Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 11

What makes a good boss?
In today’s episode we will be discussing the qualities of a good boss.
आदर्श बॉसची लक्षण कुठली?
चला ऐकू या.

Session 11 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

What makes a good boss?

What makes a good boss?
In today’s episode we will be discussing the qualities of a good boss.
आदर्श बॉसची लक्षण कुठली?
चला ऐकू या.

 

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो, English Together, मध्ये तुमचं स्वागत. इथे आपण चर्चा करतो निरनिराळे विषय आणि त्यासंबंधित शब्दांबद्दल. मी तेजाली आणि माझ्याबरोबर आहे.

Tom
Hello, I’m Tom. Welcome to today’s programme!

Phil
And I’m Phil. Hello!

Tejali
तर आज आपण बोलणार आहोत चांगल्या बॉस बद्दल. काय लागतं एक चांगला बॉस होण्यासाठी? बॉस हा चाकरमान्यांच्या आयुष्यातला अविभाज्य भाग आहे. पण बॉस चांगला असो वा नसो अनेकजण आपलं काम खुशीने किंवा नाखुशीने करताना दिसतातच. The Guardian ने एक सर्वे केला होता. जगातला सगळ्यात आनंददायी पेशा कुठला? तुमचा बॉस कसाही असला तरी असं कुठलं काम आहे जिथे लोक नेहेमी आनंदी असतात? तीन ऑप्शन आहेत:

 1. शिक्षक
 2. इंजिनीयर  
 3. नर्स 

Tom
My sister’s a nurse and she absolutely loves her job.

Phil
But it’s so tiring and stressful. How can anyone enjoy that?

Tejali
Some people like looking after others, Phil! चल, हा CNN चा रिपोर्ट ऐकू. एक चांगला बॉस बनण्यासाठी काय लागतं त्याबद्दल सांगितलंय त्यात.

News insert
We all know bad bosses exist. You can easily list all the qualities a bad boss has without having to think too much. But what makes a good boss? To find out, a survey asked employees about the best bosses they've had and what characteristics they hoped to see in the people they work for. What makes a good boss can't be summarized into one or two words. However, all of the qualities employees talked about related to one thing - showing respect. This was a characteristic that many workers valued regardless of what industry they were in.

Phil
I completely agree! If my boss wants me to respect them, they have to respect me, as well.

Tom
Yeah, I actually agree with you, Phil. I think there has to be some give and take.

Tejali
‘Give and take’ म्हणजे देवाण घेवाण. जर तुम्हाला समोरच्याकडून आदर हवा असेल तर आधी आपण आदर द्यायला हवा, बरोबर ना?  So you want them to listen to your ideas?

Tom
Yeah, give and take’s about a lot of things. And I also want them to listen to my concerns.

Tejali
Yes, you need to feel comfortable talking to your boss if you have concerns. ‘Concerns’ म्हणजे चिंता, काळजी, एखादी महत्त्वाची गोष्ट.

Phil
I don’t know. I don’t need my boss to be my friend. I need them to be my boss. I want them to be competent at their job. 

Tejali

‘Competent’  म्हणजे सक्षम, लायक. Feeling comfortable talking to your boss isn’t that important to you, Phil?

Phil
Not really. It’s more important that they’re competent.

Tom
Ok, so you want a boss who’s competent. But what about flexibility?

Tejali
Why do you ask, Tom? ‘Flexibility’ म्हणजे लवचिकपणा.   

Tom
Well, because if my boss shows flexibility, then it tells me that they trust me. And that’s really important for me if I’m going to be happy with what I do.

Tejali
चला आता जरा आपल्या प्रश्नाकडे वळू. कुठला पेशा सर्वात जास्त आनंददायी आहे असं विचारलेलं मी. तुम्हाला काय वाटतंय? Any guess?  Surprisingly, याचं उत्तर आहे इंजीनियर. त्याखालोखाल आहे शिक्षक आणि त्यानंतर नर्स.

Phil
You know what I find interesting about that list?

Tejali
What?

Phil
That those jobs are all quite independent. Engineers work on projects, teachers with students, nurses with patients….

Tejali
But they don’t spend a lot of time with their bosses?

Phil
Precisely. That’s why they’re so happy!

Tom
But they still have bosses! I mean, maybe, because their bosses do a similar kind of work to them, they lead by example, and that makes for happier employees…

Tejali
‘Lead by example’ म्हणजे स्वत:च्या उदाहरणाने सहकाऱ्यांसमोर उत्तम आदर्श निर्माण करणे. मराठीत आपण म्हणतो ना बोले तैसा चाले.    

Phil
Just like us. I mean, I lead by example, you two follow...

Tom
Hmm… that is a very interesting opinion, Phil! 

Tejali
Yes, Phil. Last time I checked, you weren’t our boss! पण तुमचं काय? तुम्हाला काय वाटत? काय गुण असावेत एका चांगल्या बॉस मध्ये? ‘Give and take’ महत्त्वाचं असं वाटत का तुम्हाला? त्यानं ‘lead by example’ असावं असं वाटत का तुम्हाला? चला आता आजचे शब्द बघू. आजचा भाग संपायची वेळ झाली. तर...आजचे शब्द काम आणि बॉस बद्दलचे होते. ‘Give and take’, म्हणजे देवाण घेवाण, ‘competent’, म्हणजे कार्यक्षम, लायक, ‘flexibility’, म्हणजे लवचिकता आणि ‘lead by example’, म्हणजे स्वत:च्या वागण्यातून आपल्या सहकाऱ्यांसमोर आदर्श ठेवणे.
आज इथेच थांबू. पुन्हा भेटू English Together पुढच्या भागात. तो पर्यंत Bye!

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
यातलं बरोबर उत्तर निवडा. बघू या तुम्हाला काय काय समजलंय. 

 

What makes a good boss?

4 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together चे पुढचा भाग नक्की बघा. तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयावर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • give and take
  देवाण घेवाण

  competent
  लायक

  flexibility
  लवचिकता

  lead by example
  स्वत:च्या वागण्यातून आपल्या सहकाऱ्यांसमोर आदर्श उदाहरणं ठेवणे.

  concerns
  काळजी, चिंता

  qualities
  गुण

  characteristics
  गुणधर्म

  to value
  किंमत करणे, कदर करणे