Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 1

प्रथमदर्शी मत

In today’s episode we are talking about first impressions and asking how reliable they are.

एखाद्या व्यक्तीबद्दल किंवा वस्तूबद्दल पहिल्यांदाच पाहून झालेलं मत

Session 1 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

First Impressions

आज आपण first impressions - म्हणजे प्रथमदर्शी मत आणि ते कितपत बरोबर असतं याबद्दल बोलणार आहोत.

In today’s episode we are talking about first impressions and asking how reliable they are.

Listen to the audio and take the quiz

Show transcript Hide transcript

Tejali
Hello all and English Together, इथे आपण चालू घडामोडींबद्दल बोलणार आहोत. याबद्दल बोलत असताना आपल्याला अनेक प्रकारचे शब्द, संज्ञा, वाक्प्रचार वापरावे लागतात. या भागात आपण असे शब्द देखील शिकणार आहोत.
मी तेजाली आणि आज माझ्याबरोबर आहे सॅम आणि की.

Sam
Hi, I’m Sam.

Kee
And I’m Kee. Welcome!

Tejali
“first impressions”! “first impressions”म्हणजे प्रथमदर्शी मत म्हणजे पहिल्या भेटीत बनवलेलं मत.

या आठवड्यात आपण “first impressions” आणि ते कितपत बरोबर असतं याबद्दल बोलणार आहोत.

मी परवा first impressions बद्दल छान गोष्ट वाचली. मला सांगा, कुठल्या गोष्टीवरून लोक तुमच्याबद्दल प्रथमदर्शी मत बनवतात?
a) डोळ्यांचा रंग
b) तुम्ही किती पटकन हसता
c) चेहऱ्याची ठेवण
तुम्हाला त्याबद्दल काय वाटत ते मला जाणून घ्यायचंय. याचं उत्तर मी तुम्हाला नंतर सांगेन.

Sam
What do you think? I think someone’s eyes are very important.

Kee
No, handshakes are important for me. If they don’t have a good strong handshake, they will make a very bad first impression on me.

Tejali
अच्छा Handshake म्हणजे हस्तांदोलन, पण की, ते आपल्या options मध्ये दिलेलं नाहीये.
Kee
I don’t care. That’s the first thing I notice.

Sam
But, Kee, didn’t you hear the news the other day from Princeton University?

Kee
No!

Sam
Well, let’s hear it now.

News insert
The moment we see a photograph of someone, we can make an instant judgement about them. But that doesn’t mean these first impressions are right, of course. A Professor from Princeton University in the U.S. has spent many years studying first impressions from faces and says there is no solid evidence that these judgements are correct about the character of the person.

Sam
See, that study says that you shouldn’t judge a person immediately when you first meet them…

Kee
I know that’s what they say, but I can’t help it.

Sam
So, you always make an instant or snap judgement when you meet new people, do you?

Tejali
“An instant judgement” or “snap judgement” म्हणजे पहिल्याच भेटीत मत बनवणे किंवा चटकन बनवलेलं मत. तू सुद्धा लगेच तुझं मत बनवलं होतस का ?

Kee
Yes, of course, I did. My snap judgment was that you had a strong handshake and I thought you were very confident. Not like Sam!

Tejali
Oh, Kee, thank you.

Sam
But, Kee, how can someone’s handshake really tell you anything about them? I think the old expression is true: ‘don’t judge a book by its cover’.

Tejali
I agree Sam! “Don’t judge a book by its cover” म्हणजे पुस्तकाच्या कव्हर वरून त्याची परीक्षा करू नये, म्हणजेच कोणाबद्दलही वर वर पाहून मत बनवू नये. पण लोक तसं करतात. त्यावरून आठवलं, मी तुम्हाला मगाशी एक प्रश्न विचारला होता, कुठल्या गोष्टीवरून लोक तुमच्याबद्दल first impression बनवतात? आणि त्याचं उत्तर आहे तुम्ही किती वेळाने हसता. चटकन दिसणारं हसू अप्रामाणिक, खोटं वाटू शकतं, पण चेहऱ्यावर हलकंच आलेलं स्मितहास्य तुमचा खरेपणा दाखवतं.

Kee
Don’t judge a book by its cover is for people who don’t trust their instincts! I’m always right when I first meet someone.

Sam
Maybe not, Kee. The study says that first impressions are NOT a good way of judging someone’s character.

Tejali
Exactly! Character तेच म्हणतीये मी. Character म्हणजे चारित्र्य, त्याचं व्यक्तिमत्व.

Sam
You really need to get to know someone before you can learn about their character, know who they really are.

Kee
Yeah, but the few times I told myself to keep an open mind, my instincts ended up being right.

Tejali
“Keep an open mind” म्हणजे व्यापक दृष्टिकोन ठेवणे. It’s always important to keep an open mind, I think.

Sam
Give me one example of when you’ve kept an open mind, Kee!

Kee
I tried to keep an open mind when I first met you because I knew we would be working together…

Sam
…And?

Tejali
Oh oh, this could be interesting.

Kee
And my instincts were correct! You smile too much.

Sam
What do you mean I smile too much? I’m friendly!

Kee (underlined bits fade out)
Yes, very friendly.

Sam
Oh, you’re so frustrating.

Tejali
कीला प्रथमदर्शी मत जास्त महत्वाचं वाटतंय. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही असं चटकन एखाद्यबद्दल मत बनवता का , की तुम्ही मोकळ्या मनानं विचार करून मग निर्णय घेता?

जाता जाता आजचे शब्द बघू. ते सगळे शब्द लोकांना भेटण्याशी निगडीत होते.

“An instant or snap judgement”, म्हणजे पहिल्या भेटीत मत बनवणे किंवा चटकन बनवलेलं मत.

एखाद्याबद्दल लगेच मत बनवू नये असं सांगण्यासाठी “don’t judge a book by its cover”, असं म्हणतात.

“character”, म्हणजे माणसाचं चारित्र्य, त्याच्या व्यक्तिमत्वाचे गुण.

आणि “Keep an open mind” म्हणजे व्यापक दृष्टीकोन.

आज इतकंच..पुन्हा भेटू पुढच्या आठवड्यात... bye

 

चला बघूया काय काय समजलंय तुम्हाला. योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा.

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.

First Impressions

4 Questions

योग्य पर्याय निवडा.

Choose the correct answer 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

English Together चे पुढचा भाग नक्की बघा. यात तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयावर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • an instant or snap judgement
  पहिल्या भेटीत मत बनवणे किंवा चटकन बनवलेलं मत.

  don’t judge a book by its cover
  एखाद्याबद्दल चटकन मत बनवू नये.

  character
  चारित्र्य, व्यक्तिमत्वाचे गुण.

  to keep an open mind
  व्यापक दृष्टीकोन.

  first impression
  प्रथमदर्शी मत

  handshake
  हस्तांदोलन

  judge
  मत व्यक्त करणे

  I can’t help it
  मी काही करू शकत नाही.

  instinct
  प्रवृत्ती