Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 25

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
गेल्या चार भागात काय शिकलो याची उजळणी करू या.

Session 25 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

कपड्यांची खरेदी : उजळणी

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
गेल्या चार भागात काय शिकलो याची उजळणी करू या.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो... मी तेजाली... बीबीसीच्याEssential English Conversationवर्गात सगळ्यांचं स्वागत!!!

इथे आपण रोजच्या वापरासाठी साधं सोपं इंग्रजीशिकतो. गेल्या चार भागांत आपण खरेदीला गेल्यावर कशा प्रकारे संभाषण करायचं, ते शिकलोआपण. आता आली वेळ उजळणी करायची..

चला ऐकू या बरं हे संभाषण

Shop assistant: Can I help you?

Phil: Yes, do you have this in size 9?

Shop assistant: Yes, we do.

Phil: How much is it?

Shop assistant: That dress is £40.00.

Phil: Is this on sale?

Shop assistant: Yes, the sale price is £40.00

Phil: Great, I’ll take it!

Shop assistantThat’s £40.00 please.

Phil: Can I pay with a credit card?

Shop assistantYes. Sign here please.

Phil: Thank you.

Tejali

आता या संभाषणातील ओळींचा बोलून सराव करुया. आधीच्या भागांत सेल्सपर्सनने कसं विचारलं होतं आठवतंय ना? उत्तर देण्यासाठी तुम्हाला वेळ मिळेल.         Can I help you?

Tejali           
छान! आता यात तुमच्याकडे 9 नंबर आहे का?हे कसं विचाराल?
Yes, do you have this in size 9?

Tejali
आता याचं उत्तर द्यायचंय, “हो, आहे आमच्याकडे.” कसं सांगाल?
Yes, we do. 

Tejali
आता विचारा, हे कितीला?
How much is it? 

Tejali
मस्त. आता म्हणा, हा ड्रेस 40.00पौंडला आहे.        
That dress is £40.00

Tejali
आता विचारा, हे सेलमध्ये आहे का?             
Is this on sale?

Tejali
आता तुम्हाला सांगायचं आहे, याची किंमत आहे, 40.00पौंड.
Yes, the sale price is £40.00

Tejali
आता म्हणा, ‘छान, मी घेईन हे.      
Great, I’ll take it.

Tejali
आता तुम्हाला सांगायचं, याचे 40.00पौंडद्या.
That’s £40.00 please

Tejali
आता तुम्हाला विचारायचय, मी  क्रेडीट कार्डने पेमेंट करू का?
Can I pay with a credit card?

Tejali
नंतर सेल्सपर्सनने ग्राहकाला पावती देऊन त्यावर सही करायला सांगितलं. हे कसं विचाराल इंग्रजीत?
Yes. Sign here please. 

Tejali
आता म्हणा, धन्यवाद.
Thank you.

Tejali
एकदम छान, आता ही वाक्य ऐका आणि त्यापाठोपाठ म्हणून सराव करा.

Can I help you?  

Yes, do you have this in size 9?    

Yes, we do.   

How much is it?  

That dress is £40.00.

Is this on sale?

Yes, the sale price is £40.00

Great, I’ll take it!

That’s £40.00 please.

Can I pay with a credit card?

Yes. Sign here please.

Thank you.

Tejali

आता संपूर्ण संभाषण ऐकून तुमची उत्तरं तपासा.

Shop assistant: Can I help you?

Phil: Yes, do you have this in size 9?

Shop assistant: Yes, we do.

Phil: How much is it?

Shop assistant: That dress is £40.00.

Phil: Is this on sale?

Shop assistant: Yes, the sale price is £40.00

Phil: Great, I’ll take it!

Shop assistantThat’s £40.00 please.

Phil: Can I pay with a credit card?

Shop assistantYes. Sign here please.

Phil: Thank you.

Tejali

आता खरेदीला गेल्यावर हव्या त्या मापाच्या, रंगाच्या वस्तू, त्यांची किंमत कशी विचारायची, त्याबद्दलची इतर माहिती कशी विचारायची, बिल देताना कशा प्रकारे संभाषण करायचं ते लक्षात आलंय तुमच्या. सराव करत राहा, पुन्हा भेटूया Essential English Conversationच्या पुढच्या भागात. Bye.

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
शब्दांचा योग्य क्रम लावा. बघूया तुम्हाला कितपत समजलंय.

कपड्यांची खरेदी-उजळणी

3 Questions

Fill in the gap.
रिकाम्या जागा भरा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • Can I help you?
  मी काही मदत करू का?

  Yes, do you have this in size ______?
  हो! यात तुमच्याकडे 9 नंबर आहे का?

  Yes, we do.
  हो, आहे आमच्याकडे

  How much is it?
  हे कितीला?

  That ______ is £______.
  हे __ ___पौंडला आहे.

  Is this on sale?
  हे सेलमध्ये आहे का?

  Yes, the sale price is £______.
  याची किंमत £____ आहे.

  Great, I’ll take it!
  छान, मी घेईन हे.

  That’s £______, please.
  याचे £____पौंडद्या.

  Can I pay with a credit card?
  मी क्रेडीट कार्डने पेमेंट करू का?

  Yes. Sign here, please.
  हो. इथे सही करा.

  Thank you.
  धन्यवाद.