Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 14

Listen to find out how to use an everyday English expression.
రోజువారీ మాటల్లో వాడే ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాలను ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Session 14 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Game changer

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాల వాడకాన్ని ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Listen to the audio and take the quiz. ఆడియో వినండి, క్విజ్ చెయ్యండి.

Show transcript Hide transcript

కల్యాణి
హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్వాగతం. నా పేరు కల్యాణి. కొత్త పద ప్రయోగాలూ, ఇంగ్లిష్‌లో వాటి వాడకం – ఇవన్నీ మీకిక్కడ తెలుస్తాయి. ఇవాళ ‘game changer’ – ఆటని మార్చేది అన్న ప్రయోగం చూద్దాం! దానర్ధం ఏమయ్యుంటుందనిపిస్తోంది? ... ఊఁ ... ఇదీ అని తేల్చి చెప్పలేక పోతున్నారా?
FeiFei ని కలిసేందుకు Harry వచ్చాడు. Harry ఏదో కొన్నాడట, దాని గురించి FeiFei వివరాలడుగుతోంది. ఇంతకీ అతనేం కొన్నాడో, దాని గురించి అతనేం అనుకుంటున్నాడో కనుక్కుందామా?

Feifei
So Harry – did you end up buying a new TV like you were planning?

Harry
I certainly did - and then some! I don't know if 'TV' is really the right word for it though.

Feifei
Why not?

Harry
Well, it's so much more. It's got a 72-inch curved screen with ultimate high-definition and it's 3D. When you watch a programme, it's like you're really there.

కల్యాణి
తన కొత్త TV విషయమై Harry సంతోషంగా ఉన్నాడా? మీకెలా అనిపించింది, చాలా ఆసక్తిగా మాట్లాడాడు, కదా?
అతనెందుకంత ఉత్సాహంగా ఉన్నాడో విని తెలుసుకుందాం పదండి.

Harry
When you watch a programme, it's like you're really there.

Feifei
Wow - it sounds amazing.

Harry
It is! TV will never be the same again. In TV terms, it’s a real game changer.

Feifei
A game changer? What's that?

Harry
Well, it's so unlike any normal TV, that it's changed the rules of what TVs are. You will never think of TV in the same way if you watch my TV – it's a new world of television.

Feifei
So 'game changer' means something that is so new and different, it changes the rules of the game.

Harry
Exactly. It could be technology, like my TV, or a person with new ideas, or a new direction in music or fashion. Any new innovation that changes the current situation.

కల్యాణి
Harry కొనుక్కున్న కొత్త TV ఒక ‘game changer’ అట కదా! ‘Game’ అంటే ‘ఆట’, దేన్నైనా మార్చగలిగే శక్తి ఉన్న వ్యక్తిని గానీ, వస్తువును గానీ‘changer’ అంటాం. The expression may come from sport, ఆటల సందర్భం నుంచే ఈ పద ప్రయోగం మొదలై ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి ఒక ఆటగాడో, ఒక ఎత్తో – మొత్తం ఆట ‘game’ తీరుతెన్నుల్ని ‘change’ చేసాయనిపిస్తే – దాన్ని ‘game changer’ ఆంటాం. అదే అర్ధంలో – ఉన్నవాటి కంటే పూర్తిగా భిన్నమైన అంశమొకటి తలెత్తి, దాని కారణంగా మొత్తం పరిస్థితి మారిపోయిందనుకోండి – అప్పుడు కూడా దీన్ని ఉపమానంగా వాడతాం. అందుకే సాంకేతిక పురోగమనాల గురించి చెప్పేటప్పుడు – ఈ ప్రయోగాన్ని తరుచుగా వాడుతూ ఉంటాం, అయితే – వినూత్నమైన మార్పుకి కారణమనిపించే వ్యక్తులనూ, వస్తువులనూ కూడా ఈ పదంతో వర్ణిస్తాం. ఇది ఒక నామవాచకం a noun, అని గుర్తుంచుకోవాలి, అందుకే ‘game changer’ ముందు ‘a’ ఉంచాలి. So Harry’s TV ‘is a game changer’.

Examples
The Beatles' album Sergeant Pepper was a real game changer – it transformed pop music forever.
Our company needs a game changer – someone who can come in and rethink the way we do everything.
Last year my boss said we could all work from home whenever we needed to. It's been a real game changer in the way we work.

Feifei
So, some different types of game changers there. For people learning English, I suppose the internet has been a real game changer. You can study anytime, anywhere now.

Harry
You can – especially if you visit our website bbclearningenglish.com.

Feifei
Very true, if you want to improve your English, our website can be a real game changer. So, I suppose you're going to be staying in tonight.

Harry
Me? No, I'm going out.

Feifei
But, you've got an amazing new TV, the game changer.

Harry
I know, but it's Thursday, and there's never anything good on TV on Thursdays. And to be honest, I think I've been watching too much TV. I need to get out more.

Feifei
Oh well – I guess your TV didn't change the game for long.

కల్యాణి
ఓహో, Harry కొనుక్కున్నTV ఏం పెద్ద ‘game changer’ కాదన్నమాట. మీ సంగతేమిటి? English నేర్చుకోడంలో మీకు internet నిజంగా ‘game changer’ అనిపిస్తుందా. ‘game changers’ అనిపించే ఇంకేవన్నా ఆవిష్కరణల్ని చెప్పగలరా? Join us next time for more of ‘English Expressions’. Bye! 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

 

 

Game changer

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబును గుర్తించండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Expressions కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • unlike
  అలా కాక

  rules
  సూత్రాలు

  a new direction
  ఒక కొత్త దిశ

  transform
  రూపాంతరం

  innovation
  ఆవిష్కరణ