Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 5

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.

गेल्या चार भागात काय शिकलो त्याची उजळणी 

Session 5 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

नवीन लोकांना भेटताना तुम्हाला याचा उपयोग होईल

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.

गेल्या चार भागात काय शिकलात त्याची उजळणी करायला हे ऐका. 

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Show transcript Hide transcript

Presenter
नमस्कार मित्रांनो...
मी तेजाली...बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात तुमचं स्वागत करते !!!
या वर्गात आपण शिकतो रोजच्या वापरासाठी साधं सोपं इंग्रजी.

या भागात आपण गेल्या चार भागांची उजळणी करणार आहोत.
आतापर्यंत आपण इंग्रजीमध्ये नाव, ठिकाण कसं विचारायचं, फोन नंबर कसा विचारायचा, नोकरीबद्दल कसं विचारायचं हे शिकलो.

आता हे ऐकू.

Sarah
Hello, I'm Sarah. What's your name?

Matthew
Hi. My name's Matthew. Nice to meet you.

Sarah
Where are you from?

Matthew
I’m from Leeds. How about you?

Sarah
I’m from Cardiff. What do you do?

Matthew
I’m an engineer.

Sarah
What’s your phone number?

Matthew
It’s 0113 496 0578.

Sarah
Thanks!

Presenter
काय काय लक्षात राहिलंय तुमच्या? चला .... मी तुम्हाला प्रश्न विचारते. तो प्रश्न इंग्रजीत कसा विचाराल ते तुम्हाला सांगायचयं. प्रत्येक प्रश्नानंतर तुम्हाला विचार करायला वेळ मिळेल. चला पहिला प्रश्न. “तुझं नाव काय”? कसं विचाराल इंग्रजीत?

Sarah
Hello, what’s your name?

Presenter
आता तुमचं नाव सांगा. म्हणा ‘my name’s..आणि पुढे तुमचं नाव सांगा

Matthew
My name’s Matthew!

Presenter
पुढे, “छान वाटलं भेटून”!!

Matthew
Nice to meet you.

Presenter
आता सांगा “तू कुठला आहेस?”

Sarah
Where are you from?

Presenter
आता म्हणा, ‘' I’m from……'’

Matthew
I’m from Leeds.

Presenter:
तुम्ही म्हणू शकता ‘I’m from India’.
आणि तू?

Matthew
How about you?

Presenter
तू काय करतोस ?

Sarah
What do you do?

Matthew
I’m an engineer.

Presenter
आता विचारा, तुझा फोन नंबर काय?

Sarah
What’s your phone number?

Presenter
आता म्हणा, '0113 496 0578'

Matthew
0113 496 0578

Presenter
आता म्हणा, धन्यवाद !

Sarah
Thanks!

Presenter
थोडी गडबड होतीये का? आपण परत करूया. ही वाक्य ऐका आणि त्यामागोमाग म्हणा.

Hello, I'm Sarah. What's your name?

Hi. My name's Matthew. Nice to meet you.

Where are you from?

I’m from Leeds. How about you?

I’m from Cardiff.

What do you do?

I’m an engineer.

What’s your phone number?

It’s 0113 496 0578

Presenter
छान. आता संपूर्ण संवाद म्हणू. सारा प्रश्न विचारेल. तिच्या प्रश्नांना उत्तरं देउन प्रॅक्टीस करा.

Sarah
Hello, I'm Sarah. What's your name?

What do you do?

Where are you from?

What’s your phone number?

Thanks!

आता हा संवाद परत ऐका आणि तुमचं उत्तर तपासून बघा.

Sarah
Hello, I'm Sarah. What's your name?

Matthew
Hi. My name's Matthew. Nice to meet you.

Sarah
Where are you from?

Matthew
I’m from Leeds. How about you?

Sarah
I’m from Cardiff. What do you do?

Matthew
I’m an engineer.

Sarah
What’s your phone number?

Matthew
It’s 0113 496 0578.

Sarah
Thanks!

मस्त ... आता नीट समजलंय तुम्हाला. पुढच्यावेळी कोणाला भेटाल तेव्हा अगदी आत्मविश्वासाने इंग्रजीत त्यांची माहिती विचारा.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात... असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.

योग्य पर्याय निवडा, बघूया काय काय समजलंय तुम्हाला!

प्रश्नोत्तरांचा तास

3 Questions

योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

पुन्हा भेटू पुढच्या भागात... असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी!!!

धन्यवाद!!!

Session Vocabulary

 • Hello.
  हॅलो

  Hi.
  हाय

  I'm ______.
  मी ______.

  My name's ______.
  माझं नाव ______.

  What's your name?
  तुझ नाव काय

  Nice to meet you.
  चं वाटलं तुला भेटून

  Where are you from?
  तू कुठला/ कुठली आहेस ?

  I’m from ______.
  मी ______ला /ली आहे.

  How about you?
  आणि तू ?

  What do you do?
  तू काय करतोस/ तुम्ही काय करता ?

  I’m a/ an______.
  मी ______आहे