Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 32

In today’s programme we will be discussing issues around housing in different cultures.
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో వివిధ సంస్కృతుల్లో ఇంటి అద్దెలు, ఇల్లు కొనుక్కోవడం లాంటి ఇంటికి సంబంధించిన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం.

Session 32 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Safe as Houses?

In today’s programme we will be discussing issues around housing in different cultures.
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో వివిధ సంస్కృతుల్లో ఇంటి అద్దెలు, ఇల్లు కొనుక్కోవడం లాంటి ఇంటికి సంబంధించిన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదన్నా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా ? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Tom
Hi everybody, I’m Tom. Welcome to today’s episode of English Together.

Sam
Hello, I’m Sam.

సౌమ్య
You’re in a good mood today Sam!

Sam
Today’s payday! I just got paid!

సౌమ్య
Oh nice! Are you going to spend it on anything special?

Sam
No, I like to keep my money in the bank, where it’s as safe as houses!

సౌమ్య
What? Are you going to buy a house?

Tom
No! If something is as safe as houses, it means it is very secure or stable. It comes from the British belief that buying a house is one of the best investments you can make.

సౌమ్య
Ah! To make an investment అంటే పెట్టుబడి పెట్టడం. So should I invest in London property?
Sam
you’d be lucky! It’s so difficult to buy houses here! Most people struggle to pay their rent.
సౌమ్య
ఒహో! Rent అంటే అద్దె. సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఇవాల్టి ప్రశ్న చూద్దాం. లండన్ లో అద్దెకుండేవాళ్ళు తమ జీతంలో సగటున ఎంత శాతం ఇంటి అద్దె కోసం ఖర్చుపెడతారు?
a) దాదాపు 30%
b) దాదాపు 40%
c) దాదాపు 50%

Tom
Well, I won’t spoil the answer for our listeners but I will say that rental costs in London are ridiculous!
Sam
The thing is, there’s so much demand for rented property in London that landlords can afford to charge whatever they want!

సౌమ్య
Yes! Property అంటే ఆస్థి landlord అంటే ఇంటిగలవాళ్ళు, యజమాని. BBC Radio 4 లో వచ్చే You and Yours కార్యక్రమంలోని ఈ క్లిప్ విందాం. ఇందులో లండన్ లో నివసించేవాళ్లు ఎక్కువగా ఉన్న ఇంటి అద్దెలను ఎలా తప్పించుకోవాలో చర్చించుకుంటున్నారు. విందాం, రండి.

Presenter:
In London, a growing number of people are saving money on their rent by living as caretakers in empty buildings. They call these people property guardians and there are 7000 of them in the UK now, most in the capital. But new research for York University for the London Assembly has found that property guardians are sometimes in substandard housing with very few rights. Rex Deuce is a property guardian in London.

Rex:
I became a property guardian because I’d been living in private renting for about 4 years in London and I was able to get cheaper space and a larger space as a guardian. I’ve lived in about 8 or 9 properties. I am currently living in a very run-down pub, I’m about to move out, in fact, in a week and a half. It’s full of holes. It leaks. When it snows outside it’s as cold inside as outside, so it’s probably the worst-condition building I’ve ever lived in.

Tom
What a horrible living situation!

Sam
And he’s still paying a high rent, too! What’s it like in your country? Are people happy to rent from landlords or do they aspire to own their own houses?

సౌమ్య
Aspire అంటే ఆశించడం లేదా ఆకాంక్షించడం. మనదేశంలో కూడా అద్దెలేమీ తక్కువ లేవు. రాజధాని ఢిల్లీలో అయితే ఇంటి అద్దెలు చూసి కళ్ళు బైర్లు కమ్ముతాయి. అమ్మో! అనిపిస్తుంది. చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో కూడా అద్దెలు పెరిగిపోతున్నాయి కదా! ఆ అద్దెలు భరించలేకే కాస్త కష్టమైనా సరే ఇల్లు కొనేసుకోవడమే బెటర్ అనుకుంటున్నవాళ్ళూ ఉన్నారు. ఒక సొంత ఇల్లు ఉండడం అనేది మనలో చాలామంది కనే కల...చాలమందికి అదొక aspiration.
A caretaker అంటే సంరక్షకుడు...కాపలాదారు అని అర్థం. I don’t think I would want to be a caretaker for cheap rent, though.
Sam
Well, I would say that life in London is great, but expensive. If you can’t rent cheaply, why not take care of someone else’s property for a while?

Tom
I think you’re missing the point here, Sam. These people are still paying to live in poor-quality accommodation. They are being exploited because the housing market in London is too crowded!

సౌమ్య
‘Exploited’ అంటే దోపిడీ చెయ్యబడడం. Well, nobody is forcing them, I suppose.
Sam
Yes, the man in the interview agreed to live there. What’s exploitative about that?

Tom

It’s exploitative because the only choice people have is to live in these awful, expensive horrible houses.

Sam
Well, I think it sounds OK. It can’t be any more extortionate than what I’m paying already.

సౌమ్య

Extortionate అంటే కొల్లగొట్టడం. సరే, మన క్విజ్‌కు జవాబు చూద్దామా! లండన్ లో అద్దెకుండేవాళ్ళు తమ జీతంలో సగటున ఎంత శాతం ఇంటి అద్దె కోసం ఖర్చుపెడతారు? అని కదూ అడిగాను. జవాబు c..49%.
Tom
49% of your salary on rent! That’s ridiculous! I don’t think it’s fair that landlords are able to extort all this money out of people just because they own a few houses! I think this is something that we need to do something about!

Sam
I think you need to calm down, Tom. There are lots of benefits to life in London; rent’s just something you have to put up with.

సౌమ్య
To put up with అంటే భరించడం Yes, you shouldn’t get so upset over something you can’t control. People here put up with lots of things...ఇంటి అద్దెలు భరించడమే కాకుండా, ఇంటిగలవాళ్ళ దాష్టీకాలు, నీళ్ళ సరఫరా సరిగా లేకపోవడం, కరంట్ పోతుండడం...ఇలా ఎన్నో భరిస్తూ ఉంటాం కదా!
Tom
Well, I suppose your money really is as ‘safe as houses’ if you’re a landlord. I still don’t think it’s fair that their high rent is something we have to put up with, though.

Sam
Tom, you know the other expression that uses ‘put up’?

Tom
No.

Sam
Put up, or shut up!

Tom
Hey!

సౌమ్య
హహ, అవును! ఎప్పుడూ ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉంటే ఎలా! మీ సంగతేంటి? Property...ఇల్లు కొనడం చాలా ఖరీదైన విషయమేనని మీరనుకుంటున్నారా? Is it too expensive or extortionate? రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం మనల్ని కొల్లగొడుతోందని మీరనుకుంటున్నారా? ఇంటి అద్దెలు మనం భరించలేనంత స్థాయిలో ఉన్నాయా? అద్దెలతో సహా ఇంటిగలవాళ్ళు అంటే landlords పెట్టే ఇబ్బంది..exploiting their tenants..దీన్ని భరించడం కష్టమంటారా? మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోండి.
Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!

Some words featured in today’s episode appear in different forms.

Word Forms

Noun నామవాచకం Verb క్రియ Adjective విశేషణం
investment invest  
rent  rent  rental
  exploit exploitative
  extort extortionate

 

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

 

 

Safe as houses

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన మాటతో పూర్తి చేయండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode, of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • (to be) as safe as houses
  సురక్షితంగా ఉండడం
  to make an investment
  పెట్టుబడి పెట్టడం
  caretaker / take care of
  కాపాలాదారు
  rent
  అద్దె
  landlord
  ఇంటి యజమాని
  to exploit
  దోచుకొను
  to extort 
  కొల్లగొట్టు
  to put up with
  భరించడం