Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 14

Tourist tax: Many holiday locations have started to ask tourists to pay a tourist tax. We discuss the pros and cons of tourist taxes.
પ્રવાસી કર: ઘણાં પ્રવાસનના સ્થળો પ્રવાસીઓ પાસેથી કર વસૂલવાનું શરૂ કર્યું છે. આજે અમે પ્રવાસીઓ પાસેથી વસૂલવામાં અાવતા કરનાં ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે વાત ચર્ચા કરી રહ્યા છે.

Sessions in this unit

Session 14 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Tourist tax

Tourist tax: Many holiday locations have started to ask tourists to pay a tourist tax. We discuss the pros and cons of tourist taxes.
પ્રવાસી કર: ઘણાં પ્રવાસનના સ્થળો પ્રવાસીઓ પાસેથી કર વસૂલવાનું શરૂ કર્યું છે. આજે અમે પ્રવાસીઓ પાસેથી વસૂલવામાં અાવતા કરનાં ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે વાત ચર્ચા
કરી રહ્યા છે.

Quiz

Which is the world’s most-visited country?

a) U.S.A.
b) France
c) China

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Rob
Hi! Yes, I’m Rob. Hello!

Tom
And hi everybody, I’m Tom! Thanks for joining us today!

પ્રેઝન્ટર
આજે આપણે પ્રવાસનના અસરો વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. Tom, Rob, where would you like to go on a holiday?

Tom
I think Spain.

Rob
No! It’s got to be New Zealand.

પ્રેઝન્ટર
Well! That’s unfortunate as both of those places have introduced a tourist tax એટલે પ્રવાસી કર.

Rob
A tax? What! Why’s that?

પ્રેઝન્ટર
આ વિશે આગળ વાત કરીશું. મિત્રો, હવે તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે યુનાઇટેડ નેશન્સ્ વર્લ્ડ ટુઅરિઝમ ઑર્ગનિઝેશન મુજબ સૌથી વધુ પ્રવાસીઓ ક્યા દેશમાં આવે છે?

અ) અમેરિકા
બ) ફ્રાંસ
ક) ચીન

Tom
I bet none of those countries levy any taxes on their guests!

પ્રેઝન્ટર
‘To levytax’ એટલે ફરજિયાત કર લાદવું. I think the idea of the levy is to provide more funds to regulate the effects of tourism.

Rob
Ah! Tourism, or overtourism?

પ્રેઝન્ટર
Good question! ‘Overtourism’ એટલે ક્ષમતા કરતા વઘારે પ્રવાસીઓનું આવવું જેનાથી સ્થાનિક સ્તરે મુશ્કેલી ઉભી થાય છે. હવે તમે You and Yours  દ્વારા કરવામાં આવેલા સમાચાર સાંભળો. મહેમાન એડિનબર્ગ કાઉન્સિલના પ્રવક્તા છે. વધતા પ્રવાસીઓના કારણે કઈ-કઈ સેવાઓ ઉપર કઈ અસર પડી રહી છે, તેના વિશે તેઓ જણાવી રહ્યાં છે.

Presenter
The Edinburgh festival is expected to draw in nearly half a million visitors. Council leaders in Edinburgh say it puts enormous pressure on some council services such as waste collection and street cleaning and they want to tax visitors to help meet the cost. Here's council leader Adam McVey.

McVey
The number of people coming to Edinburgh is growing consistently year on year. That's a fantastic thing for our city; it makes us a vibrant, exciting place to visit. I think, for about the price of a cup of coffee at the end of your hotel stay, I think that will be worth it not just for the industry but for the tourists themselves.

Tom
OK, I can see that overtourism might cause problems with waste collection and street cleaning and all that stuff. But tourists spend a lot of money! Councils already benefit from tourism!

Rob
But do they? Tourist money goes to hotels and restaurants and I’m not sure the council is the direct beneficiary here.

પ્રેઝન્ટર
A beneficiary’ એટલે લાભ મેળવનાર વ્યક્તિ. Tourists are subject to increased prices everywhere – it’s normal!

Tom
Exactly! So why do we need to be subjected to being charged even more by opportunistic councils!

પ્રેઝન્ટર
Subject to એટલે કોઈ બાબત અથવા વસ્તુને આધીન. Subjected to’ એટલે કોઈ બાબત અથવા વસ્તુ જે થઈને જ રહેશે. આ એક નકારાત્મક અભિવ્યક્તિ છે.

Tom
Yes thank you. And, note the pronunciation – tourists are subject to increased prices, but don’t need to be subjected to opportunistic practices.

પ્રેઝન્ટર
‘Opportunistic’ને ગુજરાતીમાં કહીશું અવસરવાદી. Do you think it’s opportunistic, Rob?

Rob
I don’t think it’s opportunism, really. Tourism is obviously having a detrimental effect on these places. Why shouldn’t cities look after their residents?

પ્રેઝન્ટર
A ‘detrimental effect’ એટલે હાનિકારક અસર.

Tom
Well, I actually think that this tourist tax will be to the detriment of the countries themselves.

Rob
How? How can funding for infrastructure – important public services - be a bad thing?

Tom
Tourists already pay a lot and they won’t want to pay more. If governments ask them to keep paying, they’ll just go somewhere else. Especially if they feel that local people and councils resent them being in their city or their country!

પ્રેઝન્ટર
‘To resent’નો અર્થ થાય છે મનમાં અણગમો કે દ્વેષનો અનુભવ કરવો. Perhaps there’s a lot of resentment around this issue...

Tom
Exactly! Tourists will feel resentful at being subjected to this tax!

Rob
Chill out, Tom! It seems like these countries just want to promote responsible tourism.

Tom
Well, what’s the answer to today’s quiz? I bet they don’t have tourist tax!

પ્રેઝન્ટર
પ્રવાસીઓમાં સૌથી લોકપ્રિય દેશ છે ફ્રાન્સ. But, it does levy a tax! The tax is very light, however.

Tom
Do you know anywhere that doesn’t levy this ridiculous tax?

પ્રેઝન્ટર
I don’t think Greece has it….ભારતમાં પણ પ્રવાસીઓને કોઈ કર આપવું પડે છે.

Tom
Well, Great! I’m going there for a nice, resentment-free holiday.

Rob
And I’ll go to France thanks to its nice, responsible tourist tax!

પ્રેઝન્ટર
આ બન્ને કોઈ પણ વાતમાં સહમત થવાના નથી! તમારું શું માનવું છે મિત્રો? આજે જે પણ શીખ્યા એનું પુનરાવર્તન કરી લઈએ. Tourist tax એટલે પ્રવાસી કરજ્યારે levy એટલે લાદવું. Overtourism એટલે ક્ષમતા કરતા વઘારે પ્રવાસીઓનું આવવું, જેનાથી સ્થાનિક સ્તરે મુશ્કેલી ઉભી થાય છે. To be subjected એટલે કોઈ બાબત અથવા વસ્તુ જે થઈને જ રહેશે જ્યારે opportunist ને ગુજરાતીમાં કહીશું અવસરવાદી. A detrimental effect એટલે હાનિકારક અસર અને resentment એટલે ખીજ. બીજો અર્થ થાય છે ચીડ. Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye!

Language

to levy
To levy is a verb we often use when talking about tax. It means ‘to impose’, or ‘to make somebody pay’. 

The government is planning to levy a new tax on companies.

It can also be used as a noun. A levy is the act of imposing/levying a tax or fee.

Although companies object, the government promise that the levy is necessary to pay for infrastructure.

subjected to
If we say that people are subject to something, like tax, it means that they can possibly be affected by something.

Everyone who works in this country is subject to its laws.

However, if people are subjected to something, this has a stronger effect. It suggests that people are being directly affected by something. It is often used in negative situations.

Passengers complained about being subjected to long delays at the airport.

A detrimental effect
If something is detrimental, it harms or damages something else. It is usually followed by ‘to’.

Smoking can be detrimental to your health.

A detrimental effect is a harmful or damaging effect. It is usually followed by ‘on’.

Smoking can have a detrimental effect on your health.

We can also use the noun, detriment.

The boss is overly involved with her career, to the detriment of her married life.

Overwork is a detriment to healthy relationships.

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

 

Tourist tax

4 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Session Vocabulary

 • tourist tax
  પ્રવાસી કર
  levy
  લાદવું
  overtourism
  ક્ષમતા કરતા વઘારે પ્રવાસીઓનું આવવું
  to be subjected to
  બાબત અથવા વસ્તુ જે થઈને જ રહેશે 
  opportunistic
  અવસરવાદી
  a detrimental effect
  હાનિકારક અસર
  resentment 
  ચીડ, ખીજ