Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 23

Today we will be discussing the idea that our relationships with animals can lead to positive health benefits.
આજે ચર્ચા કરીશું કે પ્રાણીઓ સાથે આપણા સબંધો કેવી રીતે આરોગ્ય માટે લાભદાયક છે. 

Session 23 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Pet Therapy

Today we will be discussing the idea that our relationships with animals can lead to positive health benefits.
આજે ચર્ચા કરીશું કે પ્રાણીઓ સાથે આપણા સબંધો કેવી રીતે આરોગ્ય માટે લાભદાયક છે.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Phil
Hi, I’m Phil! Have you seen Tom? He’s supposed to be here recording.

પ્રેઝન્ટર
No, I haven’t. He’s usually here by now.

Tom
Hi guys, sorry I’m so late. [sound effect, dog barking].

Phil
What’s that?!

Tom
Who? This? This is my dog. She is Molly, she’s my good girl etc.

Phil
You’ve brought your dog into the studio?!

Tom
Well, today we’re talking about being with animals, so I thought it might help to get us in the mood.

પ્રેઝન્ટર
That’s right! આજે વાત કરીશું કે પ્રાણીઓ સાથેના સબંધો કેવી રીતે આપણાં આરોગ્ય માટે લાભકારી છે. અમેરીકા સ્થિત Harris Corporation દ્વારા એક સર્વેક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં એ જાણવાની કોશીશ થઈ કે કેટલા ટકા લોકો ‘pet’ ને પોતાનાં પરિવારનો સદસ્ય ગણે છે. સર્વેક્ષણના તારણો ઘણાં રસપ્રદ છે. ગુજરાતીમાં ‘pet’ નો અર્થ થાય છે પાળેલું પ્રાણી.
તો મિત્રો, તમારા મતે કેટલા ટકા લોકો ‘pet’ ને પોતાનો પરિવારનો હિસ્સો ગણે છે?

અ) 30%
બ) 60%
ક) 90%

Phil
Well, I have a pet fish, but I don’t know if I’d say it was family… I do like watching it swim, though.

પ્રેઝન્ટર
ભારતમાં ‘pet’ ને લોકો પરિવારના સદસ્યની જેમ જ સાચવે છે. હવે તમે BBC Farming Today નાં ન્યૂઝ સાંભળો જેમાં યુ.કે. ના એક ફાર્મ વિશે વાત કરવામાં આવી છે. ફાર્મમાં લોકો લામાઝ સાથે લાંબા ‘walk’ પર નીકળે છે, જે એક પ્રકારની થેરપી છે.

News insert

Presenter

These camel-like creatures originate from South America, but Jacob, Bramble and Joshua live in Old Bolingbroke. They've undergone two years of training at a local community farm, so they're used to people and traffic. And now, Angie Beal from Desired Change says they are helping to improve the health and wellbeing of local walkers.

Angie
We deal with a lot of people who may have been in hospital; heart attacks, strokes, operations of different sorts, who actually now want to get fit again. Everybody that comes to us has the opportunity to have their own personal programme written for them. So we can walk anything from five minutes to two hours.

Tom
incredible! It sounds like llamas can help us to improve our wellbeing.

પ્રેઝન્ટર
Yes! ‘Wellbeing’ એટલે સુખાકારી. I see how pets can improve our wellbeing, but so can lots of things, like yoga, for example!

Phil
Yes, but I suppose in this case the animals are providing treatment to people who already have problems.

પ્રેઝન્ટર
‘Treatment’ નો અર્થ થાય છે સારવાર. Do you think an animal can really provide treatment in the same way as a doctor?

Tom
Well, I don’t think that all problems are treatable with animals! Although, did you know there is actually have a name for using animals as a form of treatment? It’s called Animal-Assisted Therapy!

પ્રેઝન્ટર
‘Therapy’ means ઉપચારપદ્ધતિ. I still think I would prefer traditional therapy.

Phil
I imagine it’s like in the news story. People take the animals outside for walks, so it encourages them to exercise and get some fresh air.

Tom
Yes, I think the idea is that the animals can help us get back on our feet again once the danger has passed.

Phil
You mean help us to stand up?

પ્રેઝન્ટર
No, to get back on your feet means to recover!

Tom
But, in this case, they are doing this by helping people to walk! So I suppose you’re both right.

Phil
Also, I think that people might find spending time with animals therapeutic as they don’t get lonely.

પ્રેઝન્ટર
Hmm… that makes sense. ‘Therapeutic’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું ઉપચારાત્મક. I suppose animals are good company, and company is therapeutic. Perhaps it’s better to describe this approach as an ‘alternative therapy’ એટલે વૈકલ્પિક ઉપચાર.

Tom
Speaking of which, shouldn’t you tell us the answer to today’s quiz?

પ્રેઝન્ટર
That’s right! તો પ્રશ્ન હતો કે કેટલા ટકા લોકો ‘pet’ ને પોતાના પરિવારનો ભાગ ગણે છે? અને જવાબ છે ક) 90%. સર્વેક્ષણમાં 95% લોકોએ કહ્યું કે તેઓ ‘pet’ ને પરિવારનો ભાગ ગણે છે.

Phil
Do you feel the same way about Molly, Tom?

Tom
Of course! She’s like my sister! It’s impossible to feel stressed with such a beautiful dog around!

પ્રેઝન્ટર
‘Stressed’ નો અર્થ થાય છે તાણ અનુભવવો. But everyone feels stressed out sometimes. I still don’t think we should all bring our dogs to work.

Tom
Well, she helps me to destress and she doesn’t cause any problems. She just sits there like a good girl.

Phil
Hey! She’s trying to eat my sandwich! Stop it!

પ્રેઝન્ટર
મને નથી લાગતું કે ફિલ આ અનુભવને ‘therapeutic’ તરીકે જોશે. મિત્રો, આજે જે પણ શીખ્યા એનું પુનરાર્વતન કરી લઈએ. ‘Llamas’ ને લમાઝ જ કહીશું. આ ઊંટ જેવું પ્રાણી છે જે મુખ્યત્વે દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળે છે. ‘Wellbeing’ means સુખાકારી જ્યારે ‘treatment’ એટલે સારવાર. ‘Therapy’ એટલે ઉપચારપદ્ધતિ અને ‘stress’ નો અર્થ થાય છે તાણ અનુભવવી. આવા જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું English Together માં. ત્યાં સુધી…Bye!

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

 

Pet Therapy

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોનો સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together, when we will discuss another topic to learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Session Vocabulary

 • llama
  લામાઝ - ઊંટ જેવું પ્રાણી છે જે મુખ્યત્વે દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળે છે
  wellbeing
  સુખાકારી
  treatment
  સારવાર
  therapy
  ઉપચારપદ્ધતિ
  therapeutic
  ઉપચારાત્મક
  alternative therapy
  વૈકલ્પિક ઉપચાર
  to get back on your feet
  સાજો થવું
  stressed
  તાણ અનુભવવો