Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together 3

 • Completed

  Session 1

  1 Activity

  Bees

  02 Oct 2019

  Listen about bees and pollution, whilst also explaining this week’s vocabulary topic!
  आजच्या भागात मधमाशा आणि प्रदूषणाबद्दल ऐकू या.

 • Completed

  Session 2

  1 Activity

  Schadenfreude

  15 Oct 2019

  Listen to this audio where we are talking about ‘schadenfreude’ – a German word which is often used in English.
  इंग्रजीत इतर भाषांतून अनेक शब्द आले आहेत. आजच्या भागात आपण बोलतोय ‘schadenfreude’ या जर्मन शब्दाबद्दल. चला जाणून घेऊ. 

 • Completed

  Session 3

  1 Activity

  Robots on the road

  23 Oct 2019

  Listen to the discussion about driver-less cars and technological innovation, whilst also explaining this week’s vocabulary topic!
  Drive-less cars आणि  त्याचं तंत्रज्ञान याबद्दल जाणून घेऊ आजच्या भागात.  

 • Completed

  Session 4

  1 Activity

  Can our environment cause us stress?

  27 Nov 2019

  Listen to Roy and Georgina talk about how our environment can cause or prevent stress and how to use vague language
  चांगल्या वातावरणामुळे  तणाव कमी होण्यास मदत होते का? जाणून घेऊ. 

 • Completed

  Session 5

  1 Activity

  Weird British Sports

  02 Jan 2020

  Listen to Phil and Georgina talk about strange British sports and traditions, and introduce some compound adjectives.
  फिल आणि जॉर्जिना ब्रिटीशांचे  चित्र विचित्र खेळ आणि त्यांच्या परंपरांबद्दल सांगतायत. त्यासोबतच ते compound adjectives बद्दलही बोलतायत. चला ऐकू.

 • Completed

  Session 6

  1 Activity

  Can dogs smell cancer?

  13 Jan 2020

  Listen to Tejali, Roy and Georgina talk about how dogs may be able to smell cancer, and how to use animal metaphors.

 • Completed

  Session 7

  1 Activity

  Animal Behaviour

  11 Feb 2020

  Listen to Georgina and Sam talk about unusual animal behaviour, and introduce some multi-word verbs.
  जोर्जिना आणि सॅमसोबत आज multi-word verbs बद्दल जाणून घेऊ.

 • Completed

  Session 8

  1 Activity

  Could Cactus Replace Plastic?

  26 Feb 2020

  Listen to Roy and Sam talk about recycling and alternatives to plastic, while also using collocations that use the word ‘make’.
  आज आपण प्लास्टीकसाठी असलेल्या पर्यायांचा विचार करणार आहोत. यासोबतच ‘make’ चा वापर केलेले काही collocations ही आपण ऐकणार आहोत.

 • Completed

  Session 9

  1 Activity

  International Space Station

  12 Mar 2020

  Listen to Sam and James talk about the International Space Station. They will also talk about adjectives ending in –able.
  आज आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकाबद्दल बोलू या. त्यासोबतच –ableने शेवट होणाऱ्या विशेषणांचा अभ्यास करू.