Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 10

In today’s episode we are discussing the causes and effects of flooding around the world.
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Sessions in this unit

Session 10 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Flooding

In today’s episode we are discussing the causes and effects of flooding around the world.
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Quiz

How many people around the world have been affected by floods in the last twenty years?

1) 50 million
2) 1 billion
3) 2 billion

 

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Tom
Hi everybody, I’m Tom and it’s pretty wet here in the UK at the moment, isn’t it, Sian?

Sian
It certainly is! Hello everybody! Today we’re going to be talking about floods and flooding.

ਰਾਜਵੀਰ
A flood ਮਤਲਬ ਹੜ੍ਹ। ‘Flooding’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Here’s today’s question:
UK’s Channel 4 News ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ?
a) 50 ਮਿਲੀਅਨ
b) 1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
c) 2 ਬਿਲੀਅਨ

ਜੁਆਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBC Radio 4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Costing the Earth ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣੋ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ̓ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

News
Mark Gimmett is just one of the thousands of people who watched as their homes and belongings were ruined this summer by the worst floods in sixty years. The weather was, of course, the main cause, but 75% of our land is farmland and today Costing the Earth is asking if intensive farming is contributing to the problem and if farmers should be asked to change the way the farm to help avoid more floods.

Tom
So, the presenter mentioned how, mainly, the weather was responsible for floods but she also suggested that farming might have something to do with it, too.

Sian
I’m not sure, to be honest. People seem to blame farming for lots of things at the moment. It’s not the farmers’ fault that rivers are swollen, is it?

ਰਾਜਵੀਰ
‘Swollen’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ‘swell’ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ‘swollen’ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We can also use ‘swell’ and ‘swollen’ for injuries, right?

Sian
Correct, it’s not a very positive adjective, generally. Why do you think she blames farming, anyway?

Tom
She spoke about the quality of land used in farming. There’s an idea that as soil becomes eroded, it becomes less able to hold water.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Eroded’ ਮਤਲਬ ਖੁਰਨਾ And, as soil erosion occurs, ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ, it can loosen the land, too.

Sian
Exactly! So with more water and less stable land, is it any surprise that rivers burst their banks?

ਰਾਜਵੀਰ
Good point! ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ‘bank’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘To burst’ ਮਤਲਬ ਫਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ‘river has burst its banks’ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

Sian
Have any rivers near you ever burst their banks?

ਰਾਜਵੀਰ
Yes, recently Yammuna bank bursts. It can be very dangerous when river banks burst. Do you have any protection from flooding in the UK?

Tom
Well, in London we do have a flood barrier to make sure we aren't swept away but it’s getting very old.

ਰਾਜਵੀਰ
Ah! ‘To sweep away’ ਮਤਲਬ to remove completely. A flood barrier ਮਤਲਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ, even our county has flood barriers but sometimes during heavy rains these barriers fail to control water flow.

Sian
Anyway, talking of flooding around the world, can you give us the answer to today’s quiz?

ਰਾਜਵੀਰ
Certainly! Channel 4 News ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਬ ਹੈ ‘C’। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Tom
That’s more or less a quarter of the world’s population! Maybe flood barriers aren’t working well enough and we need some other preventative measures?

ਰਾਜਵੀਰ
‘Preventative measures’ ਮਤਲਬ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨੇ।

Sian
I know what measures I’m going to take to prevent my stuff getting damaged in floods.

Tom
What’s that Sian?

Sian
I’m going to buy a flat at the top of a very tall building. Perfect!

Tom
But if the soil around the building gets eroded, the building will be dangerous and it will be unstable…

Sian
Ah, oh yeah…

Tom
Never mind, you’ll have to find a new plan, Sian.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਨ! ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ‘floods’ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘swollen’ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Along with ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ, ‘soil erosion’ ਅਤੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘river banks’ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀਂ ‘burst’ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ‘preventative measures’ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘flood barriers’ ਮਤਲਬ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye!

 

Language

[to be] swept away

To sweep away means to remove something quickly and completely. Floods often sweep  away land, property and other things. Often, when talking about floods, we want to emphasise the things the flood has damaged. We then use the passive, [to be] swept away.

Be careful when you go swimming! The sea can sweep you away, even if you are a strong swimmer!
Houses and bridges were swept away in the recent floods.

swollen

If something is swollen it is enlarged (larger than normal).  The verb is to swell. We often use swollen as a negative adjective to describe something being larger than it should be. It is often used in the context of injuries.

My thumb was swollen for a week after I fell off my bike!

Football injuries are a common cause of swollen ankles.


erosion
Erosion
is the process of slow or gradual destruction. Often, water can be a main cause of erosion. The verb is to erode and the adjective is eroded.

People in the towns are concerned that the old bridge has suffered from erosion and is no longer safe.

The castle walls were once very strong, but over time they have been eroded by the weather.

Flooding

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • flooding
  ਹੜ੍ਹ

  flood barrier

  ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਕ

  swollen
  ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ

  soil erosion
  ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ

  to sweep away
  ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਣਾ/ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ

  to burst
  ਫੱਟਣਾ

  river bank
  ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ

  preventative measures
  ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ