Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 36

How important is the sea?
In today’s episode we will be discussing whether people value the sea enough.

ኣገዳስነት ባሕሪ ማዕረ ክንደይ እዩ?
ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል ደቂ ሰባት ንባሕሪ ብዝግባእ ይግደሱሎ’ዶ ብዝብል ኣርእስቲ ክንዘራረብ ኢና።

Session 36 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How important is the sea?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:
- marine
- moderate
- commerce

Quiz

What percentage of the world’s water is in the sea?

a) 57%
b) 77%
c) 97%

Listen to the discussion about how important the sea is and discover the answer!

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕብኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት’የ። ምሳናውን ቶምን ሳምን ኣለዉ።

Phil
Hi, I’m Phil!

Sam
And I’m Sam, hello.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ ባሕሪ እዩ ክኸውን። ስለዚ በዛ ትስዕብ ሕቶ ንጀምር።
ብመሰረት ጸብጻብ ናሽናል ጂኦግራፊ፡ ክንደይ ሚእታዊት ካብ ናይ ዓለመና ማይ’ዩ ኣብ ባሕሪ ዝርከብ?
ሀ፡ 57%
ለ፡ 77%
ሐ፡ 97%
እንታይ ይመስለካ ፊል?

Phil
I’m going to go for b). The sea’s big, but 97% sounds very high.

Sam

No, I think 97% sounds about right, so I’ll go for c).

Phil

Hmm, but that’s almost all the water in the world. If it was almost all the water I’m sure we’d pay more attention to it.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
መስሓቅ መልሲ እዩ ከምኡ ብምባልካ፡ ፕሮፈሰር አድዋርድ ሂል ካብ ማእከል ሃገራዊ መጽናዕቲ ውቅያኖስ፡ ብዛዕባዚ ኣርእስቲዚ ኣብ ቢቢሲ ራድዮ 4 ተዛሪቡ ነይሩ።

News presenter
Professor Edward Hill is on the line, who’s Executive Director of the National Oceanography Centre. Morning to you.

Guest
Good morning…
…Firstly, I think it's just important to recognise the many hidden ways in which the sea affects our lives, everything from our weather and climate, which is hugely dominated by the sea. 93% of all excess heat absorbed by the earth is in the ocean somewhere, climate change is really an ocean problem on the long term, right through to the fact that 95% of all our trade comes from the sea, 95% of all of our internet traffic is by submarine fibre-optic cable, so there's a whole raft of these things that are unseen.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ስለዚ፡ ብዛዕባ ባሕሪ ብዙሕ ከምዘይንሓስብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ።

Phil
The sea’s great! I love to go and lie on a beach, but that’s the only time I really think about it – it’s just a great place for a holiday.

Sam
Is that really the only time you think about it?

Phil
Yeah and I hope they keep it clean so that I can swim in it!

Sam
Were you not listening to the professor just then? The sea is so important for so many other reasons. It moderates the world’s climate.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Moderates’ የመጣጥኖ ማለት እዩ። So if the sea is moderating our climate, it affects us every day.

Sam
So maybe you should be thinking about the sea every day!

Phil
Look, I live in England, I try to ignore the climate as much as I can. That’s why I can’t wait to go on holiday somewhere warm and lie by the sea.

Sam
But it’s not just the climate and weather that the sea is important for – think about how much of the things you buy are imports – and most of them come on ships – so the sea is vital to international commerce.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Commerce’ ንግዲ ማለት ኢዩ። ኣብ ሃገርና ብዙሓት ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ፡ ጃላቡ ተጠቂሞም ዓሳ ይገፉ። ካብኡ ድማ ንዕዳጋ የውርድዎ።

Phil
Well, if big companies want to commercialise the sea, let them do it – it’s not my problem.

Sam
There’s more than that, you know.

Phil
Really?

Sam
Well, yes. You’re online a lot – the professor said that most internet traffic goes through undersea cables – so global connectivity depends on the oceans, as well.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Connectivity’ ምትእስሳር ማለት እዩ። Sounds like the sea is pretty important…

Phil
Maybe you’ve got a point. I should mention, I quite like eating fish.

Sam
…and they are just one kind of marine wildlife.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Marine’ ማያዊ ኣካል ማለት ኢዩ። So marine wildlife includes things like ዓሳታት ከም በዓል ሻርክ፥ ቱና፤ ሳልሞን፡ ዓሳ ነባሪ፤ ሳልሞን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይነብሩ።

Sam
Yes, fish are just one kind of marine wildlife, there’s a whole ecosystem under the sea which has to be protected to make sure that we can catch fish to eat.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሕጂ እምበኣር መልሲ ናይታ ሕቶ ክነግረኩም። ክንደይ ሚእታዊት ካብ ናይ ዓለመና ማይ’ዩ ኣብ ባሕሪ ዝርከብ
ኢለ ሓቲተኩም ነይረ። መልሳ ዳማ ሐ፡ 97% እያ።

Sam
I told you it was important!

Phil
Wow, yeah 97% of the world’s water, I can see why marine conservation is so important.

Sam
Mhm, the oceans moderate our climate, carry much of our trade, provide food and have internet cables pass through them.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ግዜና ይኣክል ስለዘሎ፡ ኣብተን ቃላት ዝተዝራረብናለን ኣቶኪርና ንርአ። ‘moderates’ ማለት ምምጣን፡ ‘commerce’ ንግዲ፡ ‘connectivity’ ምትእስሳር፡ ‘marine’ ድማ ባሕራዊ ኣካል ዘለዎ ማለት ኢዩ።
ምሳና ብምሕባርኩም እናኣመስገና፡ ዝመጽእ ሶሙን English Together ብሰላም የራኽበና ቻው።

Meaning & Use

to moderate (verb)

To moderate is a verb which means 'to make something less strong or severe'.
The sea moderates the temperature of the earth.
Mobile phones have a system to moderate the amount of noise they make.

To moderate can also mean 'to direct' or 'to take control of'.
The students had a teacher in the room to moderate their debate.

commerce (noun)

Commerce is the activity of selling goods and services, often in large quantities, used in a similar way as the word 'trade'.
The sea is vital to international commerce.
Commerce benefitted from the reduction in taxes.

connectivity (noun)

Connectivity means 'the ability to connect successfully'. It is often used in the context of computers and other types of electronic equipment.

Global connectivity depends on the oceans.
After the flood, the government had to re-establish connectivity between the areas affected and the rest of the country.

marine (adjective)

Marine can refer to plants and animals living in the sea or anything happening in the sea.
The amount of plastic pollution in our oceans is very damaging to marine life.
He's always been interested in the sea, so it's no surprise he became a marine biologist.

Marine can also refer to anything related to ships or the act of moving people and products in ships.
Some ports are particularly busy with heavy marine traffic from all over the world.

How important is the sea?

4 Questions

Choose the correct answer.
ቕኑዕ መልሲ ምረጽ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Did you learn any new facts about the sea in this episode? Did you know how important it was to our everyday lives? In what ways does it affect your way of life? Tell us in our Facebook group!

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ ኢንግሊዝኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • dominated by
  ዝተዓብለለ

  imports
  ንዓዲ ዝኣቱ ንብረት

  undersea cables
  ትሕቲ ባሕሪ ዘሎ ገመድ ናይ ኮሚኒከሽን።

  depends on
  ምምርካስ

  moderate
  መንጎኛ

  commerce
  ንግዲ

  connectivity
  ምትእስሳር

  marine
  ምስ ባሕሪ ዝተኣሳሰር