Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 7

In today’s episode we will be discussing the threats facing animals in different countries.
ఇవాల్టి ఎపిసోడ్‌లో వివిధ దేశాల్లో వన్యప్రాణులకు పొంచి ఉన్న ముప్పు గురించి చర్చిద్దాం.

Sessions in this unit

Session 7 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Extinction

In today’s episode we will be discussing the threats facing animals in different countries.
ఇవాల్టి ఎపిసోడ్‌లో వివిధ దేశాల్లో వన్యప్రాణులకు పొంచి ఉన్న ముప్పు గురించి చర్చిద్దాం.

Quiz

Approximately what percentage of turtle doves (an English bird) have disappeared in the last twenty years?
a) 50%
b) 75%
c) 90%
Listen ahead to discover the answer!

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Tom
Hi everybody! I’m Tom. Thanks for joining us again!

Sam
Hello, I’m Sam! Today’s episode is going to begin a little differently. I’m going to play you a clip from a BBC Radio 4 documentary called Extinct!

సౌమ్య
Oh! ‘Extinct’ అంటే అంతరించిపోవడం, right?
Sam
That’s right. We say ‘extinction’ to describe the process of becoming extinct. Listen to the clip, which animal does the presenter say is in danger of extinction (or of becoming extinct)?

Andrew
We're on a river flowing through the countryside of Assam in North-East India. A fisherman casts his net from the bank into this tributary of the mighty Brahmaputra.

Colleague
Yes, there are dolphins. Just where these two currents are, there are dolphins.

Andrew
The Ganges river dolphin, foraging where two branches of the river meet. This used to be a common sight throughout the whole Brahmaputra and Ganges river systems, but its rarity these days is leading us to think that this species ultimate fate might be the same as its Chinese cousin, the Yangtze river dolphin, declared functionally extinct.

సౌమ్య
oh! డాల్ఫిన్స్!

Tom
So, which species of animal are under threat in your country?

సౌమ్య
‘Species’ అంటే జాతులు. ‘Under threat’ అంటే ముప్పు వాటిల్లడం – మన రాష్ట్రంలో పిచుకలు దాదాపు అంతరించిపోతున్నాయనే చెప్పాలి. నగరాల్లో అయితే అవి అసలు కనిపించడమే లేదు. వేగంగా మారుతున్న మారుతున్న వాతావరణం, కాలుష్యం, సెల్ టవర్ల వలన కలిగే రేడియేషన్..వీటన్నిటి ప్రభావం పిచుకలపై పడుతోందని, మెల్లిమెల్లిగా పిచుకలు పూర్తిగా అంతరించిపోయే ముప్పు పొంచి ఉందని చాలామంది ఆవేదన చెందుతున్నారు.

Sam
Well, let’s turn this into today’s question. In Britain we have a beautiful bird called the turtle dove. What percentage of UK turtle doves have disappeared in the last 20 years?

a) 50 %
b) 75%
c) 90%

సౌమ్య
All of those numbers are huge! Who’s counting these birds?

Sam
Well, in this survey, it’s the Royal Society for the Protection of Birds. But just because they’re counting them, it doesn’t mean they’re accountable.

సౌమ్య
Right! ‘To be accountable’ అంటే జవాబుదారుగా ఉండడం. There’s so much wildlife in our countries though! And, if nobody owns it, who has accountability for looking after it?

Tom
Maybe the government, maybe all of us, I’m not sure. I suppose we all need to help with conservation, really.

సౌమ్య
‘Conservation’ అంటే పరిరక్షణ. ఈమధ్య మన దేశంలో రాబందుల సంఖ్య రాను రాను తగ్గిపోతోందని వాటి పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం నడుం కట్టింది. మన దేశంలో 9 జాతుల రాబందులు ఉన్నాయి. వాటి సంఖ్య గణనీయంగా 99 శాతానికి తగ్గిపోయిందిట. వీటి సంరక్షణకై వివిధ రాష్ట్రాల్లో రాబందుల రెస్టారంట్లు ఏర్పాటు చేసారు. అలాగే 2001 లో హరియాణాలో Vulture Conservation and Breeding Centre ను స్థాపించారు. ఇలాగే అనేక రకాల వన్యప్రాణుల సంరక్షణార్థం ప్రభుత్వం వివిధ పథకాలు ప్రవేశపెడుతోంది.

Tom
Unfortunately, in my opinion, with population growth continuing at the current rate, it’s only going to get more difficult for animals! They are already hunted, eaten and used for clothes!

Sam
That’s quite a pessimistic view, Tom.

సౌమ్య
‘Pessimistic’ అంటే నిరాశావాదం. Animals are often treated badly but I think people are becoming more aware of environmental factors.

Sam
Yes, the study by the RSPB said that farming was one of the main causes for environmental destruction. The fact that they’re reporting on this, and that we’re talking about it now, shows that people are thinking seriously about these things!

సౌమ్య
Yes, surely that’s a cause for optimism. ‘Optimism’ అంటే ఆశావాదం.

Tom
Well, I’m not convinced. Try telling that to the turtle dove. How many of those are left?!

Sam
Ah! Not many, unfortunately. Let’s give you the answer to today’s quiz. According to the survey, more than 90% of the British turtle dove population has disappeared since 1995.

సౌమ్య
Oh no! That’s so sad!

Sam
Hopefully our awareness has been raised enough to limit the rate of extinction, though?

Tom
There’s that optimism again! I think it’s a disaster already, actually!

Sam
Fair enough, I don’t disagree with you on this occasion, actually.

సౌమ్య
హ్మ్! సరే, ఇవాళ నేర్చుకున్న కొత్త పదాలేమిటో మరోసారి పరిశీలిద్దాం. ఇవాళంతా మనం వన్యప్రాణుల మనుగడకు ముప్పు వాటిల్లడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా! ‘Extinction’ అంటే అంతరించిపోవడం. అలా అంతరించిపోకుండా, వాటి పరిరక్షణ – ‘conservation’ కోసం మన దేశాల్లో తీసుకుంటున్న వివిధ చర్యల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. వన్యప్రాణుల మనుగడ గురించి Tom కొంచం ‘pessimistic’ - నిరాశావాదిగా మాట్లాడారు. కానీ Sam చాలా ‘optimistic’ గా మాట్లాడారు. మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? వన్యప్రాణుల పరిరక్షణ విషయంలో మీరు ఆశావాదులా? నిరాశావాదులా? మన దేశంలో ఏ ప్రాణులకు ఎక్కువ ముప్పు ఉందని మీరనుకుంటున్నారు? ఈ అంశం గురించి మీ అభిప్రాయమేమిటో మా ఫేస్బుక్ పేజ్‌లో చెప్పండి.
Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!

Language

Extinction

This word appears in several forms in the episode. Extinct is a word we use to describe a species (జాతులు) of animal which no longer exists. We often using the verb ‘become’ with extinct.
The process of becoming extinct is called extinction.

Polar bears are in danger of becoming extinct.

We use the passive voice to emphasise the person or thing that is affected by a change. It is often used in the context of extinction. We form the passive using (be) + past participle.

Rhinos are killed for their horns.
The dodo was hunted to extinction.

Optimism/Pessimism
When someone has a positive attitude to something we can say that they are optimistic. The noun form is optimism.
Conversely, when someone has a negative way of thinking about things, we can say that they are pessimistic. The noun form is pessimism

The people are optimistic that the new government will be effective.
After the other team scored four goals, there was a sense of pessimism amongst the football fans.

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Extinction

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన మాటతో పూర్తి చేయండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • extinction
  అంతరించిపోవడం
  extinct
  అంతరించిపోయిన
  dolphin
  డాల్ఫిన్
  species
  జాతులు
  under
   threat
  ముప్పు పొంచి ఉండడం
  (to be) accountable
  జవాబుదారుగా ఉండడం
  conservation
  పరిరక్షణ
  pessimistic
  నిరాశావాదం
  optimistic
  ఆశావాదం