Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 19

Listen to find out how to talk about different meals.
वेगवेगळ्या वेळच्या खाण्याबद्दल आज बोलू या.

Session 19 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

वेगवेगळ्या वेळचं जेवण

Listen to find out how to talk about different meals.
वेगवेगळ्या वेळच्या खाण्याबद्दल आज बोलू या.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो, बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात सगळ्यांच स्वागत आहे. इथे आपण शिकतो रोजच्या वापरातलं साधं आणि सोपं इंग्रजी. मी तेजाली. आजच्या भागात आपण, एखाद्या व्यक्तीला तिच्या आहाराबद्दल इंग्रजीत कसं विचारायचं ते शिकणार आहोत.
चला हे संभाषण ऐकू. फिल आणि शान एकमेकांना त्यांच्या खाण्याच्या सवयींबद्दल विचारात आहेत.

Phil
Hi Sian. What do you eat for breakfast?

Sian
I usually eat porridge for breakfast. What about you?

Phil
I always eat fruit.

Tejali
समजलं का? फिलने शानला विचारलं, तू breakfast म्हणजे नाश्त्याला काय खातेस? हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा.

What do you eat for breakfast?

Tejali
आता असंच ‘lunch’ किंवा dinner बद्दल विचारूया. Lunch म्हणजे दुपारचं जेवण ‘dinner’ म्हणजे रात्रीचं जेवण. हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा.

What do you eat for lunch?

What do you eat for dinner?

Tejali
शान म्हणाली, ती usually porridge खाते. usually म्हणजे नेहेमी आणि porridge म्हणजे खीर, लापशीसारखा दुधात किंवा पाण्यात शिजवलेला पदार्थ. हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा.

I usually eat porridge for breakfast.

Tejali
याच्यामध्ये usually च्या ऐवजी ‘always’ किंवा ‘sometimes’ यापैकी काहीही वापरता येईल. Always म्हणजे नेहेमी; usually म्हणजे बरेचदा; आणि ‘sometimes’ म्हणजे कधी कधी.

I always eat porridge for breakfast.

I sometimes eat porridge for breakfast.

Tejali
मग तिने फिलला तोच प्रश्न विचारला, तिने विचारलं, ‘What about you?’ हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा.

What about you?

Tejali
त्यावर फिल म्हणाला, तो नेहेमी नाश्त्याला फळं खातो. Always म्हणजे नेहेमी.

I always eat fruit

Tejali
मस्त, आता इतर लोक त्यांच्या जेवणाबद्दल काय सांगतायत ते ऐकू.

रॉब दुपारच्या जेवणात म्हणजे fish stew खातो. दुपारचं जेवण म्हणजे lunch. तर निकोल चिकन आणि rice खाते. Rice म्हणजे भात.

Hi Rob. What do you eat for lunch?

I usually eat fish stew for lunch. How about you?

I usually eat chicken and rice.

हेदर dinner मध्ये म्हणजे रात्रीच्या जेवणात lamb खाते. Lamb म्हणजे मेंढीचं मांस, रात्रीचं जेवण म्हणजे dinner; तर निक vegetables म्हणजे भाज्या खातो.

Hi Heather. What do you eat for dinner?

I always eat lamb for dinner. What about you?

I usually eat vegetables.

Tejali
चला परत करू या? ही इंग्रजी वाक्य ऐका आणि त्यामागोमाग म्हणा.
What do you eat for breakfast?

I usually eat porridge for breakfast.

What about you?

I always eat fruit

Tejali
मस्त... बघू या तुमच्या काय काय लक्षात राहिलंय. ही मराठीतली वाक्य ऐका आणि ती इंग्रजीत कशी म्हणाल सांगा.
तू नाश्त्याला काय खातेस?
What do you eat for breakfast?

मी नाश्त्याला बरेचदा लापशी खाते.
I usually eat porridge for breakfast.

आणि तू काय खातोस?
What about you?

मी नेहेमी फळं खातो.
I always eat fruit

Tejali
आता फिलच्या प्रश्नांना उत्तर देऊन प्रॅक्टीस करा.
What do you eat for breakfast?

I always eat fruit

Tejali
शाबास. आता संपूर्ण संभाषण ऐका. तुमचं उत्तर त्यावरून तपासा.

Phil
Hi Sian. What do you eat for breakfast?

Sian
I usually eat porridge for breakfast. What about you?

Phil
I always eat fruit.

Tejali
आता तुम्ही इतरांशी जेवणाबद्दल इंग्रजीतून बोलू शकता. सराव करत राहा, पुन्हा भेटू essential English conversations च्या पुढच्या भागात. आणि हो, आमचा बीबीसी लर्निंग इंग्लिश मराठी हा फेसबुक ग्रुप जॉइन करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
योग्य पर्याय निवडा, बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

वेगवेगळ्या वेळचं जेवण

3 Questions

Put the words in the correct order.
शब्दांचा योग्य क्रम लावा.

 

 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • What do you eat for breakfast?
  तू सकाळी नाष्ट्याला काय खातेस?

  I usually eat ______ for breakfast. 
  मी शक्यतो _____खाते नाश्त्याला.

  I always eat ______. 
  मी नेहेमी ______खाते.

  What about you?
  तुझं काय ?

  lunch
  दुपारचं जेवण

  dinner
  रात्रीचं जेवण

  porridge
  खीर, लापशीसारखा दुधात किंवा पाण्यात शिजवलेला पदार्थ

  fruit
  फळे

  fish stew
  माश्यांच कालवण

  chicken and rice
  चिकन आणि भात

  lamb
  मेंढीच मांस

  vegetables
  भाजीपाला