Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 13

How to solve the problem of waste.
In today’s episode we will be discussing recycling and possible solutions to the problem of waste.
ਕੁੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵਾਧੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

Session 13 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How to solve the problem of waste

How to solve the problem of waste.
In today’s episode we will be discussing recycling and possible solutions to the problem of waste.
ਕੁੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵਾਧੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ English Together ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Sam
Hi, I’m Sam. Welcome to the programme!

Phil
And I’m Phil. Hello!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ?

• ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ
• ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
• ਜਰਮਨ

Phil
Well, I’ve been to South Korea, and I noticed they had recycling bins everywhere.

Sam
For paper and plastic? So is that your answer, Phil?

ਰਾਜਵੀਰ
Wait, we’ll give you the answer later in the programme! ਹੁਣ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ
ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੋ ਜਿਸਨੇ ਕੂੜੇ ‘waste’ ਅਤੇ ਫ਼ਜੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘rubbish’ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੜਵਰਤੋਂ ‘recycling’ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ।

News
A ten-year-old schoolgirl from Pakistan has been taking general rubbish and turning it into gift bags to help clean up the growing waste problem in her country. Pakistan generates 20m tonnes of rubbish a year and the figure is growing by 2.4% annually. Could Pakistan’s “youngest social entrepreneur” have the answer? Zymal Umer estimates she has sold $5,000 worth of bags and donates her profits to children’s charities, winning multiple international awards for her work.

Sam
What a great story! This girl clearly has a real social conscience.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Social conscience’ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ Yes, and so young.

Sam
I know, it’s always nice to see young people who have a social conscience and want to change things.

Phil
You and your social conscience, Sam! No, but it’s true - they can then be an example to other young people, too.

Sam
Exactly, often all you need is one person to implement change and others will do the same.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Implement change’ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। Have either of you ever implemented any changes?

Phil
Like the girl in the story? No! But I’ve tried to implement small changes in my own life, like reusing plastic bags.

ਰਾਜਵੀਰ
I do that, too. And growing plants in old plastic containers. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮੁੜਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ?
• ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ
• ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
• ਜਰਮਨ
OECD ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ 59% ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।

Sam
That just shows what happens if everyone makes little changes.

Phil
It’s true, we can all make a difference in small ways.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Make a difference’ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ । Yes, in small ways, like we were saying earlier, with our plastic bags and containers.

Sam
Yeah, I often wish I could make a bigger difference than I do, though...

Phil
There’s your social conscience again, Sam!

Sam
But, really. I can often see where there’s a problem, but can’t come up with solutions.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Come up with solutions’ ਹੱਲ ਲੈਕੇ ਆਓ। They described the schoolgirl in the story as a ‘social entrepreneur’ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ for making gift bags from newspaper.

Sam
Exactly! She came up with such a creative solution to a big problem in her country.

Phil
You know, I was just thinking - I’d say that in our team, I’m the one who comes up with the most creative solutions.

Sam
You’re also the one who creates all the problems, Phil!

Phil
Mmh?

ਰਾਜਵੀਰ
Oh no, maybe we need to implement some changes here! ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ‘make a difference’ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ‘come up with solutions’ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ‘social conscience’ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ‘implement change’ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ‘make a difference’ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ‘come up with solutions’ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

 

How to solve the problem of waste

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode, of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • a social conscience
  ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ

  to implement change
  ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

  to make a difference
  ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ

  to come up with solutions
  ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ

  a recycling bin
  ਇੱਕ ਮੁੜਵਰਤੋਂਯੋਗ ਵਸਤਾ ਲਈ ਡੱਬਾ

  waste
  ਕੂੜਾ

  rubbish
  ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ

  an entrepreneur
  ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ