Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 16

Do you think reading great literature is important?
In today’s episode we will be discussing whether it is important for people to read fiction.

ብሉጽ ስነ-ጽሑፍ ምንባብ ኣገዳሲ’ዩ ይመስለኩም’ዶ ትሓስቡ?
ወይ ፈጠራዊ ጽሑፍ ፡ ኣገዳሲ ደዩ ኣብ ዝብል ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንዘራረበሉ ኢና።

Session 16 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Is literature important?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • entertainment
 • literature
 • novel

Quiz

What language is the most popular novel in the world written in? Is it:

 • English
 • Spanish
 • Chinese

Listen to the discussion about whether reading literature is important and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ፡ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ብምልዓል፡ ንምምይያጥ ዘሕግዘኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና።
ኣነ ተመስገን ይበሃል፡ ምሳይ ዝርከቡ ድማ...

Sam
Hi, I’m Sam.

Phil
And I’m Phil. Welcome!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሎሚ ብዛዕባ ስነ-ጽሑፍን ኣገዳስነቱን ክንዝቲይ ኢና። መጀመርታ ግን፡ ንዓኹም ትኸውን ሓንቲ ሕቶ ኣዳሊና ኣለና። እታ ብደረጃ ዓለም ኣዝያ ህብብቲ ዝኾነት ልቢወለድ በየናይ ቋንቋ ዝተጻሕፈት’ያ? ብእንግሊዝኛ ወይ ስጳኛ ዋላ’ሲ ብቋንቋ ቻይና?

Sam
Wow, that’s a hard one! There are lots of people that speak all of those languages. Is the answer Chinese?

Phil
Oh, I don’t know. Is it English?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
መልሲ ናይ’ዛ ሕቶ እናሓሰብኩም እንከለኹም፡ ነዛ ብቢቢሲ ሞኒቶሪንግ ኒውዝ ብዛዕባ ንኣዘርበይዣን ዝድህስሱ መጻሕፍቲ ዝትዳለወት ትሕዝቶ ንከታተል።

News insert
The leader of the Azeri region of Nakhchivan has published a list of 30 books that he says all citizens should read. The Public's Supreme Assembly Chairman, Vasif Talibov, produced the list in order to encourage patriotism and broaden youngsters' horizons, the Minval.az news website reports. They include classics from Azeri and medieval Eastern authors, as well as Western authors such as Jack London and Ernest Hemingway. This means that a set of the 30 books should be sent to every school, library and cultural institution in Nakhchivan.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
So, what do you think about this? ስነ-ጽሑፍ ምንባብ ግድነታዊ ክኸውን’ዶ ይግብኦ?

Phil
It’s a funny story isn’t it – I mean, I love a good book, reading’s great – but good as great literature can be, they’re just stories – they’re fiction. I don’t think anyone should be made to read stories.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Fiction’ ፈጠራ ማለት’ዩ. It sounds like you don’t think fiction is important?

Phil
Well yeah – it’s not history, it’s not what really happened – all it is, is entertainment, isn’t it?

Sam
Wait, you can’t be serious? I mean, of course literature is fiction – but it’s so much more than that – it really allows you to broaden your horizons.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Broadening horizons’ ፍልጠትካ ምስፋሕ – yeah, books can really do that, can’t they? They can really ኣብ ቦታ ናይ ካልእ ሰብ ንኽተከውን የኽእሉኻ’ዮም I remember a children’s story I read about this good student named Solomon. It made me want to be like him when I was young.

Sam
I think it’s a good thing that people are being encouraged to read more literature. If you can read about someone else’s life, their problems, you can get an amazing insight into how they think, or what their world’s like.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Insight’ ኣስተብህሎ ማለት’ዩ – ብዛዕባ መጻሕፍቲ ደስ ዝብለኒ ነገር እንተሎ - ካልኦት ሰባት ከመይ ከምዝሓስቡ ንምርዳእ ስለዘኽእለኒ’ዩ። It’s great to get those insights into other people’s lives. Why not have a list of things to read?

Phil
Wow, you two think too much! I love books, too – but I just want some escapism, to escape my life and pretend I’m in a world full of adventures. It doesn’t mean anything and no one should tell me I have to do it.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Escapism’ ካብ ክውንነት ምህዳም። You’re telling me that you just use books as a way to escape or forget about your life?

Phil
And TV, and films, and videogames – it’s all escapism, it’s all for entertainment. It just helps me relax.

Sam
Look, it’s great that books are entertaining, and it’s great that they help you escape your routine – but maybe you should think where they can take you, and what you can learn.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ብዛዕባ’ዚ ካብ ኣልዓልና፡ ነታ ኣብ መጀመርታ ዝሓተትናኩም ሕቶ ክንምለሳ - እታ ብብዝሒ ዝተሸጠት ልብወለድ ንምፍላጥ ናብ መበል 17 ክፍለዘመን ናብ ስጰኛ ምምላስ ከድልየና’ዩ። ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት፡ እታ ናይ ዘንትእለት ኣዝያ ህብብቲ ዝኾነት ድርሰት፡ ብቋንቋ ስጳኛ ዝተጻሕፈት ‘ዶን ኪሆቴ’ እያ።

Phil
I didn't’ expect that… so the most popular novel is in Spanish! I haven’t read it yet.

Sam
Maybe I should make you a list of books to read…. That’s going to be the first one… then you can tell me what insights you get from it.

Phil
You’re trying to broaden my horizons, aren’t you?

Sam
Maybe…

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
በሉ መጽሓፈይ ከንብብ ክኸይድ፡ ቅድሚ ምስንባትና ግን ነዘን ሎሚ ዝዳህሰስናየን ቃላት ደጊምና ንርኣየን። ኩለን፡ ብዛዕባ ስነ-ጽሑፍ ክንዛረብ እንከለና ክንጥቀመለን ንኽእል ቃላት’የን።
‘Fiction’ ፈጠራ ማለት’ዩ, ‘to broaden horizons’ ፍልጠትካ ምስፋሕ, ‘insight’ ኣስተብህሎ, ‘escapism’ ድማ ካብ ክውንነት ምህዳም።

ስለ ምክትታልኩም እናመስገንና፡ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ መደብ English Together ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀንዩ።

Meaning & Use

fiction (noun)

Fiction refers to 'books and stories about imaginary events and people'. Books that give facts about real events, things or people are called non-fiction. We often use adjectives such as romantic, historical, crime or detective to describe the type of fiction, what it's about or where it's set.
Thomas Hardy wrote poetry as well as fiction.
My father prefers to read non-fiction, particularly history books.
Our neighbour is a successful writer of romantic fiction but she never talks about it.

The adjective is fictional, which we can use to describe a character, place or event in a book, play or film.
'Neverland' is a fictional island in the story of 'Peter Pan' but I always wished it was real when I was a child. It sounded magical! 

 

to broaden someone's horizons (verb phrase)

To broaden means 'to become wider' or 'to make something wider'. It is a regular verb. Horizons, when used in the plural form, refers to 'the limits of your experience'. With this meaning, it is either used with the verb broaden or expand, followed by a possessive adjective, such as my or your.
Travelling is the best education. It really broadened my horizons when I was younger. It still does!
You should read this article. It will expand your horizons and help you see the situation differently.

 

insight (noun)

Insight can mean 'a chance to understand something, or learn more about it'. It is often used with the verb get and followed by the preposition into. With this meaning, it is usually used as a countable noun.
It was a really interesting programme. It helped me get an insight into the history of that region.

Insight can also mean 'the ability to notice or understand a lot about people or situations'. With this meaning, it is usually used as an uncountable noun.
Children can sometimes show amazing insight, more than we think they can!

 

escapism (noun)

Escapism 'is something pleasant or exciting that helps you to forget about real life and the boring and unpleasant parts of it'. It is an uncountable noun.
I love James Bond films. They're pure escapism!

 

Is literature important?

4 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ሕረ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

What do you think? Do you think reading can 'broaden your horizons'? Or do you think it's just 'escapism'? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል መደብ ኣጠቓቕማ እንግሊሽ የራኽበና፤ ሽዑ ንቋንቛ ሓገዝቲ ዝኾኑን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም ዘማዕብሉን ነገራት ክንመሃር ኢና።

Session Vocabulary

 • fiction
  ፈጠራ

  to broaden horizons
  ዝርጉሕ ደረት ፍልጠት

  insight
  ኣስተብህሎ

  escapism
  ህድማ

  patriotism
  ሓርበኝነት

  entertainment
  መዘናግዒ

  literature
  ስነ-ጽሑፍ

  a novel
  ዓቢ ልቢ-ወለድ ጽሑፍ