Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 8

Listen to find out how to ask how old somebody is.
एखाद्याला त्याचं वय कसं विचारायचं ते शिकू या.
[Image credit: Getty Images]

Session 8 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

तुझं वय काय?

Listen to find out how to ask how old somebody is.
एखाद्याला त्याचं वय कसं विचारायचं ते शिकू या.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो. बीबीसीच्या Essential English Conversationवर्गात मी तुमचं स्वागत करते. इथे आपण शिकतो रोजच्या वापरासाठी साधं सोपं इंग्रजी. मी तेजाली. आजच्या भागात आपण एखाद्याला त्याचं वय कसं विचारायचं ते शिकणार आहोत. तसं कोणाला वय विचारणं चुकीचंच, पण तरी. माहिती हवं ना. चला जीना आणि टॉम काय बोलतायत ऐकू या.

Gina
How old are you?

Tom
I’m thirty-five. How about you?

Gina
I’m twenty-three.

कठीण वाटतंय का? Don’t worry. मी परत सांगते. आपण प्रॅक्टिस करू. आधी जीनाने टॉमला विचारलं, तुझं वय काय ‘How old are you?’ आता हे ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

How old are you?

Tejali
मग टॉम म्हणाला, मी ३५ वर्षांचा आहे, 'I’m thirty-five.' आपण 'I’m' चा वापर आपलं वय सांगण्यासाठी करतो. इंग्रजी आकडे सोपेआहेत, अकरा आणि बारा म्हणजे, 'eleven' आणि 'twelve' नंतरचे तेरा ते एकोणीस आकडे 'teen' ने संपतात. म्हणजे आपण म्हणतो

अकरा Eleven

बारा Twelve

तेरा Thirteen

चौदा Fourteen

पंधरा Fifteen

सोळा Sixteen

सतरा Seventeen

अठरा Eighteen

एकोणीस Nineteen

पाच आणि वीस मिळून पंचवीस होतात, तसंच इंग्रजीत 'twenty' म्हणजे वीस आणि 'five' म्हणजे पाच मिळून 'twenty five', पंचवीस  होतात. 'Forty seven' म्हणजे 'forty', चाळीस आणि 'seven' म्हणजे सात.  वीस ते नव्वद आकडे इंग्रजीत असे म्हणतात.

वीस Twenty

तीस Thirty

चाळीस Forty

पन्नास Fifty

साठ Sixty

सत्तर Seventy

ऐंशी Eighty

नव्वद Ninety

Tejali
मगटॉम म्हणाला, मी ३५ वर्षांचा आहे, ‘I’m thirty-five.’ आता हे ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

I’m thirty-five.

टॉमला पण जीनाला तोच प्रश्न विचारायचाय, तो म्हणाला, तुझं काय? ‘How about you?’ आता हे ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

How about you?

शेवटी जिनाने टॉमला सांगितलं की, तिचं वय तेवीस वर्षं आहे. आता हे ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

I’m twenty-three.

आता वेगवेगळ्या लोकांनी त्यांचं वय कसं सांगितलं ते ऐका.

How old are you?

I’m seventeen. How about you?

I’m sixteen.

 

How old are you?

I’m fifty-eight. How about you?

I’m seventy-four.

 

How old are you?

I’m forty two, how about you?

I’m twenty six.


Tejali
बरं. परत एकदा करू या. ही वाक्य ऐका आणि त्या मागे म्हणा.

How old are you?

I’m thirty-five. How about you?

I’m twenty-three.

छानबघू या तुमच्या काय काय लक्षात राहिलंय. आपण आता मराठीत ऐकूया आणि तुम्ही मग ते इंग्रजीमध्ये बोला.

तुझं वय काय?
How old are you?

मी ३५ वर्षांचा आहे, आणि तू?
I’m thirty-five. How about you?

मी 23 वर्षांची आहे.
I’m twenty-three.

मस्त. आता, एखाद्याला वय कसं विचारायचं ते समजलं आहे तुम्हाला. आता जीना प्रश्न विचारेल, त्याला उत्तर देऊन प्रॅक्टीस करा.

How old are you?

I’m twenty-three.

Great ,आता हे संपूर्ण संभाषण ऐका आणि तुमचं उत्तर तपासा.

Gina
How old are you?

Tom
I’m thirty-five. How about you?

Gina   
I’m twenty-three.

छान! आता तुम्हाला इंग्रजीमध्ये कोणाचं वय विचारताना अडचण येणार नाही. जे शिकलात ते लक्षात ठेवा. नातेवईक, मित्र-मैत्रिणींबरोबर त्याचा सराव करत रहा.
पुन्हा भेटू Essential English च्या पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठीधन्यवाद!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
योग्य पर्याय निवडा, बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला!

तुझं वय काय?

3 Questions

Choose the correct answer. योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात... असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी!!! धन्यवाद!!!

Session Vocabulary

 • How old are you?
  तुझं वय काय?

  I’m ______.
  मी ______वर्षांचा आहे.

  How about you?
  आणि तू ?

  eleven
  अकरा

  twelve
  बारा

  thirteen
  तेरा

  fourteen
  चौदा

  fifteen
  पंधरा

  sixteen
  सोळा

  seventeen
  सतरा

  eighteen
  अठरा

  nineteen
  एकोणीस

  twenty
  वीस