

When’s your birthday?

माझा वाढदिवस 10 जून ला असतो.

My birthday’s on June the 10th.

माझा 3 ऑक्टोबरला असतो.

Mine’s on October the 3rd.

 

Tejali
Fantastic...आता तुम्हाला कळलंय आपला वाढदिवस कसा सांगायचा ते.  आता हे ऐका आणि त्यामागे पुन्हा म्हणा.

When’s your birthday?

Mine’s on October the 3rd.

Tejali
वेल डन...आता तुम्ही लोकांना त्यांचे वाढदिवस इंग्रजीत विचारू शकता. मित्रमैत्रीणींना प्रश्न विचारुन प्रॅक्टीस करा.  पुन्हा भेटू Essential English च्या पुढच्या भागात. तोपर्यंत. Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
योग्य पर्याय निवडा, बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

तुझा वाढदिवस कधी असतो?

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • When’s your birthday?
  तुझा वाढदिवस कधी असतो?

  My birthday’s on ______ the ______.
  माझा वाढदिवस ___(तारीख)____(महिना) ला असतो.

  My birthday’s on the ______ of ______.
  माझा वाढदिवस ___(महिन्याच्या) ____ (तारखेला) असतो

  January
  जानेवारी

  February
  फेब्रुवारी

  March
  मार्च

  April
  एप्रिल

  May
  मे

  June
  जून

  July
  जुलै

  August
  ऑगस्ट

  September
  सप्टेंबर

  October
  ऑक्टोबर

  November
  नोव्हेंबर

  December
  डिसेंबर