Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 17

How important is it to show up when you’ve booked a table? Today we are discussing the relationship between restaurants and their customers.
రెస్టారెంట్‌లో టేబుల్ బుక్ చేసుకున్నాక వెళ్లకపోవడం ఎంతవరకు సబబు? ఇవాళ రెస్టారంట్స్, వాడుకదారుల మధ్య నడిచే కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాల గురించి చర్చిద్దాం.

Sessions in this unit

Session 17 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Restaurant no-shows

How important is it to show up when you’ve booked a table? Today we are discussing the relationship between restaurants and their customers.
రెస్టారెంట్‌లో టేబుల్ బుక్ చేసుకున్నాక వెళ్లకపోవడం ఎంతవరకు సబబు? ఇవాళ రెస్టారంట్స్, వాడుకదారుల మధ్య నడిచే కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాల గురించి చర్చిద్దాం.

Quiz

What percentage of restaurants in the USA offer a service which allows people to order their food online?

a) 27%
b) 37%
c) 47%

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య 
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ…Tom, Sian.

Tom 
Hi everybody, welcome to today’s episode!

Sian 
Hi, I’m Sian! Before we begin, I have a question… Would you two like to go for dinner this evening?

Tom 
Oh, that sounds nice!

సౌమ్య 
I’m not sure… / maybe…

Sian
We can have a Korean or an Indian. 

సౌమ్య 
I want Indian. రెస్టారంట్స్ గురించి ఒక క్విజ్ చూద్దామా?! ఇవాల్టి ప్రశ్న ఏమిటంటే, the National Restaurant Association ప్రకారం అమెరికాలో ఎంత శాతం రెస్టారంట్లు ఆన్‌లైన్‌లో టేబుల్ బుక్ చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తాయి?

a) 27%
b) 37%
c) 47%

జవాబు తరువాత చెప్తాను.

Sian 
The internet is great! I’ve already used it to reserve tables at both restaurants!

Tom 
You can’t reserve tables at both restaurants! We’ll be no-shows!

సౌమ్య
I’m not sure how I feel about this… సరే, BBC Radio 4 లో వచ్చే You and Yours కార్యక్రమంలోని ఈ భాగాన్ని విందాం. A restaurant owner is discussing the impact of people who don’t show up for a meal. How have these no-shows, affected his business? అంటే సీట్లు రిజర్వ్ చేసుకున్నాక రెస్టారంట్‌కు వెళ్లకపోతే ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ no-shows అంటే వెళ్లకపోవడం.

Presenter 
Damian Wawrzyniak runs the House of Feasts restaurant in the village of Eye Green near Peterborough. There’s little to no passing trade, so bookings are crucial. No-shows can be devastating.

Damian
I remember we had one weekend where probably, in total, over thirty-odd people didn’t show up. We tried to call, email, there was no answer, no response. We lost nearly two and a half, three thousand pounds on one weekend. And out of this I need to pay the electricity I need to pay the bills, I need to pay the staff, rent, business rates, blah blah blah, the list is endless!

Tom 
You see, Sian?! He lost three thousand pounds! No wonder restaurants are strapped for cash!

సౌమ్య 
To be strapped for cash అంటే డబ్బు కొరత ఏర్పడడం. మనదేశంలో ఆన్‌లైన్ బుకింగులు ఇంకా అంత విస్తరించలేదు. పెద్ద నగరాల్లో కొన్ని రెస్టారంట్లలో ఉన్నాయి. వాళ్లు కూడా మనం బుక్ చేసుకున్నాక ఒక అరగంటో, గంటో టైమిస్తారు. ఆ తరువాత మనం వెళ్లకపోతే బుకింగ్ కేన్సిల్ చేస్తారు. ఈ రకమైన పద్ధతి మనకి చాలా తక్కువ. కాబట్టి మనకిక్కడ రెస్టారంట్లలో ఇలాంటి డబ్బు ఇబ్బందులు ఉండవు. ఇక్కడ చాలామటుకు నేరుగా వెళ్లి భోజనం చేసే పద్ధతే ఉంటుంది…no shows ఎక్కువ ఉండవు.

Sian 
They can't be cash-strapped! They’re already expensive!

Tom 
If we don’t show up at the restaurant then the prices are going to increase! Restaurants need to compensate themselves for their lost earnings!

సౌమ్య 
Show up అంటే హాజరవడం. Compensate అంటే నష్టపరిహారం చెల్లించడం.  Oh no! I don’t want to compensate restaurants because other people are no-shows!

Sian 
Well, I don’t feel too bad, to be honest. I see what you mean about there being scope for abuse in the booking system – people often don’t show up for their tables. But there’s scope for abuse in the restaurant industry, too!

సౌమ్య
Why do you think there’s scope for abuse?  Scope for abuse అంటే దుర్వినియోగం చేసే ఆస్కారం ఉంది అని అర్థం.

Sian
Well, some restaurants don’t pay their staff well. Some overcharge tourists... They’re certainly not perfect! The man in the news shouldn’t complain – it’s the pot calling the kettle black!

సౌమ్య 
That’s appropriate for our restaurant episode! ‘The pot calling the kettle black’ అనేది ఒక సామెత. అంటే మన తప్పుల్ని ఎంచకుండా అలాంటి తప్పులే ఎదుటివాళ్లు చేసినప్పుడు ఎత్తిచూపడం. మన గురివింద గింజ సామెత లాగ.

Sian 
Exactly! And now some restaurants have started to name-and-shame their no-shows on social media! That’s not very friendly, either!

సౌమ్య 
Name-and-shame అంటే ఎవరైనా అనుచితంగా ప్రవర్తించినప్పుడు వాళ్ల తప్పులను, వాళ్ల పేర్లతో సహా బట్టబయలు చెయ్యడం.  సరే, ఇవాల్టి క్విజ్ కు జవాబు (b). అమెరికాలో 37% రెస్టారంట్స్ ఆన్‌లైన్‌లో టేబుల్ బుక్ చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తాయి.

Tom 
Listen, It sounds to me like there’s a lack of trust between restaurants and their customers. In my opinion, most restaurants are perfectly honest and professional! And, speaking of which, are you going to come to dinner with us this evening?

సౌమ్య 
I’m not sure…I’ll tell you later. Or maybe I’ll just be a no-show.

Sian 
Hey! You can’t do that! How rude!

Tom 
You see Sian? That really is the pot calling the kettle black!

సౌమ్య 
That’s right! No-shows are really annoying! సరే, మీరేమనుకుంటున్నారు? No show అంగీకారయోగ్యమేనా? కాదా? రెస్టారంట్లలో no show ఫలితంగా ఏర్పడే డబ్బు కొరతకు compensate నష్టపరిహారం చెల్లించడంలో మీరు భాగం కావడం సబబా? కాదా? ఇవాళ నేర్చుకున్న మరికొన్ని పదాలు: strapped for cash - డబ్బు కొరత లేదా డబ్బు ఇబ్బంది, show up - హాజరవడం, scope for abuse - దుర్వినియోగం చేసే ఆస్కారం, the pot calling the kettle black - మన తప్పుల్ని ఎంచకుండా అలాంటి తప్పులే ఎదుటివాళ్లు చేసినప్పుడు ఎత్తిచూపడం, name-and-shame, తప్పులను లేదా మోసాలను పేర్లతో సహా బయటపెట్టడం. Thanks for joining us and see you next time for more English Together. Bye!

Language

Adjectives as nouns

We usually indicate nationality using adjectives. However, in the context of food, adjectives of nationality can be used as nouns to describe a type of cuisine. 

 • I really fancy Chinese tonight.

When we add an article, the noun can be understood as ‘a meal’.

 • Do you want to go out for an Indian?

the pot calling the kettle black

We use the expression ‘the pot calling the kettle black’ to suggest that the criticisms that a speaker makes regarding another person could also apply to the speaker themselves. It implies hypocrisy.

 • He told me I needed to eat more healthily and then went for a burger! That’s the pot calling the kettle black!
 • My father says I am a bad driver but he’s the one who damaged the car! Talk about the pot calling the kettle black…

Compensate

When we compensate someone, we provide them with something (usually money) in order to lessen the effects of a loss they are experiencing.

 • Restaurant owners have asked the council to compensate them for lost earnings after they closed the road outside the building.


Compensation is the noun form. It relates to the amount of money/object etc. offered and received by those involved.

 • I received compensation from my employer after I fell over on a wet floor in the office.

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Restaurant no-shows

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • no show 
  రెస్టారెంట్స్‌లో టేబుల్ బుక్ చేసుకున్నాక వెళ్లకపోవడం
  compensate
  నష్టపరిహారం చెల్లించడం
  strapped for cash
  డబ్బు కొరత/డబ్బు ఇబ్బంది
  show up
  హాజరవడం
  scope for abuse
  దుర్వినియోగం చేసే ఆస్కారం
  the pot calling the kettle black
  మన తప్పుల్ని ఎంచకుండా అలాంటి తప్పులే ఎదుటివాళ్లు చేసినప్పుడు ఎత్తిచూపడం
  name-and-shame
  తప్పులను లేదా మోసాలను పేర్లతో సహా బయటపెట్టడం