Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together 2

Select a unit

 1. 1 Unit 1

Session 13

Social media – is it good or bad for us? Let's discuss the idea that too much social media can lead to anxiety.
समाजमाध्यमं चांगली की वाईट? यांच्या अतिवापरामुळे व्यक्ती मानसिक आजारांना बळी पडू शकते.

Sessions in this unit

Session 13 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Social media anxiety

Social media – is it good or bad for us? Let's discuss the idea that too much social media can lead to anxiety.
समाजमाध्यमे चांगली की वाईट? याचा अतिवापरामुळे व्यक्ती मानसिक आजारांना बळी पडू शकते.

Quiz
Approximately how many social media users are there worldwide?
a) 1 billion
b) 3 billion
c) 6 billion

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो! Hello and welcome to English Together, असा शो जिथे आपण चर्चा करतो निरनिराळे विषय आणि त्यासंबंधित शब्दांची. मी तेजाली आणि आज आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी आहे टॉम आणि रॉब.चला ऐकू.

Tom
Hi everyone I’m Tom welcome again to today’s programme!

Today I’m here with Rob… Rob! We’re recording!

Rob
I’m just taking a selfie for social media. What do you think…?

Tom
It doesn’t matter! Pay attention!

Rob
Hey! This is the age of information!

Tejali

‘The age of information’ म्हणजे माहितीचं युग. आज आपलं संपूर्ण आयुष्य इंटरनेटने व्यापलं आहे, विविध प्रकारची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे, जणूकाही ‘माहितीचा स्फोट झाला आहे. त्यामुळे सध्याच्या आधुनिक युगाला माहितीचं युग म्हणजेच ‘The age of information’  म्हणतात आणि यातला सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे social media म्हणजे समाजमाध्यमं. समाजमाध्यमांचा वापर जगभरात किती लोक करतात माहिती आहे? काय अंदाज असेल, मी तुम्हाला तीन ऑप्शन देते.

a) 1 अब्ज
b) 3 अब्ज
c) 6 अब्ज

Rob
Social media must be popular in your country, right?

Tejali
हो खूपच. साधारण 2005 – 2006 मध्ये आमच्याइथे ऑर्कुट आलं, त्यानंतर फेसबुक आलं आणि आता इन्स्टाग्राम. इंटरनेट आणि सोशल मीडियामुळे अनेकांना आज व्यक्त होण्यासाठी व्यासपीठ मिळालं आहे.

Tom
It’s enormously popular here in the UK, too. In fact, people are starting to worry that too much social media might have an adverse effect on our health.

Tejali
‘An adverse effect’
म्हणजे विपरीत, प्रतिकूल परिणाम. आता आपण बीबीसी रेडिओ फोयालची Sunday Sequenceमधली एक क्लिप ऐकू. यात लहान मुले आणि समाजमाध्यमे यांच्यातल्या परस्पर संबंधांबद्दल चर्चा केली आहे. यातील पाहुणे depression आणि anxiety बद्दल काय म्हणतायत ऐकूया. ‘Depression’ म्हणजे नैराश्य तर ‘anxiety’ म्हणजे चिंतातूरता.
 
News
Presenter
We are spending an average of two hours every day sharing, liking tweeting and updating. But what impact is all of this having on our mental health?

Guest
We don’t have specific evidence that says interaction with smartphone devices or social media cause negative impacts. However, there is a growing body of evidence about the harmful effects of the use of social technology. What we’ve seen is an increase in rates of anxiety and depression in young children and young teens have increased by over 70% in the last 25 years.


Tom
Wow! Anxiety and depression have risen by 70% in 25 years! That’s terrible!


Rob
Come on! Social media hasn’t been around for 25 years! Lots of things make people feel depressed and anxious. Surely connecting with friends easily is a good thing?

Tom
Perhaps, but there’s also the idea that social media causes social isolation.

Tejali
Social isolation’ म्हणजे सामाजिक औदासिन्य, समाजापासून वेगळे राहणे. Why do you say that?

Tom
Well, people aren’t meeting and talking in real life. Instead, they communicate online using their online personas.

Tejali
'An online persona'
म्हणजे समाजमाध्यामांवरील आपली ओळख. सोशल मिडीयावर व्यक्ती स्वतःची जी प्रतिमा तयार करते त्याला an online persona म्हणतात. So Rob is creating an online persona when he edits his photos?

Tom
Exactly!

Rob
Hey!

Tom
Well, all of your photos, Rob, are of you having fun. And they’re all aesthetically perfect! It’s not accurate!

Rob
That’s just not fair!

Tejali
Aesthetic’ म्हणजे सौंदर्यशास्त्र, वस्तू कशा रितीने सुंदर दिसतील याचं शास्त्र ‘Aesthetically perfect’ म्हणजे सौंदर्यशास्त्राच्या दृष्टीने परिपूर्ण.  

Rob

You’re taking this too seriously, Tom. People always want to look their best in photos – it’s just natural!

Tom
But it’s not natural for people to be constantly bombarded by social media posts, is it?

Tejali
What do you mean by that? ‘Constantly bombarded म्हणजे भडिमार होणे. Bombarding म्हणजे मारा करणे. 

Tom
Well, social media users experience a daily bombardment of perfect images. It’s easy to feel anxious about your own life if everyone else’s seems to be better! I think social media makes it very easy to draw negative comparisons between our own lives and other people’s!

Tejali
To draw negative comparisons
म्हणजे स्वतःची इतरांशी नकारात्मक तुलना करणे. आपण बघतो, सोशल मिडीयावर अनेक लोक निरनिराळे पोस्ट टाकत असतात. कुठे फिरायला गेले, कुठे खायला गेले, आणि मग व्यक्ती या सगळ्यांकडे बघून स्वतःला नकळतच कमी लेखू लागते, याला म्हणतात negative comparisons. यामुळे आपलं मन:स्वास्थही बिघडू शकतं.

Tom
Calm down! If social media is so bad for us, why are so many people using it?

Tejali
And there are a lot of social media users! Global Digital Report 2018 प्रमाणे सोशल मिडियाचे जगभरात 3.2 अब्ज युजर्स आहेत. आता जगाची लोकसंख्या आहे सहा अब्ज, म्हणजेच जगातील अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्या इंटरनेट वापरते.

Rob
You see, Tom. 3.2 billion people can’t all be adversely affected by social media, can they? Plus, what about our own social media pages? People can chat and learn English for free!

Tom
Well, I suppose that’s true, perhaps there are some benefits…

Rob
Of course there are! Now come here and get into this selfie with me!

Tom
No! Stop it!

Tejali
Hey! Let me in, too!
बरं. चला आजचे शब्द पुन्हा ऐकू. ‘The age of information’ म्हणजे माहितीच युग, ‘a constant bombardment’ म्हणजे भडिमार, सतत मारा करणे. तुमची ऑनलाइन ओळख तुम्ही कशी तयार केली आहे? तुम्ही नजरेस छान वाटतील असे फोटो वापरता का? सोशल मीडियामुळे व्यक्ती स्वतः आणि इतरांमध्ये नकारात्मक तुलना म्हणजे ‘negative comparisons’ करू लागते, तुम्हाला काय वाटतं याबद्दल? पुन्हा भेटू English together च्या पुढच्या भागात Bye!

Language

an adverse effect

‘An adverse effect’ is a negative effect. ‘Effect’ is a noun. We can use the adjective ‘adverse’ here. If we want to describe the verb, to affect, we need to use the adverb ‘adversely’.

Smoking can have an adverse effect on your health!
Forty years of smoking adversely affected his health.

aesthetic

Aesthetic’ is a noun which is similar ‘appearance’. It is often associated with beauty or things which are pleasing to look at.

I like the music on the band’s new album but the aesthetic is terrible. They should change the picture.

It is common to see ‘aesthetic’ in its adverbial form, ‘aesthetically’.

The building is very aesthetically pleasing, I just hope it’s warm inside!


[to be] bombarded

To bombard’, historically, means ‘to shoot’ or ‘to bomb’. In a modern context, we use it to describe a situation in which we are forcefully and repetitively exposed or subjected to something. We often use this expression in the passive to stress the severity of the results we experience.

Every time I use the internet I am bombarded with adverts!

We can use the noun, bombardment, to describe the thing(s) we encounter.

I’m so busy at work! Every day I have a non-stop bombardment of emails and phone calls!

Social media anxiety

4 Questions

Choose the correct answer.
योग्य शब्द निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together चे पुढचा भाग नक्की बघा. तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयावर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • the age of information
  माहितीच युग 

  an adverse effect
  प्रतिकूल परिणाम 

  social isolation
  समाजापासून वेगळे राहणे, सामाजिक औदासिन्य 

  anxiety
  चिंतातूरता 

  depression
  नैराश्य 

  aesthetically perfect
  सौंदर्यशास्त्राच्या दृष्टीने परिपूर्ण  

  constant bombardment
  भडिमार, सतत मारा करणे  

  to draw negative comparisons
  नकारात्मक तुलना करणे, काय नाही त्याकडे जास्त लक्ष देणे.

  an online persona
  ऑनलाईन ओळख , स्वप्रतिमा

  overexposure
  अतिवापर