Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 12

Listen to learn how to ask if somewhere is nearby.
एखादं ठिकाण (बाजार, दुकान इ.) जवळपास आहे का हे कसं विचारायचं इंग्रजीत? चला ऐकू या.

Session 12 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Is there a… near here? इथे कुठे जवळपास.. आहे का?

Listen to learn how to ask if somewhere is nearby.
जवळपास एखादं ठिकाण आहे का हे कसं विचारायचं इंग्रजीत? चला ऐकू या.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Show transcript Hide transcript

Tejali

नमस्कार मित्रांनो...

मी तेजाली...बीबीसीच्याEssential English Conversationवर्गात मी तुमचं स्वागत करते!!! इथे आपण शिकतो रोजच्या वापरासाठी साधं सोपं इंग्रजी.

नव्या शहरांत गेल्यावर आधी गरज असतो भरपेट जेवणाची. मग आपण आजुबाजुच्याला विचारतो, एखादं हॉटेल आहे का जवळपास? पण हे इंग्रजीत विचारायचं झालं तर?

चला शान आणि फिलकडून शिकू या.  

Sian

Is there a restaurant near here?

Phil

Yes, there is. It’s on Station Road.

Sian

Thanks! 

Tejali

शानने फिलना विचारलं, इथे जवळपास 'near here', एखाद 'restaurant', हॉटेल आहे का? यासाठी तिने सुरवात 'is there' ने केली. हे ऐकून त्या मागे तुम्ही म्हणा.

Is there a restaurant near here?

Tejali

जवळपास विशिष्ट जागा, ठिकाण आहे का हे  विचारण्यासाठी हा प्रश्न आपण विचारू शकतो उदाहरणार्थ, बाजार, दुकान, देऊळ.

Tejali

इथे जवळपास एखादं मार्केट आहे का ?

Is there a market near here?

Tejali

इथे जवळपास एखाद सुपरमार्केट आहे का ?

Is there a supermarket near here?

Tejali

इथे जवळपास एखाद हॉस्पिटल आहे का ?

Is there a hospital near here?

Tejali

इथे जवळ बस स्टॉप कुठे आहे?

Is there a bus station near here? 

Tejali
फिल म्हणाला, 'हो, आहे'. 'Yes, there is.'आणि मग म्हणाला 'It’s on Station Road'. स्टेशनच्या  रस्त्यावर आहे.  तो म्हणाला, 'it’s on.. आणि मग त्याने रस्त्याचं नाव सांगितलं. 'Street' आणि 'Road' दोन्हींचा अर्थ एकच आहे. हे ऐका बरं आणि त्यामागे म्हणा. 
 
Yes, there is. It’s on Station Road. 

Tejali

मग शान म्हणाली, मदत केल्याबद्दल 'thanks'.हे ऐकून त्या मागे म्हणा.

Thanks

Tejali

आता इतर लोक याचं उत्तर कसं देताता ऐका. आणि बघ तुम्ही काय उत्तर दिलंय ते.

पीटला 'park.' म्हणजे बागेत जायचं आहे.  

Is there a park near her?

Yes, there is. It’s on King George Street.

Thanks. 

क्लेअरला हॉटेलमध्ये जायचं आहे.

Is there a hotel near here?

Yes, there is. It’s on East Street.

Thanks

Tejali

चला आता परत प्रयत्न करून बघू. ही इंग्रजीतली वाक्यं ऐका आणि त्यामागोमाग म्हणा.

Is there a restaurant near here?

Yes, there is.

It’s on Station Road.

Thanks!

Tejali

बघू या बरं तुम्हाला काय काय आठवतंय? मी मराठीतून वाक्य म्हणते, ती इंग्रजीत कशी म्हणाल ते सांगा.

इथे जवळपास एखादं हॉटेल आहे का?

Is there a restaurant near here?

हो, आहे.

Yes, there is.

इथे स्टेशन रस्त्यावर आहे.

It’s on Station Road 

धन्यवाद.

Thanks! 

Tejali

मस्तच. एखादं ठिकाण किंवा जागेबद्दल इंग्रजीत कसं विचारायचं ते लक्षात आलंय तुमच्या. आता शानच्या प्रश्नाला उत्तर देउन प्रॅक्टीस करा.

Is there a restaurant near here?

Thanks

Tejali

वा..आता सगळं संभाषण परत ऐकून तुमचं उत्तर तपासा.

Sian

Is there a restaurant near here?

Phil

Yes, there is. It’s on Station Road.

Sian

Thanks!

Tejali

शाबास..आता तुम्ही कुठे गेलात तर तिथे ठिकाणाचे पत्ते इंग्रजीत नीट विचारू शकाल. प्रक्टिस करत राहा पुन्हा भेटू Essential English च्या पुढच्या भागात. तोपर्यंत bye!!!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
योग्य पर्याय निवडा, बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

इथे कुठे ...जवळपास

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • Is there a ______ near here?
  इथे कुठे ______ आहे का जवळपास?

  Yes, there is.
  हो, आहे.

  It’s on ______.
  ______वर आहे. (रस्त्यावर, वळणावर) 

  Thanks!
  धन्यवाद

  a restaurant
  रेस्टॉरंट

  a park
  बाग

  a hotel
  हॉटेल