Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 33

Listen to find out how to ask someone if they have any hobbies.
एखाद्या व्यक्तीला तिच्या छंदाबद्दल कसं विचारायचं ते शिकूया. 

Session 33 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

तुला काही छंद आहेत का?

Listen to find out how to ask someone if they have any hobbies.
एखाद्या व्यक्तीला तिच्या छंदाबद्दल कसं विचारायचं ते शिकूया.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो, बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात तुमचं स्वागत, मी तेजाली. आजच्या भागात लोकांना त्यांच्या छंदाबद्दल कसं विचारायचं ते शिकणार आहोत.

Helen
Do you have any hobbies?

Jim
Yes, I like watching movies. How about you?

Helen
I like reading books.

Tejali
हेलनने जीमला विचारलं do you have any hobbies? तुला कोणते छंद आहेत का हे विचारण्यासाठी असं विचारतात. हे ऐकून त्या पाठोपाठ म्हणा.   

Do you have any hobbies?

Tejali
जीम म्हणाला Yes, I like watching movies’. तुम्हाला एखादी गोष्ट आवडते असं सांगायचं असेल तर त्यासाठी  I Like … असं म्हणतात.
हे ऐकून त्या पाठोपाठ म्हणा.

Yes, I like watching movies.

How about you?

Tejali
हेलन म्हणाली तिला पुस्तकं वाचायला आवडतात. पुस्तकं वाचणे म्हणजे ‘reading books’अनेक छंदांच वर्णन करण्यासाठी त्या शब्दाच्या शेवटी ingलावतात.
आपण काही उदाहरणं ऐकू

पतंग उडवणे  Flying a kite               

संग्रहालायांना भेट देणे   Visiting Museums

फोटो काढणे  Taking photos

संगीत ऐकणे  Listening to music

हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा
I like reading books.

 

Tejali
वा! आता इतर लोक एकमेकांना त्यांच्या छंदाबद्दल कसं सांगतात किंवा विचारतात ते ऐकू.

Do you have any hobbies?

Yes, I like visiting museums. How about you?

I like going shopping.

 

Do you have any hobbies?

I like horse-riding. How about you?

I like drawing pictures.

 

Tejali
परत करूया आता. ही इंग्रजी वाक्य ऐका आणि त्यामागोमाग म्हणा.

Do you have any hobbies?

Yes, I like watching movies.

How about you?

I like reading books.

 

Tejali
चला आता परत करूया. ही वाक्य ऐका आणि ती इंग्रजीत कशी म्हणाल सांगा. 

तुला काही छंद आहेत का?

Do you have any hobbies?

हो, मला मुव्ही/ चित्रपट पाहायला आवडतात. तुला काय आवडतं?

Yes, I like watching movies. How about you?

मला पुस्तकं वाचायला आवडतं.

I like reading books.

Tejalix
अरे वा.. छानच . आता तुम्हाला, तुझे छंद कुठले हे इंग्रजीत कसं विचारायचं ते समजलंय. आता हेलेन च्या प्रश्नाला उत्तर देऊन सराव करू.
तिने प्रश्न विचारल्यावर,  how about you? असं विचारा.

Do you have any hobbies?

      

I like reading books

Tejali
आत हे संपूर्ण संभाषण ऐकून तुमचं उत्तर तपासा.

Helen
Do you have any hobbies?

Jim
Yes, I like watching movies. How about you?

Helen
I like reading books.

Tejali
आता तुम्हाला, एखाद्याला त्याच्या आवडी निवडी, छंद याबद्दल कसं विचारायचं ते समजलंय. मित्रांसोबत सराव करत राहा, पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
रिकाम्या जागा भरा.

रिकाम्या जागा भरा.

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • Do you have any hobbies?

  तुला काही छंद आहेत का?

  Yes, I like ______.

  हो, मला ______आवडतं.

  How about you?

  आणि तू?

  watching movies

  चित्रपट पाहणे

  reading books

  पुस्तकं वाचणे

  flying a kite               

  पतंगबाजी

  visiting museums      

  संग्रहालय पाहणे

  taking photos           

  फोटो काढणे

  listening to music

  संगीत ऐकणे     

  drawing pictures

  चित्र काढणे       

  going shopping

  खरेदीला जाणे

  horse-riding

  घोडेस्वारी