Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 12

Why do we need sleep?
In today’s episode we will be discussing how sleep is related to our health.

Session 12 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Why do we need sleep?

Why do we need sleep?
In today’s episode we will be discussing how sleep is related to our health.
మనకి నిద్ర ఎందుకు అవసరం?
నిద్రకీ ఆరోగ్యానికీ ఉండే సంబంధం గురించి ఆ సంచికలో తెలుసుకుందాం.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

కల్యాణి
హలో బాగున్నారా English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదన్నా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా – దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను కల్యాణిని. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Sam
Hi, I’m Sam. Welcome to the programme!

Tom
And I’m Tom. Hello everyone!

కల్యాణి
నిద్ర గురించి ఈరోజు చర్చించుకుందాం. మనందరికీ నిద్ర అవసరమే, కాకపోతే కొందరికి ఎక్కువ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. ఇదిగో, U.S. based National Sleep Foundation వారి ప్రశ్న. సగటున చూస్తే ఎవరెక్కువ సేపు నిద్ర పోతారు?

Is it:
a. newborn babies
b. teenagers
c. the elderly

Tom
I think it might be C. the elderly, because my grandfather falls asleep all the time. In fact, sometimes he even falls asleep at the dinner table!

Sam
I don’t know. Teenagers can stay in bed for days!

కల్యాణి
హహహ, ఆమాట నిజమే. మనకి నిద్ర ఎందుకవసరమో చెప్తోంది, NPRలో వచ్చి న ఈ వార్తా కథనాన్ని విందామా,

News insert
The recommendation from the World Health Organisation is that adults should sleep 8 hours a night, but why? The answer lies in the results of recent studies, which show that there is a direct connection between how long we sleep and how long we live. Matthew Walker, from the Centre for Human Sleep Science at the University of California, Berkeley, says the less you sleep, the more at risk we are from heart disease, diabetes, Alzheimer’s and more, confirming that short sleep predicts a shorter life.

Tom
Do you know, I never get 8 hours of sleep a night… I’m busy, I have other things to do apart from going to sleep.

Sam
Tom, the news story says that’s not good for you! If you’re sleep-deprived, you could have health problems.

కల్యాణి
‘Sleep-deprived’ అంటే నిద్ర కరువవ్వడం. Yes, ‘heart disease’ గుండె జబ్బు, ‘diabetes’ మధుమేహం, ‘Alzheimer’s’ అనే జ్ఞాపకశక్తి క్షీణించే వ్యాధి – వీటన్నిటినీ mention చేసారు కదా,. Those are all serious!

Tom
But isn’t everybody sleep-deprived these days? I mean, who really gets 8 hours of sleep a night? I know I don’t, for sure!

Sam
I do! I always make sure I get at least 7.5 hours a night.

Tom
How? You’re a really early riser!

కల్యాణి
‘Early riser’ పెందరాళే లేచే అలవాటున్న వ్యక్తి. Yeah, Sam, you’re always at work so early. How do you manage?

Sam
I’ve always been an early riser, so I just make sure I go to bed early. And I never use my phone, or computer, or drink any coffee before I go to bed.

Tom
Mmh, that might be my problem. I always have a coffee after my dinner...and then I can’t sleep...and then I’m exhausted the next day.

కల్యాణి
‘Exhausted’ అలిసిపోయి ఉండడం.

Sam
Yeah, you always look exhausted in the morning.

Tom
Thanks! That’s why I always need a coffee.

Sam
How many hours of sleep do you get, Tom?

Tom
Probably about 6 hours of sleep a night. How about you?

కల్యాణి
I try to get about 5-6 hours. ఆఁ, మన క్విజ్ ప్రశ్న గురించి మాట్లాడుకునేందుకు ఇది సరైన సమయం కదా. ఎవరు ఎక్కువ సేపు నిద్ర పోతారు?
Is it:
a. newborn babies
b. teenagers
c. the elderly

The answer is: newborn babies. పసిపిల్లలకు రోజుకు 12-18 గంటల నిద్ర అవసరం అవుతుంది, teenagersకి 8.5-9.5 గంటలు, వృద్ధులకి కూడా అన్ని గంటల నిద్రా అవసరమే కానీ, సాధారణంగా ఆ 8గంటల పాటు నిద్ర పోలేకపోతూ ఉంటారు.

Sam
So, how can we make sure you get more sleep, Tom?

Tom
Well, you don’t need to worry about me, because I always have a lie-in at the weekend.

కల్యాణి
‘Have a lie-in, మరి కాస్త ఎక్కువ సేపు నిద్రపోతావా, కానీ is it possible to ‘catch up’ on sleep? దాని వల్ల నిద్రలోటు పూర్తయిపోతుందంటావా?

Sam
Yeah, I don’t think you can pay back the sleep you missed by having a lie-in.

Tom
Ok, you two, have you finished? I’m exhausted just listening to you now!

కల్యాణి
It’s only because we care, Tom!

Tom
In fact, I think I need a coffee.

కల్యాణి
Coffee is not a good idea, Tom! మీ సంగతేమిటి? మీకు 8 గంటల నిద్రా లభిస్తోందా లేక మీరు ‘sleep deprived’ అయి నిద్రలేమితో బాధ పడుతున్నారా? Weekend లో let’s ‘have a lie-in’ అనుకుని మరి కాసేపు పడుకోవాలనుకుంటారా ? కార్యక్రమం ముగించే ముందు ఈరోజు విన్న మాటల్ని మరోసారి చూద్దాం. ఇవన్నీ నిద్రకి సంబంధించిన పదాలు. ‘Sleep deprived’, నిద్ర లేమి; ‘an early riser’ పెందరాళే లేచే వ్యక్తి; ‘exhausted’, అలిసిపోయిన; and ‘to have a lie-in’ మామూలు కంటే ఎక్కువ సమయం పడుకోడం. 
Thanks for joining us and see you next week for more English Together.

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

 

Why do we need sleep?

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన మాటతో పూర్తి చేయండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode, of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • sleep-deprived
  నిద్ర కరువవ్వడం

  exhausted
  అలిసిపోయి ఉండడం

  an early riser
  పెందరాళే లేచే వ్యక్తి

  to have a lie in
  మామూలు కంటే ఎక్కువ సమయం పడుకోడం

  to catch up
  మిగిలిపోయిన పని పూర్తి చెయ్యడం

  heart disease
  గుండె జబ్బు

  diabetes
  మధుమేహం

  Alzheimer’s
  అల్జెమిర్స్ అనే జ్ఞాపకశక్తి క్షీణించే వ్యాధి