Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 8

Why do women live longer than men?
In today’s episode we will be discussing why, all over the world, women live longer than men.

Sessions in this unit

Session 8 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Why do women live longer than men?

Why do women live longer than men?
In today’s episode we will be discussing why, all over the world, women live longer than men.

ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ?

Quiz

Women live longer than men - what is the gap in life expectancy between the sexes?

a) 2 years

b) 4 years

c) 6 years

Listen to discover the answer!

 

 

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Sam
Hi, I’m Sam.

Tom
And I’m Tom. Hi everybody, thanks for joining us again!

Sam
Do you want to know something interesting, Tom?

Tom
Ok…but I don’t usually love your ‘interesting facts’, Sam!

Sam
Well, you’re probably not going to like this one, either, because…I’m going to live longer than you.

Tom
You’re going to live longer than me?! How do you know?

ਰਾਜਵੀਰ
She knows, Tom! Because it’s a fact – women live longer than men. World Health Organisation (WHO), ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2016 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ:
a) 2 ਸਾਲ ਦਾ
b) 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
c) 6 ਸਾਲ ਫ਼ਰਕ

Tom
Oh, so it’s not that big a gap! 6 years isn’t so bad!

ਰਾਜਵੀਰ
We’ll tell you the answer later. ਹੁਣ BBC ̓ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Newcastle University, ਦੇ Epidemiologist of ageing ਵਿਭਾਗ ਦੇ Professor Carol Jagger ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

News insert
Men seem to be less health-seeking and when they’re ill, they will tend to go to the GP less often than women, and they will adhere less to treatment than women do. Women seem to be programmed to live longer to care for the next generation and there’s some evidence that that carries on even further into grand-parenting, as well. Though I’m not saying that men are disposable, but women are needed to look after and bring up the next generation.

Sam
So, basically, men are worse at looking after themselves than women. They go to the doctor’s less, and adhere less to the treatment the doctor gives.

ਰਾਜਵੀਰ
‘To adhere to treatment’ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। So it seems that men don’t listen to what the doctors tell them.

Tom
Well, that’s not true! I always adhere to what the doctor says. After all, they are the experts. In fact, I’m definitely health-seeking, as well!

ਰਾਜਵੀਰ
‘To be health-seeking’ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ. Does that mean you go to the doctor’s often, Tom?

Tom
Well, not often, but if I need to go, I will. Everybody in my family is health-seeking. We’re not professional medics, so we listen to what they say!

Sam
Well, that’s very good, Tom, but you’re in the minority. Men are more likely to die of cancer and heart disease than women, and men drink, smoke and take more drugs than women.

Tom
Hang on, that’s not entirely fair. There are also other factors that contribute to men dying younger, too. We tend to do riskier jobs and tend to do more dangerous activities, for example.

ਰਾਜਵੀਰ
That’s true. There are few fields in which dominantly men work such as mining, construction labour etc. Working in such fields is not good for health. ‘To tend to do something’ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ।

Sam
Ok… but some of that is also your choice. Men tend to be attracted to risk, and women tend to focus on looking after their families. So we have to live longer or what would happen to the future of the human race?!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ:
a) 2 ਸਾਲ
b) 4 ਸਾਲ
c) 6 ਸਾਲ
ਜੁਆਬ ਹੈ 4.4 ਸਾਲ।

Tom
Ha, 4 years? That’s nothing! Sam, are you saying that women are responsible for the future of the human race all on their own and that men are disposable?

ਰਾਜਵੀਰ
‘To be disposable’ ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੂੰ ਇਤਸੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। Yes, what are you saying, Sam?

Sam
Of course not! I don’t think you’re disposable at all! How would I do this programme without you?

Tom
Well, if your facts are correct, you’ll have to one day! In fact, you’ll have to do it for 4 years.

Sam
My facts??

Tom
Yep, your fact, Sam. You’ll have to ask Sian to help you when I’m gone.

ਰਾਜਵੀਰ
Who would argue with you then, Sam?
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ‘tend to be less health-seeking’ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ‘adhere to treatment’ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ‘to adhere to treatment’ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ‘to be health-seeking’ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ, ‘to tend to do something’ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣਾ, ‘to be disposable’ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye.

 

Language


To adhere to something
When you adhere to something, you support or believe in an idea or plan or opinion. We often use it in a sentence with the words: ‘idea’, ‘plan’, ‘opinion’, ‘view’, ‘belief’.

Please stop trying to change things. Let’s adhere to the plan we’ve already discussed and agreed.
Paul doesn’t adhere to the view that technology improves our lives. He lives without electricity and loves it!

Treatment
When used in the context of medicine, treatment describes the process of giving medical care.
We follow it with the preposition of when we mention the disease.

We are working on a new drug for the treatment of tropical diseases.

If you are a patient, you ‘receive’ or ‘undergo’ treatment for something.

She’s currently undergoing treatment for cancer.
My brother is receiving treatment for a severe stomach bug.

To tend to do something
If you tend to do something, you usually do a particular thing, or something is generally true.

In London, people tend to use public transport to travel to work. It’s cheaper and quicker than driving.

To be disposable
If something is disposable, it is designed to be thrown away after it is used once or a few times.
Rather than using disposable razors, my father uses an old-fashioned razor blade to shave.

 Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.

ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Why do women live longer than men?

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • to adhere to something
  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ

  treatment
  ਇਲਾਜ਼ 

  to be health-seeking
  ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ

  to tend to do something
  ਸਹਿਜ ਸਭਾਅ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣਾ

  to be disposable
  ਨਸ਼ਟਹੀਣ 

  the GP (General Practitioner)
  ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ

  the downsides
  ਮਾੜੇ ਪੱਖ 

  to be programmed to do something
  ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋਣਾ

  riskier
  ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ/ਖ਼ਤਰਨਾਕ