Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 10

India has been hit by floods in recent weeks, causing many casualties and much damage across the country. Join Tejali and Phil to find out more about the issue and learn expressions to talk about it.
 भारतात अनेक ठिकाणी निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे खूप नुकसान झालं, अनेकांचे जीव गेले. तेजाली आणि फिल यासंदर्भातली काही माहिती आणि शब्द सांगणार आहेत.

Sessions in this unit

Session 10 score

0 / 0

 • 0 / 0
  Activity 1

Activity 1

India flooded

India has been hit by floods in recent weeks, causing many casualties and much damage across the country. Join Tejali and Phil to find out more about the issue and learn expressions to talk about it.
भारतात अनेक ठिकाणी निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे खूप नुकसान झालं, अनेकांचे जीव गेले. तेजाली आणि फिल यासंदर्भातली काही माहिती आणि शब्द सांगणार आहेत.

[Images: Getty images]

खालील कार्यक्रम पाहा आणि त्यावरचं तुमचं मत कळवा. त्यांचा वापर कसा केलाय हे सुद्धा सांगा.

Useful expressions

 1. pose a threat

Poses a threat  म्हणजे धोका निर्माण होणे. कुठल्या प्रकारचा धोका आहे हे सांगण्यासाठी हा शब्दप्रयोग वापरता येतो.  उदा poses flood threat.

Climate change poses threat to wildlife

Rising crime poses threat to quality of life

 2. grapple with

To grapple with म्हणजे झुंजणे, लढा देणे.  एखादी कठीण समस्या किंवा एखाद काम ज्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात अशाबद्दल बोलताना हा वाक्प्रचार वापरतात.

More people grappling with addiction

People in cities grappling with loneliness

 3.  unsung heroes

Unsung heroesम्हणजे असे लोक ज्यांनी खूप चांगलं काम केलाय पण त्यांना त्यांच्या कामाचं श्रेय मिळालेलं नाही. इथे एक लक्षात घ्यायला हवं की स्त्रियांसाठी heroine वापरायची गरज नाही. त्यासाठीही heroच वापरायचं.

Unsung heroes of battle against disease revealed

Workers unsung heroes behind company's success

What do you think of this story?
Come and tell us on our Facebook group.

कसा वाटला आजचा भाग?
आमच्या फेसबुक ग्रुपवर सांगा आम्हाला.

Join us for our next episode of English in the News when we will look at another story, and the language used to talk about it.
नव्या बातम्या, नव्या शब्दांसाठी पुढचा भाग नक्की पाहा.

Session Vocabulary

 • climate
  हवामान

  rising crime
  वाढते गुन्हे

  quality of life
  राहणीमानाचा दर्जा

  cause
  कारण

  aware
  माहिती असणे

  battle against disease
  रोगराईविरुद्ध लढा