Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 5

Listen to Phil and Georgina talk about strange British sports and traditions, and introduce some compound adjectives.
Phil ਅਤੇ Georgina ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਅਜੀਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਸਿੱਖੋ।

Sessions in this unit

Session 5 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Strange British Sports

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ Phil ਅਤੇ Georgina ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to English Together! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੀਬ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। Phil ਅਤੇ Georgina ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਨੀਰ ਰੋਲਿੰਗ ਦੌੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੋਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘death-defying’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ compound adjectives ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ Phil ਅਤੇ Georgina ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Phil
So Georgina, what other weird British traditions have you heard of?

Georgina
Well, it’s not a sport, but in some villages in Britain they do well dressings. They are a deep-rooted tradition. In other words, they are something that the whole village does each year and some people think they date back to thousands of years ago! 

ਰਾਜਵੀਰ
‘a well dressing’ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਫੁੱਲ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣਾ।

Phil
I don’t think I’ve ever seen a well dressing. What are they?

Georgina
Well, every year villagers create beautiful pictures made from flowers around the wells in the village. They take months to design and build! It sounds quite old-fashioned - not at all modern, but people come from a long way to see them from all around the world - they are world-famous!

Phil
Talking about world-famous, do you know about the World Bog Snorkelling Championships that are held in Wales?

ਰਾਜਵੀਰ
‘bog snorkelling’ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੈਰਦੇ ਹਨ।

Georgina
That sounds totally strange, who would want to get completely covered in wet mud while trying to swim in a water-filled hole?

Phil
Don’t be so narrow-minded! It might be a lot of fun. It’s not like you can see anything - the only thing you need to worry about is the ice-cold water!  

Georgina
These sports are not widely-recognized outside of Britain – not many other countries know about them. However, they are long-standing British traditions – people have been doing these activities for a long time. As well as weird British sports, there are also some mind-boggling laws too!

ਰਾਜਵੀਰ
ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈcompound adjectives ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਫ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ compound adjectives ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ Phil ਅਤੇ Georgina ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Georgina
Actually, talking about unusual British traditions, did you know that until 1976 taxi drivers had to carry a bale of hay in their cab?

‘a bale of hay’ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਗੇਰਾ ਲਈ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਡਲ।

Phil
That’s mind-blowing - I don’t think you normally find any hungry horses or cows on a busy road.

Georgina
No, I agree it’s crazy, but it is also illegal to carry a plank of wood across the road in some areas of Britain.

ਰਾਜਵੀਰ
‘a plank of wood’ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਫੱਟਾ।

Phil
So, what happens if I buy some wood and I need to get it from my car into my house?

Georgina
Well, I guess you might get into trouble with the police! What other strange British traditions are there?

Phil

What about strange food? Marmite is mouth-watering, in other words delicious, but not everyone thinks that a marmite and cheese toasted sandwich tastes good!

Georgina

No! Whoever invented that brown salty food was crazy. I mean I know it’s great if you are health-conscious and are keen to be healthier, but I hate it.

Phil
What about Scottish haggis? It’s disgusting.

Georgina
Well I think that’s very short-sighted of you, you are really missing out. I know it’s full of lots of different bits of meat including heart and is cooked in a stomach, but it’s very tasty.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲcompound adjectives ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। That’s it for this week’s English Together. Join us again next week for more vocabulary lessons. Bye!

Learn more! 

Compound Adjectives

Compound adjectives are describing words that are formed of two different words joined together, often with a hyphen between them.

They are a useful way to expand your vocabulary because they add an extra layer of description to the adjective. For example, saying something is famous is a good description, but saying it is ‘world-famous’ gives us much more information – it tells us that it is famous all around the world, not just in one place.

Strange British Sports

3 Questions

Choose the correct option.
ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group and tell us about this story.
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।.

Session Vocabulary

 • death-defying
  ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

  deep-rooted
  ਡੂੰਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ

  old-fashioned
  ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਦਾ

  world-famous
  ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ

  water-filled
  ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ

  narrow-minded
  ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲਾ

  widely-recognized
  ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

  long-standing
  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ

  mind-boggling
  ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ

  ice-cold
  ਬਰਫ਼ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ

  mind-blowing
  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ

  mouth-watering
  ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ

  health-conscious
  ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ

  short-sighted
  ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ