Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 3

In today’s episode we will be discussing the relationship between food, the individual and the community.
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ।

Sessions in this unit

Session 3 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Eat your leftovers!

In today’s episode we will be discussing the relationship between food, the individual and the community.

ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ।

Quiz
What percentage of the world’s food is lost or wasted each year?
a) 10%
b) 20%
c) 30%
Listen to find out the answer! 

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Tom
Hi everybody, I’m Tom! Welcome to today’s episode of English Together.

Phil
Hi! I’m Phil.

Tom
Uh, Phil, are you going to eat the rest of that sandwich?

Phil
Uh, no, you can have it if you want!

Tom
Great! Thanks!

ਰਾਜਵੀਰ
You know, in a lot of places it would be considered impolite to eat someone else leftover food! Leftover ਮਤਲਬ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Tom
Why? There’s nothing wrong with eating leftovers.

Phil
Why don’t you just buy your own sandwich!

Tom
Because, Phil, there’s perfectly good food here that you’re just going to waste it!

ਰਾਜਵੀਰ
ਹਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। U.N. food and agricultural organisation, (FAO) ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
• 10%
• 20% ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
• 30%

Phil
Wow! That’s a lot, whatever the answer!

Tom
Well, Phil, you were just about to throw away your leftover sandwich!

ਰਾਜਵੀਰ
‘Throw away’ ਮਤਲਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। Why throw it away when Tom could eat it? BBC Radio Wales ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ Jason Mohammad ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਐਪ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Jason
Now a new smartphone app has launched in Cardiff which basically allows you to share any spare food. You take a picture of your unwanted grub, you upload it to the app and people then can decide if they want it or not. But would you eat a stranger's leftovers? Our reporter Llinos Pritchard has been asking some of Radio Wales' listeners in Bangor.

Llinos
Would you yourself be prepared to share your leftover food with your neighbour?

Guest
Yeah definitely, if you know your neighbour, and you know where it's coming from.

Tom
So, you see Phil, you don’t need to throw away your leftovers!

Phil
Maybe. It seems a bit unhygienic to me, to eat somebody else’s leftovers.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Unhygienic’ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾ਼ਫ-ਸੁਥਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. But they said that with the app you can see where your food comes from.

Phil
Well, that doesn’t mean it’s hygienic! I don’t know how my neighbours cook, so how can I trust their hygiene?

Tom
Oh Phil! Don’t be so sensitive! My point is that food is a valuable resource that shouldn’t be wasted. I think we need to create a more sustainable way of eating.

ਰਾਜਵੀਰ
Right! ‘Sustainable’ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Phil
Well, I’m sure most people would agree that it’s unsustainable to produce more than we need. We do live in a throwaway society, though!

Tom
You know, I actually agree, Phil! And, a note for our listeners. The action, to throw away, can also be used as a describing word, and the describing word is pronounced ‘throwaway’. So the action is ‘to throw away’ and the describing word is ‘throwaway’.

ਰਾਜਵੀਰ
Thanks Tom, ‘throwaway’ ਦਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਣੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆ ਵਸਤਾਂ। Finding ways to recycle throwaway food can definitely help sustain our food habits! Which is exactly what the app is trying to do, right?!

Tom
Exactly! Having extra food is something we can capitalise on!

ਰਾਜਵੀਰ
‘To capitalise on’ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ। ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ: ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 30% ਖਾਣਯੋਗ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Tom
Wow! Goodness! It’s so wasteful to squander a resource like that. That is so much food!

ਰਾਜਵੀਰ
‘To squander’ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ. It’s definitely annoying when people squander food.

Phil
You know what else is annoying?

Tom
What?

Phil
People pretending that they’re capitalising on extra food, when really, they are just too mean to buy their own sandwich!

Tom
Oh Phil! I already told you, it’s called sustainable eating! If you’re not going to eat the sandwich then I will eat it.

Phil
You’re unbelievable, Tom!

ਰਾਜਵੀਰ
Oh dear, ਟੌਮ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਉਦਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ‘commodity’ ਮਤਲਬ ਵਸਤੂ, ‘squander’ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ‘leftovers’ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ BBC Learning English-Punjabi ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Thanks for listening and see you next week for more English Together! Bye!

Word Forms
Several words in the programme appear in different forms.

leftovers
Leftovers is a plural noun which describes uneaten food.
Leftover is an adjective that can also describe uneaten food.

These words come from the expression left over, which describes material that has not been used after the completion of an activity.

You need to eat your leftovers! You will be hungry later!
Look at all those leftover vegetables on your plate!
There’s always a lot of food left over after Christmas dinner.

hygiene
Hygiene
is a noun relating to conditions or practices that help us to create a clean and safe environment. The adjective is hygienic.

Let’s eat at the expensive restaurant – it probably has better hygiene!
I heard the cheap restaurant was unhygienic.
The expensive restaurant is the most hygienic choice.

throwaway
‘Throwaway’ is an adjective which means ‘disposable’. It foten has negative connotations.

The two component words, throw and away can be used together as a separable phrasal verb.


He has a very throwaway attitude to relationships. He never takes them serious!
I threw away my old television when it broke.
Why didn’t you revise for the test? You’ve thrown it all away!

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।.

 

 

Eat your leftovers!

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • leftovers
  ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ

  throw away
  ਸੁੱਟਣਾ

  smartphone app
  ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਐਪ

  unhygienic
  ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ

  sustainable
  ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ

  to capitalise on
  ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ

  squander
  ਗੁਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ