Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 2

मोबाईलचं वेड

Is it possible to spend too much time on your mobile phone? In today’s episode we will be discussing mobile phone addiction.

तुम्ही मोबाईलवर बराच वेळ घालवता का? आजच्या भागात आपण मोबाईल वेडाबद्दल बोलणार आहोत.

Session 2 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Mobile Phone Addiction

Is it possible to spend too much time on your mobile phone? In today’s episode we will be discussing mobile phone addiction.

तुम्ही रोज मोबाईलवर किती वेळ घालवता? हल्ली मोबाईलवर खूपच वेळ जातो ना! आजच्या भागात आपण त्याबद्दलच चर्चा करणार आहोत.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

Tejali
हॅलो ऑल... आणि वेलकम टू English Together. इथे आपण चालू घडामोडींबद्दल बोलणार आहोत. चालू घडामोडींबद्दल बोलत असताना आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द वापरावे लागतात. या भागात आपण असे शब्द देखील शिकणार आहोत.
मी तेजाली आणि आज माझ्याबरोबर आहे सॅम आणि की.

Sam
Hi, I’m Sam.

And I’m Kee. Welcome!

Tejali
या आठवड्यातला आपला विषय आहे मोबईलचा अतिवापर. मला याच्याबद्दल खूपच उत्सुकता होती. म्हणून मी लोक मोबाईल कसा वापरतात, याचं निरीक्षण करायचं ठरवलं. लोक साधारण किती वेळाने आपला मोबाईल बघतात? मला तीन options मिळाले...

A. दर ३३ सेकंदांनी
B. दर ४३ सेकंदांनी
C. दर ५३ सेकंदांनी

Kee
I know, I know…

Tejali
Kee, the question is not for you. तुम्हाला एक माहिती आहे का? मोबाईलच वेड आता व्यसन बनतंय. ही बातमी ऐका. ते किती गंभीर आहे ते तुम्हाला यातून कळेल. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी नंतर देते.

News insert

Now, are you addicted to your mobile phone? Apparently, almost a third of us are unable to go more than an hour without checking it and a quarter of us recognise we are addicted to these devices. The heaviest smart phone users click, tap and swipe on their phone 5,500 times a day.

Sam
Wow, 25% of people say that they are addicted to their phones. Hmm, I use my phone a lot, but I don’t think I’m addicted to it…

<notification sound>

Kee
Well, I’m not so sure…..

<notification sound><notification sound>

Sam
Sorry… I’ll be with you in just a minute.

<notification sound><notification sound><notification sound>

Tejali
Come on Sam, we are at work! आपण काम करतोय.

Sam
Sorry, I got distracted there for a minute. <notification sound> Can you explain that while I answer this message?

Tejali
Oh Sam! What is this?
सॅमला सांगायचंय की Distracted म्हणजे चित्त विचलित होणे, कामात लक्ष न लागणे. पण तिचं स्वत:चंच लक्ष नाहीये.

Kee
Would you say that you can be distracted by mobile phones?

Tejali
Definitely….isn’t it, Sam?!

Sam
Sorry, I was distracted there, wasn’t I?  Let’s get on with the show… so what do you think of the story?

Kee
Well, it’s clear, isn’t it?  People just use their phone too much. No one seems to be able to pay attention to anything anymore.

Tejali

I think you might be right! ‘Pay attention’ म्हणजे लक्ष देणे – लोक मोबाईलमध्ये एवढे मग्न असतात की त्यांना सांगावं लागतं, अरे! लक्ष दे. But don’t you think mobile has become part of our life. It’s complicated, isn’t it?

Kee
I don’t think it’s that difficult – for some things you just need to be able to pay attention. What’s so difficult about that?

<notification sound>

Sam
Erm… Sorry again, that might have been me. Do people still turn their phones off? Really? All I have to do is make sure I focus on what I’m doing.

Tejali
Really, Sam?
‘Focus’ म्हणजे लक्ष केंद्रित करणे. पण मला नाही जमत तसं. I have to put my phone away when I am working.

<notification sound>

Kee
Guys, just turn your phones off, then you can focus. There’s no way you can be productive like this, checking your phones every 20 seconds!

<notification sound>

Tejali

Oh sorry, it's my phone! I think I’m more productive when I concentrate on work. Productive म्हणजे कार्यक्षम. I should keep my phone away.

आणि आता मला वाटतं वेळ आलीये आहे मी मगाशी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायची आणि उत्तर आहे 33 सेकंद. लोक आपला मोबाईल दर ३३ सेकंदाला बघतात. हा शो ऐकताना तुम्ही किती वेळा फोन बघितला?

Kee
And how do you think you could be more productive?

Sam
Erm… by really focusing on my work?

Kee
And what do you think would help you focus?

Sam
I need to make sure I only pay attention to my work and not be distracted.

Kee
Really? And what do you think might be distracting you?

<notification sound>

Sam
You’re talking about my phone, aren’t you?

Kee
How did you guess?

<shut down sound>

Tejali
सॅमचं बघून मला वाटतं, मी मोबाईल बंद करावा. मोबाईलमुळे तुम्ही distract होता का? मोबाईलमुळे कामात लक्ष लागत नाही, एकाग्र व्हायला त्रास होतो असं तुमच्या बाबतीत घडतं का ?

चला, जाता जाता आज शिकलेले शब्द पुन्हा बघू. हे सगळे शब्द एकाग्रतेशी संबंधित होते.
‘Distracted’ म्हणजे लक्ष न लागणं, चित्त विचलित होणं. एखाद्याला सांगायचं असेल, अरे लक्ष दे तर आपण म्हणतो ‘Pay attention’. Focus म्हणजे एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करणे, ‘Productive’ म्हणजे कार्यक्षम, उत्पादनक्षम दिलेल्या वेळेत दिलेलं काम पूर्ण करणं.

आज इथेच थांबू... पुढच्या भागात पुढच्या आठवड्यात भेटूया English together च्या पुढच्या भागात... Bye!

 

Check what you’ve learnt by selecting the correct answer for the question.

योग्य पर्याय निवडा. 

Mobile Phone Addiction

4 Questions

Choose the correct answer.

योग्य पर्याय निवडा.

 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practice your listening skills.

English Together चे पुढचा भाग नक्की बघा. यात तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयावर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • addiction
  व्यसन

  addicted
  व्यसनी

  distracted
  विचलित

  to pay attention
  लक्ष देणे

  to focus 
  लक्ष एकाग्र करणे

  productive
  कार्यक्षम

  unable
  असमर्थ

  devices
  यंत्र

  to tap
  टॅप

  to swipe
  बाजूला सारणे