Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 9

Today we will be discussing the pros, cons and issues surrounding organic food.
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Sessions in this unit

Session 9 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Organic food or organic fad?

Today we will be discussing the pros, cons and issues surrounding organic food.
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Quiz
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ?
£1 billion
£2 billion*
£10 billion

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Tom
Hi everybody, I’m Tom. Welcome once again to English Together!

Phil
And I’m Phil. Welcome!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ‘organic food’ ਯਾਨੀ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Tom, Phil, what do you think of when I say the words ‘organic food’?

Tom
I think ‘organic food’ refers to food which is grown organically, or naturally, without the input of synthetic chemicals.

ਰਾਜਵੀਰ
Hmm… Synthetic chemicals ਮਤਲਬ ਬਨਾਵਟੀ ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥ।

Phil
It means fancy, expensive versions of normal food. I think it’s a bit of a fad.

ਰਾਜਵੀਰ
‘A fad’ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੁਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। How is a fad different from a trend, exactly?

Phil
A fad is a strong trend that doesn’t last very long. People forget about it very quickly, despite their initial interest.

ਰਾਜਵੀਰ
Ah Ok! So fad ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਲਣ ਹੈ। Fad or not, the organic food market is growing quickly! ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ: The Soil Association ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ UK organic food market ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ?
a) 1 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ
b) 2 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂ
c) 10 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ

Tom
That’s a lot of money for a fad, Phil.

Phil
I mean, I think trends are market-driven anyway.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Market-driven’ ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਚਲਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। Can you tell us more?

Phil
So, businesses will produce more of something, as they know people will continue to buy it, regardless of whether it’s good or not.

Tom
But I do think people have real concerns about things like animal welfare and the environment, don’t you?

ਰਾਜਵੀਰ
‘Animal welfare’ means ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ। That’s right! Do you know that organic farms can have up to fifty percent more wildlife around them?!

Phil
That’s very nice, but food grown normally, or conventionally, is fine! Synthetic chemicals allow us to grow more and they don’t affect nutrition!

ਰਾਜਵੀਰ
‘Nutrition’ ਮਤਲਬ ਪੋਸ਼ਣ। A number of children and women in India are dealing with mal-nutrition because of poor quality of food. That’s why people are shifting to organic food.

Tom
Hmm. I’m not sure either way. I think the jury’s out about whether organic food is actually any better for us nutritionally.

ਰਾਜਵੀਰ
‘The jury’s out’ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

Phil
I’m telling you that it isn’t any healthier! It’s just a faddy idea that people have that food suppliers are cashing in on!

ਰਾਜਵੀਰ
Oh my God ! ‘To cash’ ਮਤਲਬ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ। Why do you think that, Phil?

Phil
Well, let’s listen to the experts shall we? Here’s today’s clip from BBC Radio 4’s You and Yours.

ਰਾਜਵੀਰ
Good idea! ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ‘benefits’ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣੋਗੇ - ‘organic provenance’ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤ। ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Presenter
In 2009 the Food Standards Agency commissioned a study. It concluded that there are no important differences in the nutritional content or any additional health benefits of organic when it's compared with conventionally-produced food.
Dr Allison Tedstone, their Chief Nutritionist, says the current evidence doesn't support the idea that organic food is any better for you.

Dr Tedstone
Of course, there are people might want to consume organic food and it's to do with farming practice, to do with consumer choice. But, as a nation, we really need to focus on improving our diet, and I wouldn’t worry about the organic provenance of food.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ benefits, ਨਹੀਂ ਹਨ।

Tom
And she also suggested that our overall diet was more important than the way food is produced.

Phil
You see, it’s all a fad! No wonder people are cashing in! Are you going to tell us how big the market is in the UK?

ਰਾਜਵੀਰ
Ah yes! ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ B। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਹੈ।

Phil
Exactly, that’s far too much money to spend on unnecessary organic products. It’s ridiculous! You know what, I’m leaving. And I’m going to eat a nice, unhealthy, non-organic lunch!

Tom
Wow, he really isn’t a fan of organic food, is he?

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ‘synthetic chemicals’ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ organic food ਮਤਲਬ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ, ‘synthetic chemicals’ ਬਨਾਵਟੀ ਰਸਾਇਣ, ‘a fad’ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਣ, ‘market-driven’ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ‘animal welfare’ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ‘nutrition’ ਮਤਲਬ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ‘the jury’s out’ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਊਰੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Thanks for joining us and join us next week for more English Together! Bye!

Language

-driven
We use -driven as a suffix to indicate forces which strongly influence something.  It is always hyphenated in this form.

The old trains don’t use electric engines – they are steam-driven!
The trends in mobile phones are consumer-driven. Companies just give consumers what they want!

synthetic
Synthetic
describes products which are not made naturally. The products come from a process of chemical synthesis.
We often use this word to describe chemical production. The verb is to synthesise.

After his car accident, doctors were able to provide Adam with a new, synthetic leg. He can walk again!
Don’t eat junk food! All the flavour has been synthesised by scientists!

nutrition
Nutrition refers to the process of gaining the necessary products from food which allow us to grow. These chemicals, often vitamins and minerals, are called nutrients. If something helps our body to grow well we can say that it is nutritious.

Organic food or organic fad?

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.

English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • organic food
  ਜੀਵਨ ਭੋਜਨ

  synthetic chemicals
  ਬਣਾਵਟੀ ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥ

  a fad
  ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਚਲਣ

  market-driven
  ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੁਝਾਨ

  animal welfare
  ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ

  nutrition
  ਪੋਸ਼ਣ

  the jury’s out
  ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ t

  to cash in (on something)
  ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ