Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 5

Listen to Phil and Georgina talk about strange British sports and traditions, and introduce some compound adjectives.
బ్రిటన్‌లో కొన్ని చాలా విచిత్రమైన, వింతైన ఆటలు ఆడతారు. ఇవన్నీ సంప్రదయాబద్దంగా, ఆనవాయితీగా కొనసాగుతున్న క్రీడలు. ఇలాంటి weird British sports గురించి ఫిల్, జార్జీనా మాట్లాడుతున్నారు. మాటల్లో చాలా రకాలైన compound adjectives వాడారు. జాగ్రత్తగా వింటూ నేర్చుకోండి.

Sessions in this unit

Session 5 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Weird British sports!

ఆడియో వినండి. ప్రెజంటర్స్ ఒకరితో ఒకరు ఏకీభవిస్తున్నారా?

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య
హలో, New English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఇవాళ బ్రిటన్ లో జరిగే weird British sports గురించి Phil and Georgina మాట్లాడబోతున్నారు. బ్రిటన్‌లో కొన్ని చాలా విచిత్రమైన, వింతైన ఆటలు ఆడతారు. ఇవన్నీ సంప్రదయాబద్దంగా, ఆనవాయితీగా కొనసాగుతున్న క్రీడలు. ఉదాహరణకు annual cheese rolling race  కొండమీంచి ఒక పెద్ద చీజ్ ముద్దను దొర్లిస్తారు. దాన్ని ఎవరు ముందు పట్టుకుంటారో వాళ్లు గెలిచినట్టు. ఆ చీజ్ వెనకలా పరిగెడుతూ, దొర్లుతూ దాన్ని పట్టుకోవడానికి సభ్యులు పోటీపడతారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన ఆట. వాలుగా ఉన్న కొండమీంచి జారిపోయి, దొర్లిపోయి దెబ్బలు తగిలించుకునే ప్రమాదం ఉంది. ఒక్కొసారి ప్రాణహాని కలగొచ్చు. అందుకే దీన్ని అందుకనే దీన్ని ‘death-defying’ అని పిలుస్తారు. ఇది ఒక compound adjective. దీనర్థం ‘చాలా ప్రమాదకరం’ అని. ఇవాళ ఇలాంటి compound adjectives గురించి తెలుసుకుందాం. 

Phil
So Georgina, what other weird British traditions have you heard of? 

Georgina
Well, it’s not a sport, but in some villages in Britain they do well dressings. They are a deep-rooted tradition. In other words, they are something that the whole village does each year and some people think they date back to thousands of years ago!  

సౌమ్య
Well అంటే బావి లేదా నుయ్యి. ‘A well dressing’ అంటే బావిని పువ్వులతో అలంకరించడం. 

Phil
I don’t think I’ve ever seen a well dressing. What are they?

Georgina
Well, every year villagers create beautiful pictures made from flowers around the wells in the village. They take months to design and build! It sounds quite old-fashioned - not at all modern, but people come from a long way to see them from all around the world - they are world-famous!

Phil
Talking about world-famous, do you know about the World Bog Snorkelling Championships that are held in Wales? 

సౌమ్య
Snorkel అంటే తెలుసు కదా. సముద్రాలు, నదులలో నీటి ఆడుగున ఈదుతున్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవడం కోసం నోటినుంచి ఒక గొట్టం పెట్టుకుంటారు. ఆ tube ని Snorkel అంటారు. ‘Bog snorkelling’ అంటే ఆ Snorkel పెట్టుకుని బురదలో ఈదడం. 

Georgina
That sounds totally strange, who would want to get completely covered in wet mud while trying to swim in a water-filled hole?

Phil
Don’t be so narrow-minded! It might be a lot of fun. It’s not like you can see anything - the only thing you need to worry about is the ice-cold water!   

Georgina
These sports are not widely-recognized outside of Britain – not many other countries know about them. However, they are long-standing British traditions – people have been doing these activities for a long time. As well as weird British sports, there are also some mind-boggling laws too!

సౌమ్య
ఒక అంశం గురించి ఎక్కువ సమాచారం తెలుపడానికి compound adjectives బాగా ఉపయోగపడతాయి.  సరే ఇంకేం వేలంవెర్రి క్రీదల గురించి చెబుతారో విందాం.

Georgina
Actually, talking about unusual British traditions, did you know that until 1976 taxi drivers had to carry a bale of hay in their cab?

సౌమ్య
‘A bale of hay’ - ఎండుగడ్డి మోపు.

Phil
That’s mind-blowing - I don’t think you normally find any hungry horses or cows on a busy road.

Georgina
No, I agree it’s crazy, but it is also illegal to carry a plank of wood across the road in some areas of Britain.

సౌమ్య
‘A plank of wood’ - బల్ల చెక్క.

Phil
So, what happens if I buy some wood and I need to get it from my car into my house?

Georgina
Well, I guess you might get into trouble with the police! What other strange British traditions are there?

Phil
What about strange food? Marmite is mouth-watering, in other words delicious, but not everyone thinks that a marmite and cheese toasted sandwich tastes good!

Georgina

No! Whoever invented that brown salty food was crazy. I mean I know it’s great if you are health-conscious and are keen to be healthier, but I hate it. 

Phil
What about Scottish haggis? It’s disgusting.

Georgina
Well I think that’s very short-sighted of you, you are really missing out. I know it’s full of lots of different bits of meat including heart and is cooked in a stomach, but it’s very tasty. 

సౌమ్య
భలే వింత ఆటలు కదా! వీటి పుణ్యమా అని ఇవాళ మంచి compound adjectives నేర్చుకున్నాం. ఇకపై వాక్యాల్లో ఇవన్నీ వాడుతూ మంచి ఇంగ్లిష్ మాట్లాడొచ్చు, రాయొచ్చు. ఒక్కసారి ఇవాళ నేర్చుకున్నవాటిని మళ్లీ నెమరువేసుకుందామా! అవి: deep-rooted-లోతుగా నాటుకున్నది, old-fashioned-పాత శైలి, world-famous-ప్రపంచ ప్రసిద్ధి, water-filled-నీళ్లతో నిండినది, narrow-minded-సంకుచిత స్వభావము, ice-cold-అత్యంత చల్లని, widely-recognized-విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందినది, long-standing-దీర్ఘకాలం మన్నేది, mind-boggling-బుర్ర తొలిచే సందేహాలు, mouth-watering-నోరూరించేది, short-sighted-హ్రస్వదృష్టి.  సరే ఇవాళ్టి కార్యక్రమం ముగిసింది. వచ్చే వారం మరిన్ని కొత్త పదాలు, పదబంధాలు నేర్చుకుందాం. Bye.

Learn more! 

Compound Adjectives

Compound adjectives are describing words that are formed of two different words joined together, often with a hyphen between them.
They are a useful way to expand your vocabulary because they add an extra layer of description to the adjective. For example, saying something is famous is a good description, but saying it is ‘world-famous’ gives us much more information – it tells us that it is famous all around the world, not just in one place.

Weird British sports!

3 Questions

Choose the correct option.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group and tell us what you think about this story.
ఈ కథనం మీకు నచ్చిందా? మీ అభిప్రాయాన్ని మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లో మాతో పంచుకోండి.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మరింత ఉపయోగకరమైన భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికి పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • death-defying
  మరణాన్ని ఆహ్వానించేది/చాలా ప్రమాదకరం

  deep-rooted
  లోతుగా నాటుకున్నది

  old-fashioned
  పాత శైలి

  world-famous
  ప్రపంచ ప్రసిద్ధి

  water-filled
  నీళ్లతో నిండినది

  narrow-minded
  సంకుచిత స్వభావము

  widely-recognized
  విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందినది

  long-standing
  దీర్ఘకాలం మన్నేది

  mind-boggling
  బుర్ర తొలిచే సందేహాలు

  ice-cold
  అత్యంత చల్లని

  mind-blowing
  దిమ్మ తిరిగే

  mouth-watering
  నోరూరించేది

  health-conscious
  ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ/స్పృహ

  short-sighted
  హ్రస్వదృష్టి