Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 35

 Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
गेल्या चार भागांची उजळणी करू.

 

 

Session 35 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

फावल्या वेळातल्या गोष्टी: उजळणी

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
गेल्या चार भागांची उजळणी करू.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो, बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात सगळ्यांचं स्वागत, मी तेजाली. गेल्या चार भागांमध्ये आपण एखाद्या व्यक्तीला त्याचे छंद, तो फावल्या वेळात काय करते याबद्दल कसं विचारायचं ते शिकलो. आता वेळ आलीये त्याची उजळणी करण्याची. हे संभाषण ऐकू. गेल्या चार भागांमध्ये शिकलेलं सगळं यात आलं आहे. चला ऐकू.

Phil
Do you play football?

Sian
Yes, I do.

Phil
How often do you play football?

Sian
I play football once a month.

Phil
Do you have any hobbies?

Sian
Yes, I like watching movies.

Phil
What do you do in your spare time?

Sian
I paint pictures in my garden. What about you?

Phil
I like jogging by the river.

Tejali
आता यातली एक एक ओळ घेऊन आपण प्रॅक्टिस करु. तू एखादी गोष्ट करतोस का हे इंग्रजीत कसं विचारायचं, आठवतंय?...आता उत्तर ऐका.      

Do you play football? 

Tejali
आता म्हणा , हो.             

Yes, I do.

Tejali
आता विचारा, तू किती वेळा फुटबॉल खेळतोस?               

How often do you play football?

Tejali
याचं उत्तर द्यायचंय, मी महिन्यातून एकदा फुटबॉल खेळतो.

I play football once a month. 

Tejali
शाबास! आता . तुला काही छंद आहेत का? असं विचारा बरं.

Do you have any hobbies?

Tejali
आता... , हो मला सिनेमा बघायला आवडतात, असं उत्तर द्या.

Yes, I like watching movies.

Tejali
आता विचारायचं आहे, फावल्या वेळात तू काय करतोस?

What do you do in your spare time?

Tejali
आता उत्तर द्या, मला माझ्या बागेत बसून चित्र काढायला आवडतं.

I paint pictures in my garden. 

Tejali
आता विचारा, आणि तू ?

What about you?

Tejali
आता शेवटी उत्तर द्या, मला नदीकिनारी धावायला जायला आवडतं.

I like jogging by the river.

Tejali
Excellent.   आता या संवादातली प्रत्येक ओळ नीट ऐका आणि त्यामागोमाग बोलून प्रॅक्टिस करा.

Do you play football? 

Yes, I do.         

How often do you play football?             

I play football once a month.             

Do you have any hobbies?            

Yes, I like watching movies.            

What do you do in your spare time?      

I paint pictures in my garden.             

What about you?             

I like jogging by the river.             

Tejali
आता फिलच्या प्रश्नाला उत्तर द्या आणि मग त्याला प्रश्न विचारा.  

Phil
Do you play football?

Phil
How often do you play football?

Phil
Do you have any hobbies?

Phil
What do you do in your spare time?

Tejali
आता हा सगळा संवाद ऐका आणि तुमचं उत्तर तपासा.

Phil
Do you play football?

Sian
Yes, I do.

Phil
How often do you play football?

Sian
I play football once a month.

Phil
Do you have any hobbies?

Sian
Yes, I like watching movies.

Phil
What do you do in your spare time?

Sian
I paint pictures in my garden. What about you?

Phil
I like jogging by the river.

Tejali
शाबास!आता लोकांना त्याच्या छंदाबद्दल कसं विचारायचं ते समजलंय तुम्हाला. पुन्हा भेटू पुढच्या भागात, Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
रिकाम्या जागा भरा.

रिकाम्या जागा भरा.

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • Do you play football? 
  तू फुटबॉल खेळतोस का?

  Yes, I do.
  हो.

  How often do you play football?
  तू किती वेळा फुटबॉल खेळतोस?

  I play football once a month.
  मी महिन्यातून एकदा फुटबॉल खेळतो.

  Do you have any hobbies?
  तुला काही छंद आहेत का?

  Yes, I like watching movies.
  हो मला सिनेमा बघायला आवडतो..

  What do you do in your spare time?
  तू तुझ्या फावल्या वेळात काय करतोस?

  I paint pictures in my garden.
  मी बागेत बसून चित्र काढते.

  What about you?
  आणि तू?

  I like jogging by the river.
  मला नदीकिनारी धावायला जायला आवडतं.